logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   minus 2011
      plus Styczeń
      minus Luty
         minus V/22/11
         minus V/23/11
         minus V/24/11
         minus V/25/11
         minus V/26/11
         minus V/27/11
         minus V/28/11
         minus V/29/11
         minus V/30/11
         minus V/31/11
         minus V/32/11
         minus V/33/11
         minus V/34/11
         minus V/35/11
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Pażdziernik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2011 > Luty > V/27/11

 

 
 
UCHWAŁA NR V/27/11
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU
 
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów do rad sołeckich w sołectwie Gminy Sulików.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Sulików, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Mała Wieś Dolna, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Mała Wieś Górna, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Studniska Dolne, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Studniska Górne, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Mikułowa, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Radzimów Górny, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Radzimów Dolny, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Bierna, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Miedziana, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Stary Zawidów, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Skrzydlice, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Wrociszów Górny, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Wrociszów Dolny, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Wilka, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Wilka Bory (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2003 r. nr 110, poz. 2056 ze zmianami), Rada Gminy Sulików
 
 
uchwala, co następuje
 
§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Sulików uchwala się następujący harmonogram zebrań wiejskich:
 

 

Lp.
Sołectwo
Termin zebrania
Miejsce zebrania
Radny prowadzący zebranie
1.
 
Sulików
 
18.03.2011 r. godz.  1800
ZSPiG w Sulikowie
Bogusława Delijewska
2.
 
Mała Wieś Dolna
 
18.03.2011 r. godz. 1700
Urząd Gminy Sulików
Grzegorz Konarski
3.
Mała Wieś Górna
02 .04.2011 r. godz. 1600
świetlica wiejska w Mikułowej
Weronika Ziółkowska
4.
 
Studniska Dolne
 
08.04.2011 r. godz. 1630
remiza OSP Studniska
Bogdan Kaczmarczyk
5.
Studniska Górne
 
08.04.2011 r. godz. 1830
 
świetlica wiejska w Studniskach Górnych
Agnieszka Nachotko
6.
Mikułowa
 
31.03.2011 r. godz. 1800
 
świetlica wiejska
w Mikułowej
Weronika Ziółkowska
7.
Wrociszów Dolny
 
07.04.2011 r. godz. 1600
 
Świetlica wiejska we Wrociszowie Dolnym
Andrzej Dominikowski
8.
Wrociszów Górny
26.03.2011 r. godz. 1800
świetlica wiejska we Wrociszowie Górnym
Marian Kurek
9.
Radzimów Dolny
 
06.04.2011 r. godz. 1800
 
świetlica wiejska w Radzimowie Dolnym
Tadeusz Polowy
10.
Radzimów Górny
22.03.2011 r. godz. 1800
budynek po byłej szkole podstawowej
Józef Ziomek
11.
Bierna
05.04.2011 r. godz. 1800
Szkoła Podstawowa w Biernej
Genowefa Wilczak - Raczak
12.
Miedziana
 
25.03.2011 r. godz. 1700
 
świetlica wiejska w Miedzianej
Anna Pawlak
13.
Stary Zawidów
 
17.03.2011 r. godz.. 1730
 
świetlica wiejska w Starym Zawidowie
Jerzy Nowicki
14.
Skrzydlice
 
26.03.2011 r. godz. 1600
 
świetlica wiejska w Skrzydlicach
Marian Kurek
15.
Wilka
 
29.03.2011 r. godz. 1600
 
Świetlica wiejska
Andrzej Dominikowski
16.
Wilka Bory
 
29.03.2011 r. godz. 1800
 
mieszkanie Sołtys Grażyny Szpak
Andrzej Dominikowski

 

 
§ 2.
W przypadku braku kworum zebrania wiejskie odbędą się w drugim terminie po upływie 30 minut.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowania na tablicach ogłoszeń.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki
 
 
Uzasadnienie:
 
Zgodnie ze statutami sołectw zebranie wiejskie na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Gminy Sulików w drodze uchwały, wyznaczając przy tym miejsce i termin zebrania. Rada Gminy wyznacza ponadto spośród swojego składu przewodniczącego zebrania.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 2735
Nazwa dokumentu: V/27/11
Skrócony opis: W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów do rad sołeckich w sołectwie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-02-28 14:28:00
Data udostępnienia informacji: 2011-03-03 14:28:18
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-31 12:18:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner