logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      minus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
         minus Od dnia 13.12.2010 r. do dnia 27.12.2010 r.
         minus Od dnia 29.12.2010 r. do dnia 28.01.2011 r.
         minus Od dnia 01.02.2011 r. do dnia 28.02.2011 r.
         minus Od dnia 01.03.2011 r. do dnia 25.03.2011 r.
         minus Od dnia 30.03.2011 r. do dnia 26.04.2011 r.
         minus Od dnia 27.04.2011 r. do dnia 30.05.2011 r.
         minus Od dnia 30.05.2011 r. do dnia 29.06.2011 r.
         minus Od dnia 30.06.2011 r. do dnia 28.09.2011 r.
         minus Od dnia 29.09.2011 r. do dnia 28.10.2011 r.
         minus Od dnia 29.10.2011 r. do dnia 28.11.2011 r.
         minus Od dnia 29.11.2011 r. do dnia 29.12.2011 r.
         minus Od dnia 30.12.2011 r. do dnia 31.01.2012 r.
         minus Od dnia 01.02.2012 r. do dnia 29.02.2012 r.
         minus Od dnia 01.03.2012 r. do dnia 28.03.2012 r.
         minus Od dnia 29.03.2012 r. do dnia27.04.2012 r.
         minus Od dnia 28.04.2012 r. do dnia 30.05.2012 r.
         minus Od dnia 31.05.2012 r. do dnia 28.06.2012 r.
         minus Od dnia 29.06.2012 r. do dnia 26.09.2012 r.
         minus Od dnia 27.09.2012 r. do dnia 30.10.2012 r.
         minus Od dnia 31.10.2012 r. do dnia 29.11.2012 r.
         minus Od dnia 30.11.2012 r. do dnia 28.12.2012 r.
         minus Od dnia 29.12.2012 r. do dnia 31.01.2013 r.
         minus Od dnia 01.02.2013 r. do dnia 28.02.2013 r.
         minus Od dnia 01.03.2013 r. do dnia 28.03.2013 r.
         minus Od dnia 29.03.2013 r. do dnia 26.04.2013 r.
         minus Od dnia 29.04.2013 r. do dnia 27.05.2013 r.
         minus Od dnia 28.05.2013 r. do dnia 27.06.2013 r.
         minus Od dnia 28.06.2013 r. do dnia 27.09.2013 r.
         minus Od dnia 28.09.2013 r. do dnia 30.10.2013 r.
         minus Od dnia 31.10.2013 r. do dnia 27.11.2013 r.
         minus Od dnia 28.11.2013 r. do dnia 29.12.2013 r.
         minus Od dnia 30.12.2013 r. do dnia 31.01.2014 r.
         minus Od dnia 01.02.2014 r. do dnia 25.02.2014 r.
         minus Od dnia 26.02.2014 r. do dnia 28.03.2014 r.
         minus Od dnia 31.03.2014 r. do dnia 29.04.2014 r.
         minus Od dnia 30.04.2014 r. do dnia 28.05.2014 r.
         minus Od dnia 29.05.2014 r. do dnia 24.06.2014 r.
         minus Od dnia 25.06.2014 r. do dnia 02.09.2014 r.
         minus Od dnia 03.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.
         minus Od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2014 r.
         minus Od dnia 03.11.2014 r. do dnia 30.12.2014 r.
      plus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 1 LUTEGO 2011 R. DO 28 LUTEGO 2011 R.
 
W okresie od dnia 1 lutego 2011 r. do dnia 28 lutego 2011 r. Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:
1. Spotkanie z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Stowarzyszenia Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego.
2. Spotkanie z przedstawicielami Firmy Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. w sprawie budowy obwodnicy do wywozu urobku z kopalni bazaltu.
3. Spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zgorzelcu.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej Międzygminnej Spółki Wodno – Kanalizacyjnej SUPLAZ w Sulikowie.
5. Spotkanie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
6. Spotkanie z Przewodniczącymi Rad Sołeckich.
7. Spotkanie z przedstawicielami MSWK SUPLAZ i Firmy Corol w sprawie zastosowania tłoczni przy realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
8. Udział w uroczystym otwarciu Hali Sportowej w Zawidowie.
9.  Udział w posiedzeniu Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ
w Zgorzelcu.
10. Udział w posiedzeniu Rady Budowy dotyczącej realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
11. Spotkanie z Burmistrzem Mirska w celu wymiany doświadczeń i możliwości współpracy.
12. Udział w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
13. Spotkanie z przedstawicielami Firmy Fornax i Panem Stanisławem Dobrzańskim – Przedstawicielem Firmy Geo Renewables w sprawie planów budowy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Sulików.
14. Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Sulików.
15. Udział w Spotkaniu Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej dotyczącym gospodarki odpadami na terenie Powiatu Zgorzeleckiego.
16. Zatwierdzenie projektów uchwał na lutową sesję Rady Gminy.
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie upoważnień stałych Sekretarza Gminy Sulików.
 2. W sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2011.
 3. W sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sulików odrębnymi ustawami na rok 2011.
 4. W sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Sulików do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 5. W sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do podpisywania deklaracji rozliczeniowych, deklaracji zgłoszeniowych i raportów miesięcznych dla osób ubezpieczonych ZUS RMUA.
 6. W sprawie upoważnienia Pani Wioletty Poniatowskiej – podinspektora ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej do załatwiania spraw w zakresie wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty, łącznie z wydawaniem decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
 7. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
 8. W sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2018.
 9. W sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie w Uboczu.
 10. W sprawie sprawdzenia taryfy i weryfikacji kosztów dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sulików: Stary Zawidów, ul. Starozawidowska, Wilka, określonych we wniosku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów.
 11. W sprawie sprawdzenia taryfy i weryfikacji kosztów dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików określonych we wniosku Międzygminnej Spółki Wodno – Kanalizacyjnej „SUPLAZ” sp. z o.o. z/s w Sulikowie
 12. O zmianie zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 13. W sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy do poświadczania własnoręczności podpisu oraz do poświadczania pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
 14. W sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.
 15. Zarządzenie wewnętrzne o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Sulików.
 16. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie <el:temat>określenia rodzaju przesyłek, które nie będą otwierane w Biurze Obsługi Klienta.
 17. Zarządzenie wewnętrzne <el:temat>w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Gminy Sulików.
 18. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie <el:temat>wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Sulików.
 
 
Podpisał następujące umowy:
 1. Umowę z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej na dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego Sołectwa Bierna.
 2. Umowę na używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych.
 3. Umowę z BBF Sp. z o.o. na wykonanie opracowań: Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików za lata 2009-2010 oraz Sprawozdanie z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików za lata 2009-2010.
 4. Porozumienie z Międzygminną Spółką Wodno-Kanalizacyjną SUPLAZ w celu określenia zasad współpracy w zakresie realizacji dopłat do ceny wody określonych w uchwale nr IV/21/11 Rady Gminy Sulików z dnia 31 stycznia 2011 roku.
 5. Umowę z Łużycką Higieną Komunalną Sp. z o.o. na utrzymanie porządku na przystankach autobusowych znajdujących się na terenie Gminy Sulików i będących własnością Gminy Sulików.
 

Ilość odwiedzin: 2575
Nazwa dokumentu: Od dnia 01.02.2011 r. do dnia 28.02.2011 r.
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 01.02.2011 r. do 28.02.2011 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-04-22 09:31:30
Data udostępnienia informacji: 2011-04-22 09:31:30
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 09:33:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner