logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         minus Komisja Rewizyjna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 30
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 21 czerwca 2010 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczyła radna Regina Solska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radni nieobecni: Grzegorz Konarski (radny złożył wniosek o wyłączenie z prac komisji w tym temacie ze względów osobistych)
                 Zastępca Przewodniczącego Komisji powitała wszystkich obecnych. Poinformowała, że posiedzenie zostało zwołane z powodu przekazania przez Radę Gminy Sulików, skargi z dnia 9 maja 2010r, skierowanej przeciwko Pani Lucynie Cieslak – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie przez Pana Waldemara Kozłowskiego ,
 do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną..
 
W pierwszej części posiedzenia udział wzięli:
-Lucyna Cieślak – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie,
-Waldemar Kozłowski, zam. ul. Pocztowa 7a/1, 59-975 Sulików.
 
Zastępca Przewodniczącego przedstawiła planowany porządek posiedzenia:
1.      Rozpatrzenie skargi .
2.      Sprawy różne.
 
Ad. 1
 Przewodnicząca odczytała treść skargi . W skardze Pan Waldemar Kozłowski informuje, że Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego ingerowała w jego życie prywatne, ponieważ próbowała zwolnić skarżącego u jego pracodawcy na czas spotkania współwłaścicieli budynku, który również zamieszkuje Pan Kozłowski.
 
Pan Waldemar Kozłowski podtrzymał zarzuty zawarte w skardze, dodał, że nie życzy sobie aby ktoś ingerował w jego życie prywatne, by decydował za niego bez jego wiedzy i zgody.
Pani Lucyna Cieślak przyznała , że zdarzenie miało miejsce, ale działała w dobrej wierze         i chciała tylko pomóc. Dodała, że jako współwłaściciele budynku mają wspólne sprawy do omówienia. Problemem jest znalezienie dogodnego terminu, który pasowałby Panu Waldemarowi Kozłowskiemu. Pani Lucyna Cieślak zapewniła, że kilkakrotnie próbowała ustalić termin spotkania bezskutecznie. Nadmieniła że, nawet podczas Jej urlopu była gotowa do spotkania byleby termin pasował Panu Kozłowskiemu.
 
Radny Stanisław Cap stwierdził, że działanie Kierownik GZK można odebrać jako chęć pomocy dla Pana Kozłowskiego, w celu ułatwienia mu możliwości udziału w spotkaniu współwłaścicieli budynku przy ul. Pocztowej w Sulikowie.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz zauważyła, że Kodeks Pracy wskazuje jakie są prawa i obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy. Umowa wynikająca ze stosunku pracy wyraźnie mówi kto jest stroną w takich okolicznościach. Dlatego prośba Pani Kierownik GZK dla pracodawcy Pana Kozłowskiego mogła mieć znaczenie tylko drugorzędne i jedynie wspomóc działanie pracownika w tym temacie. Pracodawca znający Kodeks Pracy nie mógł zwolnić pracownika bez Jego wniosku.
Radna Rynkiewicz dodała, że rozumie iż skarżący z powodu zdarzenia może czuć się niekomfortowo, ale też nie uznałaby działań Pani Cieślak jako niedopuszczalnych. Trzeba pamiętać że działała w interesie wspólnoty, a także -zdawało się- że w interesie Pana Kozłowskiego.
Na zapytanie radnego Stanisława Capa czy pracodawca lub Pani Cieślak próbowali wymóc na Panu Kozłowskim to zwolnienie i czy doszło do zwolnienia, skarżący zaprzeczył.
 
 Radny Stanisław Cap stwierdził, że skarga nie powinna mieć miejsca, sprawa powinna być załatwiona pomiędzy Kierownik GZK a Panem Kozłowskim. Pan Kozłowski składając skargę, naraża budżet Gminy na koszty, w postaci diet za posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
 
Pan Waldemar Kozłowski powiedział, że Jego pismo miało być informacją dla Urzędu, że taki fakt miał miejsce i jednocześnie zapobiec takim działaniom w przyszłości. I tylko taki cel chciał osiągnąć .
 Pani Lucyna Cieślak powtórzyła ,że działała w dobrej wierze, ale z pewnością nie powtórzy tego w przyszłości. Dodała, że w tej sytuacji, jest zmuszona obłożyć się pismami i prowadzić jedynie korespondencję listowną z Panem Kozłowskim.
 
 Po rozpoznaniu sprawy i wysłuchaniu obu stron przewodnicząca komisji podziękowała za przybycie zaproszonym stronom sprawy .
W drugiej części spotkania komisja po krótkiej dyskusji uznała, że pismo Pana Kozłowskiego nie nosi znamion skargi i można potraktować je jako informację –jak też sam skarżący zauważył. Ponadto cel jaki chciał osiągnąć autor pisma, poprzez deklarację Pani Cieślak, też został osiągnięty.
W związku z tym komisja jednogłośnie postanowiła, iż w tej sprawie nie wnosi żadnych wniosków.
 
Ad. 2
W sprawach różnych nie poruszono żadnych spraw.
 
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1700.
 
Protokowała: Aleksandra Adamiak.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Regina Solska

 

Ilość odwiedzin: 2059
Nazwa dokumentu: Protokół nr 30
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 21 czerwca 2010 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-01-18 15:15:34
Data udostępnienia informacji: 2011-01-18 15:15:34
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-18 15:17:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner