logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
minus Informacja o wynikach naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


 

Sulików, dnia 9 listopada 2010r.
Nr GN.71452-6/10
 
 
Informacja o wyniku przetargu
 
 
1. W dniu 9 listopada 2010 roku odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w Radzimowie Górnym , oznaczonej geodezyjnie numerem 760/1 A.M.2, o pow. 0,20 ha.
- budynek mieszkalno-gospodarczy i gospodarczy
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Radzimów nieruchomość ta oznaczona jest symbolem 1 MR z zapisem: teren istniejącego zainwestowania wiejskiego.
 
Cena wywoławcza 20.000,00 zł, minimalne postąpienie 200,00 zł.
Przetarg odbył się w oznaczonym dniu i godzinie, z powodu braku oferentów nie wyłoniono nabywcy.
 
2. W dniu 9 listopada 2010 roku odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Sulików, położonej w Wilce, działka Nr 139 A.M.2 o powierzchni 0,13 ha.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Wilka nieruchomość ta stanowi byłą drogę śródpolną na terenie użytków rolnych.
Cena wywoławcza nieruchomości: 7.900,00 zł. minimalne postąpienie 80,00 zł.
Przetarg odbył się w oznaczonym dniu i godzinie, z powodu braku oferentów nie wyłoniono nabywcy.
3. W dniu 9 listopada 2010 roku odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w Wilce, oznaczonej geodezyjnie numerem 148 A.M.2, o pow. 0,10 ha.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Wilka, nieruchomość ta stanowi byłą drogę śródpolną na terenie użytków rolnych.
 
Cena wywoławcza 6.100,00 zł, minimalne postąpienie 70,00 zł.
Przetarg odbył się w oznaczonym dniu i godzinie, z powodu braku oferentów nie wyłoniono nabywcy.
4. W dniu 9 listopada 2010 roku odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w Małej Wsi Dolnej, oznaczonej geodezyjnie numerem 346/1 A.M.1, o pow. 0,0196 ha.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Mała Wieś Dolna, dla terenu gdzie zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość wyznaczona funkcje 1MR z zapisem: istniejąca zabudowa mieszkaniowa i obiekty produkcyjne.
 
Cena wywoławcza 5.000,00 zł, minimalne postąpienie 50,00 zł.
Przetarg odbył się w oznaczonym dniu i godzinie, z powodu braku oferentów nie wyłoniono nabywcy.

 

Wójt Gminy Sulików     
Jan Hasiuk            

 

Nazwa dokumentu: Informacja o wyniku przetargu
Skrócony opis: Ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w Radzimowie Górnym
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Władysława Bieńkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-11-09 15:19:00
Data udostępnienia informacji: 2010-11-10 15:19:05
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-10 15:22:43

Wersja do wydruku...

corner   corner