logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      minus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
         minus Od dnia 13.12.2010 r. do dnia 27.12.2010 r.
         minus Od dnia 29.12.2010 r. do dnia 28.01.2011 r.
         minus Od dnia 01.02.2011 r. do dnia 28.02.2011 r.
         minus Od dnia 01.03.2011 r. do dnia 25.03.2011 r.
         minus Od dnia 30.03.2011 r. do dnia 26.04.2011 r.
         minus Od dnia 27.04.2011 r. do dnia 30.05.2011 r.
         minus Od dnia 30.05.2011 r. do dnia 29.06.2011 r.
         minus Od dnia 30.06.2011 r. do dnia 28.09.2011 r.
         minus Od dnia 29.09.2011 r. do dnia 28.10.2011 r.
         minus Od dnia 29.10.2011 r. do dnia 28.11.2011 r.
         minus Od dnia 29.11.2011 r. do dnia 29.12.2011 r.
         minus Od dnia 30.12.2011 r. do dnia 31.01.2012 r.
         minus Od dnia 01.02.2012 r. do dnia 29.02.2012 r.
         minus Od dnia 01.03.2012 r. do dnia 28.03.2012 r.
         minus Od dnia 29.03.2012 r. do dnia27.04.2012 r.
         minus Od dnia 28.04.2012 r. do dnia 30.05.2012 r.
         minus Od dnia 31.05.2012 r. do dnia 28.06.2012 r.
         minus Od dnia 29.06.2012 r. do dnia 26.09.2012 r.
         minus Od dnia 27.09.2012 r. do dnia 30.10.2012 r.
         minus Od dnia 31.10.2012 r. do dnia 29.11.2012 r.
         minus Od dnia 30.11.2012 r. do dnia 28.12.2012 r.
         minus Od dnia 29.12.2012 r. do dnia 31.01.2013 r.
         minus Od dnia 01.02.2013 r. do dnia 28.02.2013 r.
         minus Od dnia 01.03.2013 r. do dnia 28.03.2013 r.
         minus Od dnia 29.03.2013 r. do dnia 26.04.2013 r.
         minus Od dnia 29.04.2013 r. do dnia 27.05.2013 r.
         minus Od dnia 28.05.2013 r. do dnia 27.06.2013 r.
         minus Od dnia 28.06.2013 r. do dnia 27.09.2013 r.
         minus Od dnia 28.09.2013 r. do dnia 30.10.2013 r.
         minus Od dnia 31.10.2013 r. do dnia 27.11.2013 r.
         minus Od dnia 28.11.2013 r. do dnia 29.12.2013 r.
         minus Od dnia 30.12.2013 r. do dnia 31.01.2014 r.
         minus Od dnia 01.02.2014 r. do dnia 25.02.2014 r.
         minus Od dnia 26.02.2014 r. do dnia 28.03.2014 r.
         minus Od dnia 31.03.2014 r. do dnia 29.04.2014 r.
         minus Od dnia 30.04.2014 r. do dnia 28.05.2014 r.
         minus Od dnia 29.05.2014 r. do dnia 24.06.2014 r.
         minus Od dnia 25.06.2014 r. do dnia 02.09.2014 r.
         minus Od dnia 03.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.
         minus Od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2014 r.
         minus Od dnia 03.11.2014 r. do dnia 30.12.2014 r.
      plus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 29 GRUDNIA 2010 R. DO 28 STYCZNIA 2011 R.
 
W okresie od dnia 29 grudnia 2010 r. do dnia 28 stycznia 2011 r. Wójt podjął następujące działania:
 1. Podpisał porozumienie ze Starostwem Powiatu Zgorzeleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Sulików.
 2. Ogłosił II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sulików położonej w obrębie Wilka (działka nr 139).
 3. Ogłosił II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulików położonej w obrębie Wilka (działka nr 148).
 4. Ogłosił II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w obrębie Mała Wieś Dolna (działka nr 246/1).
 5. Ogłosił I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w obrębie Studniska Dolne (działka nr 133).
 6. Ogłosił II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w obrębie Radzimów Górny (działka nr 59).
 7. Przyznał dodatki motywacyjne dla dyrektorów jednostek oświatowych na terenie Gminy Sulików za okres 1.01.2011 – 30.06.2011.
 8. Podjął decyzję o dowozie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych na basen w Zgorzelcu w ramach niewykorzystanych sportowych zajęć lekcyjnych.
 9. Dokonał kontroli stanu wysypiska odpadów w Stojanówku.
 10. Dokonał analizy działalności Straży Gminnej w Sulikowie.
 11. Przyjmował mieszkańców gminy w ramach pełnionych cotygodniowych dyżurów.
 12. Uczestniczył w następujących spotkaniach:
-spotkanie w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zgorzelcu
w związku z zaistniałym zagrożeniem powodziowym,
-posiedzenie Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
-rada budowy inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”,
-posiedzeniu Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie,
-spotkanie samorządowców z terenu Powiatu Zgorzeleckiego z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Starostwie Powiatu Zgorzeleckiego w kwestii budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu,
-rada budowy inwestycji pn. „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturalnych
w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau”,
-spotkanie Wójtem Gminy Zgorzelec oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Pieńsk
w sprawie gospodarki odpadami,
-spotkanie z Burmistrzem Miasta Zgorzelec w sprawie gospodarki odpadami,
-spotkanie z Dyrektorem Oddziału Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim Panem Franciszkiem Krajętą w sprawie realizacji II etapu odbudowy koryta rzeki Czerwona Woda oraz regulacji koryta rzeki Czerwona Woda w miejscowości Sulików.
-spotkanie z Wójtem Gminy Platerówka w sprawie współpracy Gminy Sulików
z Gminą Platerówka,
-wizyta w Zakładzie Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu oraz spotkanie
z Prezesem Zakładu Panem Michałem Turkiewiczem w kwestii gospodarki odpadami.
 
 
Podpisał następujące umowy:
 1. Umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy
  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa
  i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.
 2. Aneks nr 2 do umowy nr 00084-6921-IM0100100125/09 z dnia 15 kwietnia 2010 roku o wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 3. Umowę z Firmą Usługowo-Handlową „GRAFSTUDIO” Dorota Mularczyk ze Zgorzelca, na wykonanie metalowego stelażu do tablicy wykonanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, odnośnie zadania „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach” oraz aneks do tej umowy w związku ze zmianą terminu wykonania stelażu.
 4. Umowy dotacji na 2011 rok z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych ze Studnisk Dolnych, Sulikowa, Biernej, Starego Zawidowa, Miedzianej, Radzimowa.
 5. Umowę sponsoringu X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Zgorzelec/Görlitz w dniach 14-16 stycznia 2011 roku ze Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu.
 6. Umowę z Panem Bogusławem Zimą prowadzącym AMIZ-GRAF Zakład Usług Poligraficznych Produkcja-Handel ze Zgorzelca na drukowanie Biuletynu Informatycznego Gminy Sulików.
 7. Umowę z Firmą ROLIN – TRANS Stanisław Kasza ze Studnisk Dolnych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Sulików.
 8. Umowę z Gospodarstwem Produkcyjno-Usługowym Farma na Rozdrożu Sylwester Superson na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Mikułowa i Mała Wieś Górna.
 9. Umowę z Firmą ROLIN – TRANS Stanisław Kasza ze Studnisk Dolnych na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Sulików, Studniska Dolne, Studniska Górne i Wilka.
 10. Umowę z Panem Peterem Stribrnym na zimowe utrzymanie dróg gminnych
  i wewnętrznych w miejscowościach Wielichów, Stary Zawidów, Miedziana, Bierna, Radzimów Górny, Radzimów Dolny.
 11. Umowę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dotyczącą zwrotu kosztów na dowożenie i opiekę ucznia niepełnosprawnego na okres 1.02.2011 – 31.12.2011.
 12. Umowę z Zakładem Usług Geodezyjno-Kartograficznych GEOBIURO ze Zgorzelca na kompleksową obsługę geodezyjną w roku 2011 na potrzeby gospodarki nieruchomościami prowadzoną przez Gminę Sulików.
 13. Umowę najmu lokalu użytkowego części pomieszczeń w budynku po byłym Zakładzie Mleczarskim w Radzimowie Górnym.
 
 
Wydał następujące zarządzenia:
1. W sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Sulików.
2. W sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Sulików.
3. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
4. O zmianie zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Mieszkaniowej.
5. W sprawie upoważnienia do załatwiania spraw.
6. W sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Sulików do pełnienia obowiązków  Wójta Gminy Sulików.
7. W sprawie odwołania upoważnień stałych Sekretarza Gminy Sulików.
8. O zmianie zarządzenia sprawie upoważnienia do załatwiania spraw.

Ilość odwiedzin: 2845
Nazwa dokumentu: Od dnia 29.12.2010 r. do dnia 28.01.2011 r.
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 29.12.2010 r. do 28.01.2011 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-04-22 09:29:20
Data udostępnienia informacji: 2011-04-22 09:29:20
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 09:32:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner