logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      minus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
         minus Od dnia 13.12.2010 r. do dnia 27.12.2010 r.
         minus Od dnia 29.12.2010 r. do dnia 28.01.2011 r.
         minus Od dnia 01.02.2011 r. do dnia 28.02.2011 r.
         minus Od dnia 01.03.2011 r. do dnia 25.03.2011 r.
         minus Od dnia 30.03.2011 r. do dnia 26.04.2011 r.
         minus Od dnia 27.04.2011 r. do dnia 30.05.2011 r.
         minus Od dnia 30.05.2011 r. do dnia 29.06.2011 r.
         minus Od dnia 30.06.2011 r. do dnia 28.09.2011 r.
         minus Od dnia 29.09.2011 r. do dnia 28.10.2011 r.
         minus Od dnia 29.10.2011 r. do dnia 28.11.2011 r.
         minus Od dnia 29.11.2011 r. do dnia 29.12.2011 r.
         minus Od dnia 30.12.2011 r. do dnia 31.01.2012 r.
         minus Od dnia 01.02.2012 r. do dnia 29.02.2012 r.
         minus Od dnia 01.03.2012 r. do dnia 28.03.2012 r.
         minus Od dnia 29.03.2012 r. do dnia27.04.2012 r.
         minus Od dnia 28.04.2012 r. do dnia 30.05.2012 r.
         minus Od dnia 31.05.2012 r. do dnia 28.06.2012 r.
         minus Od dnia 29.06.2012 r. do dnia 26.09.2012 r.
         minus Od dnia 27.09.2012 r. do dnia 30.10.2012 r.
         minus Od dnia 31.10.2012 r. do dnia 29.11.2012 r.
         minus Od dnia 30.11.2012 r. do dnia 28.12.2012 r.
         minus Od dnia 29.12.2012 r. do dnia 31.01.2013 r.
         minus Od dnia 01.02.2013 r. do dnia 28.02.2013 r.
         minus Od dnia 01.03.2013 r. do dnia 28.03.2013 r.
         minus Od dnia 29.03.2013 r. do dnia 26.04.2013 r.
         minus Od dnia 29.04.2013 r. do dnia 27.05.2013 r.
         minus Od dnia 28.05.2013 r. do dnia 27.06.2013 r.
         minus Od dnia 28.06.2013 r. do dnia 27.09.2013 r.
         minus Od dnia 28.09.2013 r. do dnia 30.10.2013 r.
         minus Od dnia 31.10.2013 r. do dnia 27.11.2013 r.
         minus Od dnia 28.11.2013 r. do dnia 29.12.2013 r.
         minus Od dnia 30.12.2013 r. do dnia 31.01.2014 r.
         minus Od dnia 01.02.2014 r. do dnia 25.02.2014 r.
         minus Od dnia 26.02.2014 r. do dnia 28.03.2014 r.
         minus Od dnia 31.03.2014 r. do dnia 29.04.2014 r.
         minus Od dnia 30.04.2014 r. do dnia 28.05.2014 r.
         minus Od dnia 29.05.2014 r. do dnia 24.06.2014 r.
         minus Od dnia 25.06.2014 r. do dnia 02.09.2014 r.
         minus Od dnia 03.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.
         minus Od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2014 r.
         minus Od dnia 03.11.2014 r. do dnia 30.12.2014 r.
      plus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 27 KWIETNIA 2011 R. DO 30 MAJA 2011 R.
 
W okresie od dnia 27 kwietnia 2011 r. do dnia 30 maja 2011 r. Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:
 1. Cotygodniowe spotkania z radami budowy w sprawie przebiegu realizacji inwestycji:
-„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”,
-„Modernizacja budynków edukacyjno-kulturowych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau.”.
 1. Udział w obchodach uroczystości na Placu Wolności w Sulikowie w dniu 3 maja z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji.
 2. Spotkanie z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Panem Markiem Mielczarkiem w sprawie realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
 3. Spotkanie z Prezesem Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu Panem Michałem Turkiewiczem.
 4. Udział w II Polsko-Niemieckim Forum Energetycznym: „Synergie między niemiecką a polską gospodarką energetyczną” pod patronatem Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego oraz Firmy DREBERIS.
 5. Spotkanie z przedstawicielami rolników z terenu Gminy Sulików w sprawie podziału darowizny otrzymanej od Gminy Suchy Dąb dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi.
 6. Spotkanie z Dyrektorem Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego Panem Cezarym Mostowikiem na temat remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Sulików.
 7. Spotkanie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu Panią Aliną Tyc.
 8. Udział w obchodach Dni Pola w Studniskach Dolnych zorganizowanym przez Firmę WORPOL Sp. z o.o. pod patronatem Starosty Zgorzeleckiego na którym zorganizowano pokaz nowych odmian roślin uprawnych, oraz środków ochrony roślin i nawozów.
 9. Udział w zebraniach wiejskich w sołectwach: Stary Zawidów, Sulików i Wrociszów Dolny.
 10. Spotkanie grupy roboczej w sprawie realizacji zadania pn. „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturowych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau.”.
 11. Spotkanie z Pełnomocnikiem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Panią Bogumiłą Turzańską – Chrobak.
 12. Udział w Walnym Zgromadzeniu Wspólników Łużyckiej Higieny Komunalnej w Zgorzelcu.
 13. Udział w posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Sulików.
 14. Uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku Miejskiego Domu Kultury w Zawidowie.
 15. Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast w Świeradowie Zdroju z udziałem Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Pana Marka Mielczarka oraz Wojewody Dolnośląskiego Pana Marka Skorupy.
 16. Spotkanie grupy roboczej EUREX „Czysta Nysa” z udziałem strony polskiej, niemieckiej i czeskiej.
 17. Udział w finale projektu pn. „Cztery Pory Roku” organizowanym przez Stowarzyszenie „Farma na rozdrożu dzieciom” z Mikułowej oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.
 18. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Renatą Andrysz.
 19. Spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu.
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
 2. W sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do reprezentowania Wójta Gminy Sulików w sprawach dotyczących prowadzenia postępowania o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieznanej z miejsca pobytu w postępowaniu administracyjnym.
 3. W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych w tym do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
 4. W sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Sulików z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sulików organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 5. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Podpisał następujące umowy:
 1. Umowy dzierżawy nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Sulików.
 2. Aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Każde dziecko potrafi… indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
 3. Aneks nr 2 do umowy dotyczącej realizacji projektu „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej”.
 

Ilość odwiedzin: 2372
Nazwa dokumentu: Od dnia 27.04.2011 r. do dnia 30.05.2011 r.
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 27 kwietnia 2011 r. do 30 maja 2011 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-06-16 11:06:10
Data udostępnienia informacji: 2011-06-16 11:06:10
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 09:33:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner