logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      plus Protokoły
      minus Informacje o pracy Rady Gminy
         minus 2011
            minus Marzec 2011
            minus Kwiecień 2011
            minus Luty 2011
            minus Maj 2011
            minus Czerwiec 2011
            minus Wrzesień 2011
            minus Październik 2011
            minus Listopad 2011
            minus Grudzień 2011
            minus Podsumowanie Pracy Rady Gminy 2011
         plus 2012
         plus 2013
         plus 2014
         plus 2015
         plus 2016
         plus 2017
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików
– Marzec 2011 r.
 
 
Do Rady Gminy Sulików wpłynęła następująca korespondencja:
- Informacja na temat funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie oraz świetlic wiejskich z terenu Gminy Sulików za 2010 rok.
-Informacja na temat obecnej sytuacji Spółki Łużycka Higiena Komunalna w Zgorzelcu.
-Pisma mieszkańców Studniska Dolnych w sprawie zniszczenia należących do nich terenów przez wykonawców inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
-Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK_N.4131.93.2011.RB w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 ust. 1 lit. „c” we fragmencie: „lub innych dostępnych stronom form konsultacji dozwolonych prawem” uchwały nr III/10/10 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
-Informacja na temat funkcjonowania Straży gminnej w Sulikowie.
-Uchwała nr I/83/2011 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Sulików nr IV/13/11 z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018.
-Uchwała nr I/84/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Sulików przedstawionego w uchwale nr IV/14/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku Uchwała Budżetowa Gminy Sulików na rok 2011.
 
Rada Gminy podjęła następujące działania:
  1. Przygotowanie materiałów na wspólne posiedzenie komisji stałych i sesję Rady Gminy w miesiącu marcu.
  2.  Udział radnych w spotkaniu z Firmą Lafarge w sprawie ograniczenia zapylenia i hałasu oraz w kwestii budowy obwodnicy do wywozu urobku z kopalni.
  3. Udział Przewodniczącego Rady Gminy w uroczystości setnych urodzin Pani Aldony Żytkowskiej – mieszkanki Sulikowa.

Ilość odwiedzin: 2001
Nazwa dokumentu: Marzec 2011
Skrócony opis: Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików – Marzec 2011 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-06-16 12:46:29
Data udostępnienia informacji: 2011-06-16 12:46:29
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-22 08:07:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner