logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      minus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
         minus Od dnia 13.12.2010 r. do dnia 27.12.2010 r.
         minus Od dnia 29.12.2010 r. do dnia 28.01.2011 r.
         minus Od dnia 01.02.2011 r. do dnia 28.02.2011 r.
         minus Od dnia 01.03.2011 r. do dnia 25.03.2011 r.
         minus Od dnia 30.03.2011 r. do dnia 26.04.2011 r.
         minus Od dnia 27.04.2011 r. do dnia 30.05.2011 r.
         minus Od dnia 30.05.2011 r. do dnia 29.06.2011 r.
         minus Od dnia 30.06.2011 r. do dnia 28.09.2011 r.
         minus Od dnia 29.09.2011 r. do dnia 28.10.2011 r.
         minus Od dnia 29.10.2011 r. do dnia 28.11.2011 r.
         minus Od dnia 29.11.2011 r. do dnia 29.12.2011 r.
         minus Od dnia 30.12.2011 r. do dnia 31.01.2012 r.
         minus Od dnia 01.02.2012 r. do dnia 29.02.2012 r.
         minus Od dnia 01.03.2012 r. do dnia 28.03.2012 r.
         minus Od dnia 29.03.2012 r. do dnia27.04.2012 r.
         minus Od dnia 28.04.2012 r. do dnia 30.05.2012 r.
         minus Od dnia 31.05.2012 r. do dnia 28.06.2012 r.
         minus Od dnia 29.06.2012 r. do dnia 26.09.2012 r.
         minus Od dnia 27.09.2012 r. do dnia 30.10.2012 r.
         minus Od dnia 31.10.2012 r. do dnia 29.11.2012 r.
         minus Od dnia 30.11.2012 r. do dnia 28.12.2012 r.
         minus Od dnia 29.12.2012 r. do dnia 31.01.2013 r.
         minus Od dnia 01.02.2013 r. do dnia 28.02.2013 r.
         minus Od dnia 01.03.2013 r. do dnia 28.03.2013 r.
         minus Od dnia 29.03.2013 r. do dnia 26.04.2013 r.
         minus Od dnia 29.04.2013 r. do dnia 27.05.2013 r.
         minus Od dnia 28.05.2013 r. do dnia 27.06.2013 r.
         minus Od dnia 28.06.2013 r. do dnia 27.09.2013 r.
         minus Od dnia 28.09.2013 r. do dnia 30.10.2013 r.
         minus Od dnia 31.10.2013 r. do dnia 27.11.2013 r.
         minus Od dnia 28.11.2013 r. do dnia 29.12.2013 r.
         minus Od dnia 30.12.2013 r. do dnia 31.01.2014 r.
         minus Od dnia 01.02.2014 r. do dnia 25.02.2014 r.
         minus Od dnia 26.02.2014 r. do dnia 28.03.2014 r.
         minus Od dnia 31.03.2014 r. do dnia 29.04.2014 r.
         minus Od dnia 30.04.2014 r. do dnia 28.05.2014 r.
         minus Od dnia 29.05.2014 r. do dnia 24.06.2014 r.
         minus Od dnia 25.06.2014 r. do dnia 02.09.2014 r.
         minus Od dnia 03.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.
         minus Od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2014 r.
         minus Od dnia 03.11.2014 r. do dnia 30.12.2014 r.
      plus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 1 MARCA 2011 R. DO 25 MARCA 2011 R.
 
W okresie od dnia 1 marca 2011 r. do dnia 25 marca 2011 r. Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:
 
 1. Udział w Posiedzeniu Zarządu  Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
 2. Udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęconemu sprawie usuwania skutków powodzi.
3. Udział w spotkaniu grupy roboczej w związku z realizacją projektu „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturowych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau.”
4. Spotkanie z Przedstawicielami Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz z rolnikami z terenu Gminy Sulików.
5. Spotkanie z Zastępcą Dyrektora Oddziału Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim – Panią Elżbietą Jarosz w sprawie dalszej regulacji koryta rzeki Czerwona Woda.
6. Udział w szkoleniu dla Starostów, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Dolnośląskiego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej pn. "Zarządzanie w stanach zagrożeń i doskonalenie systemu ochrony ludności" w Józefowie koło Otwocka.
7. Udział w spotkaniu z Przedstawicielami Firmy Lafarge w sprawie zapylenia, hałasu i budowy obwodnicy do wywozu urobku z kopalni bazaltu.
8. Udział w posiedzeniu Gminnej Spółki Wodnej.
9. Wizyta w Gminie Hohendubrau w związku otwarciem wystawy prac uczniów z Gminy Sulików w ramach realizacji projektu „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturowych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau.”
10. Udział w spotkaniu ze Starostą Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie budowy obwodnicy do wywozu urobku z kopalni.
11. Udział w Radzie Budowy inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin lezących w zlewni rzeki Czerwona Woda” oraz w Radzie Budowy zadania pn. „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturowych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau.”
12. Udział w zebraniach wiejskich poświęconych wyborom sołtysów w sołectwach: Sulików, Mała Wieś Dolna, Stary Zawidów, Radzimów Górny, Miedziana, Skrzydlice.
13. Udział w uroczystości setnych urodzin Pani Aldony Żytkowskiej – mieszkanki Sulikowa.
 
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 2. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste należnej części gruntu.
 3. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 4. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Zawidów.
 5. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.
 6. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia.
 7. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Sulików.
 8. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 
 
 
Podpisał następujące umowy:
 1. Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie gminy w zakresie zadania własnego w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania: w roku 2011.
 2. Umowę z Rejonowym Zarządem Spółek Wodnych w Zgorzelcu na przebudowę przepustu w Wielichowie.
 3. Umowę z Firmą Kominiarstwo Adam Kowalski na sporządzenie inwentaryzacji oraz opinii kominowej drożności wszystkich przewodów kominowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
 4. Umowa z Biurem Projektowym MDS Projekt na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w Sulikowie”.  

Ilość odwiedzin: 2799
Nazwa dokumentu: Od dnia 01.03.2011 r. do dnia 25.03.2011 r.
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 1 marca 2011 r. do 25 marca 2011 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-04-22 09:35:03
Data udostępnienia informacji: 2011-04-22 09:35:03
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 09:33:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner