logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   minus Skład Rady Gminy
   plus Protokoły
   minus Informacje o pracy Rady Gminy
      minus 2011
         minus Marzec 2011
         minus Kwiecień 2011
         minus Luty 2011
         minus Maj 2011
         minus Czerwiec 2011
         minus Wrzesień 2011
         minus Październik 2011
         minus Listopad 2011
         minus Grudzień 2011
         minus Podsumowanie Pracy Rady Gminy 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
minus Informacja o wynikach naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


 

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików
– Marzec 2011 r.
 
 
Do Rady Gminy Sulików wpłynęła następująca korespondencja:
- Informacja na temat funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie oraz świetlic wiejskich z terenu Gminy Sulików za 2010 rok.
-Informacja na temat obecnej sytuacji Spółki Łużycka Higiena Komunalna w Zgorzelcu.
-Pisma mieszkańców Studniska Dolnych w sprawie zniszczenia należących do nich terenów przez wykonawców inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
-Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK_N.4131.93.2011.RB w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 ust. 1 lit. „c” we fragmencie: „lub innych dostępnych stronom form konsultacji dozwolonych prawem” uchwały nr III/10/10 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
-Informacja na temat funkcjonowania Straży gminnej w Sulikowie.
-Uchwała nr I/83/2011 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Sulików nr IV/13/11 z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018.
-Uchwała nr I/84/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Sulików przedstawionego w uchwale nr IV/14/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku Uchwała Budżetowa Gminy Sulików na rok 2011.
 
Rada Gminy podjęła następujące działania:
  1. Przygotowanie materiałów na wspólne posiedzenie komisji stałych i sesję Rady Gminy w miesiącu marcu.
  2.  Udział radnych w spotkaniu z Firmą Lafarge w sprawie ograniczenia zapylenia i hałasu oraz w kwestii budowy obwodnicy do wywozu urobku z kopalni.
  3. Udział Przewodniczącego Rady Gminy w uroczystości setnych urodzin Pani Aldony Żytkowskiej – mieszkanki Sulikowa.

Nazwa dokumentu: Marzec 2011
Skrócony opis: Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików – Marzec 2011 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-06-16 12:46:29
Data udostępnienia informacji: 2011-06-16 12:46:29
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-16 12:47:30

Wersja do wydruku...

corner   corner