logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokól nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
            minus Protokół nr 40
            minus Protokół nr 41
            minus Protokół nr 42
            minus Protokół nr 43
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 42
z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików, odbytego w dniu 21 czerwca 2010 roku o godz. 1000 w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Franciszek Fleszar – Przewodniczący Komisji Społecznej.
Wszyscy członkowie Komisji brali udział w posiedzeniu.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
-Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików,
oraz w części posiedzenia:
-Urszula Ciupak – Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie,
-Anna Poniedziałek – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie,
-Mirosław Kasiński – Kierownik Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwagi i przedstawiał się następująco:
1.      Funkcjonowanie kompleksu sportowego: Gimnazjum i Środowiskowej Hali Sportowej.
2.      Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
3.      Sprawy różne.
 
Ad. 1
Przewodniczący Komisji po powitaniu wszystkich obecnych podziękował Pani Urszuli Ciupak za przyjęcie członków Komisji Społecznej w tak pracowitym okresie jak koniec roku szkolnego oraz złożył gratulacje z okazji ponownego wyboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.
Komisja dokonała obchodu budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz Środowiskowej Hali Sportowej.
Budynek gimnazjum:
·        Korytarze budynku gimnazjum przepełnione są licznymi pucharami, nagrodami
i wyróżnieniami zdobytymi przez uczniów szkoły.
·        Drobne pęknięcia, zacieki i usterki w budynku szkoły wymagają naprawy. Prace te będą miały miejsce w okresie wakacyjnym po 28 czerwca.
·        W stołówce szkolnej codziennie wydawanych jest ok. 210 obiadów.
·        Doskonale wyposażony gabinet do biologii i chemii pozwala uczniom na udział, także w zajęciach praktycznych.
·        Co rocznie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego dokupywane są pomoce naukowe, w zeszłym roku w szczególności zostały zakupione pomoce do nauki matematyki.
·        Grupa uczniów gimnazjum wzięła w mijającym roku szkolnym udział w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Programu Kapitał Ludzki – „Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie. Jest to ogólnopolski program rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjów” ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej. Celem projektu jest zachęcenie uczniów gimnazjów do rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nauk ścisłych oraz kształtowanie wśród nich postaw przedsiębiorczych.
·        Pracownia komputerowa wyposażona jest w 10 stanowisk komputerowych, uczniowie poszczególnych klas są dzieleni na grupy, podczas zajęć z informatyki, ponieważ przy każdym stanowisku może znajdować się jeden uczeń.
 
 
Budynek Szkoły Podstawowej:
·        Klasy w budynku szkoły podstawowej są kolorowe i zadbane, jednak są zbyt ciasne.
·        W przyszłości planowane jest powiększenie pomieszczeń znajdujących się na piętrze, poprzez wyburzenie jednej ze ścian.
·        Na pierwszym piętrze znajduje się duży korytarz, który mógłby zostać zagospodarowany na pomieszczenie lekcyjne.
·        Luka pomiędzy budynkiem Środowiskowej Hali Sportowej i budynku Szkoły Podstawowej również może zostać zagospodarowana i przebudowana na pomieszczenia lekcyjne.
 
Środowiskowa Hala Sportowa:
·        W pomieszczeniu hali i na korytarzach pojawiły się drobne usterki i zacieki, które będą naprawione w ramach gwarancji przez wykonawcę.
·        Pomieszczenia gospodarcze przy hali służą jako schowki na różnego rodzaju sprzęt sportowy, materace i sprzęt nagłośnieniowy jedno z pomieszczeń zostało wykorzystane jako sala projektowa do ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie mają tam zajęcia praktyczne i teoretyczne.
·        Sprzęt znajdujący się na hali działa, jedynie jedna z konsoli jest uszkodzona i zostanie naprawiona przez dostawcę tego sprzętu.
·        Doskonale sprawdzają się kotary na hali, jednocześnie mogą być prowadzone zajęcia
z wychowania fizycznego dla trzech klas. Dobra akustyka pomieszczenia nie powoduje zagłuszania i zakłócania prowadzenia lekcji.
·        Potrzebne jest rusztowanie, które umożliwi sprzątanie urządzeń wentylacyjnych.
·        W siłowni prowadzone są zajęcia z aerobiku, w pełni wykorzystywany jest sprzęt znajdujący się na siłowni.
·        Gabinet pielęgniarki jest dobrze wyposażony, jednak istnieje potrzeba pracy pielęgniarki przez cały tydzień. Praca pielęgniarki jest finansowana ze środków ZOZ.
·        Jedne z drzwi wejściowych na Środowiskową Halę Sportową są zamknięte z powodu ostatnich obfitych opadów deszczu. Zamknięcie i zabezpieczenie drzwi pozwala na uniknięcie zalania korytarza na hali przy nagłych opadach deszczu. Problem powinien zostać rozwiązany przy budowie systemu sieci kanalizacyjnej.
·        Hala jest wykorzystywana maksymalnie, zarówno przez uczniów jak i przez kluby sportowe. W okresie wakacyjnym spada zainteresowanie zajęciami na hali, wówczas odwiedzają ją stałe grupy grające w siatkówkę lub w piłkę nożną.
·        W czasie wakacji hala będzie zamknięta, ze względu na naprawy gwarancyjne i urlop Kierownika Środowiskowej Hali Sportowej. Przez okres wakacyjny dostępne będą wszystkie boiska zewnętrzne.
 
Dyrektor ZSPiG stwierdziła, że zarządzanie przez jedną osobę dwoma placówkami jest skuteczne i ułatwia prawidłowe funkcjonowanie. Łatwiejsze jest opracowanie arkuszy organizacyjnych i planów lekcji.
W przyszłym roku szkolnym do ZSPiG będą uczęszczały podobne liczby uczniów: Szkoła Podstawowa 202 i Gimnazjum 204. W gimnazjum będzie 9 oddziałów.
Najprawdopodobniej uczniowie, którzy zaczną naukę w gimnazjum będą rozmieszczeni w różnych klasach ze względu na poziom ich wiedzy. Ma to na celu zmotywowanie do nauki uczniów słabszych. Na poziom wiedzy i nauki uczniów znacznie wpływa pomoc i motywacja rodziców, miejsce zamieszkania, kwestia dojazdu, stan posiadania rodziny. Uczniowie dojeżdżający, z miejscowości oddalonych od Sulikowa reprezentują najniższy poziom wiedzy, w szczególności są to dzieci z terenów po byłych PGR. Uczniowie z ubogich rodzin, mają mniejszą motywację do nauki, co jest spowodowane złą sytuacją w domach.
 
W egzaminach gimnazjalnych uczniowie znacznie lepiej wypadli w części humanistycznej
i językowej, w szczególności język niemiecki.
 
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów uchwał.
Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał omówionymi przez Wójta Gminy.
 
1)            w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
2)            w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zgorzelec na realizację zadania związanego z ochroną zabytków.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
3)            w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
4)            w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sulików dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
5)            w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
6)            w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
7)            w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie,
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
8)            w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej,
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
9)            w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013,
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
10) o zmianie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
 
 
Ad. 3.
W sprawach różnych:
1.      Wójt poinformował, że na potrzeby udrożnienia rowów melioracyjnych w okolicy terenu, gdzie będzie zbudowana oczyszczalnia ścieków została podpisana umowa z Zakładem Karnym z Zaręby na nieodpłatną pracę więźniów. Więźniowie będą wykonywać też inne pracę, ich praca jest bardziej efektywna niż ta wykonywana przez osoby zatrudnione na prace interwencyjne.
2.      Przewodniczący Komisji przedstawił pismo Komendanta Zarządu Gminnego OSP
w sprawie zwiększenia stawki ekwiwalentu z kwoty 10 zł na 14 zł za każdą godzinę udziału członka OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez PSP i gminę.
Wójt stwierdził, że 40% podwyżka stawki ekwiwalentu jest zbyt wysoka, tym bardziej, jeżeli wniosek wpływa w połowie roku budżetowego i środki na podwyżkę są niezaplanowane w budżecie. Ponadto członkowie ochotniczych straży pożarnych działają społecznie, kwota 10 zł za godzinę jest porównywalna z tymi, które są ustalone w ościennych gminach.
Przewodniczący stwierdził, że Zarząd Gminny OSP powinien zwrócić się z takim wnioskiem o ujęcie tej stawki w przyszłorocznym budżecie.
3. Radny Marian Kurek zgłosił potrzebę wykoszenia poboczy przy drogach
    prowadzących do Skrzydlic i Wrociszowa oraz brak wywozu odpadów
    segregowanych przez ŁHK w Zgorzelcu.
        4. Radny Marian Kurek pytał o sprawę remontu świetlicy w Skrzydlicach, wszystkie
            potrzebne materiały do remontu są zgromadzone, jednak najpierw powinien zostać
            naprawiony dach.
Wójt stwierdził, że obecnie pracownicy Urzędu Gminy są obciążeni realizacją innych   zdań inwestycyjnych, środki na remont dachu w świetlicy w Skrzydlicach powinny znaleźć się w budżecie Gminy, ponieważ firma Fornax chce przekazać środki do budżetu gminy również na cele remontowe świetlic wiejskich.
     
 
 
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1225.
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak
 
 

Ilość odwiedzin: 2098
Nazwa dokumentu: Protokół nr 42
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików, odbytego w dniu 21 czerwca 2010 roku o godz. 10:00 w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-01-18 14:57:08
Data udostępnienia informacji: 2011-01-18 14:57:08
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-18 14:58:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner