logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   minus 2011
      plus Styczeń
      minus Luty
         minus V/22/11
         minus V/23/11
         minus V/24/11
         minus V/25/11
         minus V/26/11
         minus V/27/11
         minus V/28/11
         minus V/29/11
         minus V/30/11
         minus V/31/11
         minus V/32/11
         minus V/33/11
         minus V/34/11
         minus V/35/11
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Pażdziernik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
minus Informacja o wynikach naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2011 > Luty > V/35/11

 

UCHWAŁA NR V/36/11
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU
 
w sprawie planu pracy Rady Gminy Sulików na 2011 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 2 Statutu Gminy Sulików (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2008 r. Nr 326, poz. 4335, ze zmianami), Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
Uchwala się plan pracy Rady Gminy Sulików na 2011 rok w następującym brzmieniu:
 
I. MARZEC: 1) Gospodarka odpadami na terenie gminy.
                         2)Funkcjonowanie Straży Gminnej.
 
II.   KWIECIEŃ: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za rok 2010 i sprawa udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Sulików.
 
III.  MAJ: 1) Stan dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Gminy Sulików.
2)      Działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sulików.
 
IV.CZERWIEC: Realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011.
 
V.  WRZESIEŃ: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2011 roku.
 
VI. PAŹDZIERNIK: Opłaty i podatki lokalne na 2012 rok.
 
VII. LISTOPAD: Bezpieczeństwo na terenie Gminy.
 
VIII. GRUDZIEŃ: Przyjęcie budżetu Gminy Sulików na 2012 rok.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Sulików.
 
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Nazwa dokumentu: V/36/11
Skrócony opis: W sprawie planu pracy Rady Gminy Sulików na 2011 rok.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-02-28 15:05:00
Data udostępnienia informacji: 2011-03-03 15:05:21
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-03 15:09:28

Wersja do wydruku...

corner   corner