logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   minus 2010
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus I/1/10
         minus I/2/10
         minus I/3/10
         minus II/4/10
         minus II/5/10
         minus II/6/10
         minus III/7/10
         minus III/8/10
         minus III/9/10
         minus III/10/10
         minus III/11/10
         minus III/12/10
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2010 > Grudzień > II/4/10

 

UCHWAŁA NR II/4/10
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 13 GRUDNIA 2010 ROKU
 
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398), Rada Gminy Sulików uchwala co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się Panu Robertowi Starzyńskiemu – Wójtowi Gminy Sulików następujące wynagrodzenie miesięczne:
 
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.900 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych)
 
2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych)
 
3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
 
4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
 
§ 3.
 
Traci moc uchwała nr XXX/235/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku Rady Gminy Sulików
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki
 
 
 
Uzasadnienie:
Art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mówi, że do zadań Rady Gminy należy m.in. ustalenie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wójtowi gminy do 15 tys. mieszkańców przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.200 – 5.900 zł. Maksymalna stawka dodatku funkcyjnego wynosi 1 900, 00 zł. Wysokość dodatku specjalnego została ustalona od 20% do 40%.
Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w art. 8 pkt.2 czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy powierza przewodniczącemu rady gminy, zaś pozostałe czynności może wykonywać wyznaczona przez wójta osoba lub sekretarz gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 2498
Nazwa dokumentu: II/4/10
Skrócony opis: W sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-12-13 08:30:00
Data udostępnienia informacji: 2010-12-15 08:30:34
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-12 09:41:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner