logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   minus 2010
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      minus Listopad
         minus XLVII/359/10
         minus XLVII/360/10
         minus XLVII/361/10
         minus XLVII/362/10
      plus Grudzień
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2010 > Listopad > XLVII/359/10

 

UCHWAŁA NR XLVII/359/10
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 4 LISTOPADA 2010 ROKU
 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Jolanty Krogulec na Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie Panią Lucynę Cieślak.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami), w związku art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z 2005 roku, ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Po zapoznaniu się ze skargą Pani Jolanty Krogulec na Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie Panią Lucynę Cieślak oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Sulików postanawia uznać skargę za bezzasadną.

§ 2.
Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
Uzasadnienie:
W dniu 5 sierpnia 2010 roku do Rady Gminy Sulików wpłynęła skarga Pani Jolanty Krogulec zam. ul. Nowe Miasto 19, 59-975 Sulików na Panią Lucynę Cieślak – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie. Pani Jolanta Krogulec złożyła skargę w związku z otrzymanym pismem nr GZK/176/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. wydanym przez Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie, w którym stwierdzono, że Pani Krogulec postawiła niewymiarowym pomnik na mogile zm. Mikołaja Wilgosz, czyli swojego ojca. Skarżąca zarzuciła, że nagrobek został postawiony nie przez nią, ale przez jej matkę Panią Rozalię Wilgosz, w związku z tym pismo zdaniem Pani Krogulec nie powinno trafić do niej. Zdaniem Komisji pismo nie obraża adresata i zostało prawidłowo zaadresowane do Pani Krogulec, ponieważ to na nią zostały wystawione faktury za wykupione miejsce na cmentarzu i faktura za wjazd na teren cmentarza.
Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie do wykopu grobu pojedynczego-a takim był przedmiotowy grób-stosuje skrzynię o wymiarach 1 m szerokości i 2 m długości. Zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r., który mówi: „Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu albo usypywać ziemię w postaci pagórka nad grobem. W związku z tym komisja stwierdza, iż przedmiotowy nagrobek wykracza poza granice powierzchni grobu, który został wykopany zgodnie z wymogami.
Na podstawie zebranych materiałów komisja jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną.Jednocześnie w związku z tym, że wymiary grobów nie zostałyjednoznacznieokreślone w regulaminie Cmentarza Komunalnego w Sulikowie, na obecną chwilę nie mamożliwości wyegzekwowania tych wielkości od stawiającegonagrobek.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Ilość odwiedzin: 1995
Nazwa dokumentu: XLVII/359/10
Skrócony opis: W sprawie rozpatrzenia skargi Pani Jolanty Krogulec na Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie Panią Lucynę Cieślak.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-11-04 09:27:00
Data udostępnienia informacji: 2010-11-23 09:27:44
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-23 09:41:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner