logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      plus Protokoły
      minus Informacje o pracy Rady Gminy
         minus 2011
            minus Marzec 2011
            minus Kwiecień 2011
            minus Luty 2011
            minus Maj 2011
            minus Czerwiec 2011
            minus Wrzesień 2011
            minus Październik 2011
            minus Listopad 2011
            minus Grudzień 2011
            minus Podsumowanie Pracy Rady Gminy 2011
         plus 2012
         plus 2013
         plus 2014
         plus 2015
         plus 2016
         plus 2017
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików
– Maj 2011 r.
 
Rada Gminy podjęła następujące działania:
  1. Przygotowanie materiałów na wspólne posiedzenie komisji stałych i sesję Rady Gminy w miesiącu marcu.
  2.  Przygotowanie następujących projektów uchwał na sesję Rady Gminy Sulików
    -w sprawie uchwalenia programu kadencyjnego Rady Gminy Sulików na lata 2010-2014.
- w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy Sulików.
  1. Udział Przewodniczącego Rady Gminy Sulików w II Polsko-Niemieckim Forum Energetycznym: „Synergie między niemiecką a polską gospodarką energetyczną” pod patronatem Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego oraz Firmy DREBERIS.
  2. Odbyły się posiedzenia następujących komisji stałych:
-Posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 23 maja 2011 roku o godz. 1400.
-Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 24 maja 2011 roku o godz. 1600.
-Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 25 maja 2011 o godz. 1500.
Posiedzenia komisji były poświęcone analizie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za rok 2010, sprawozdaniu finansowym Gminy Sulików za 2010 rok, informacji o stanie mienia Gminy Sulików, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za rok 2010.
Komisja Budżetu i Finansów dodatkowo zapoznała się z informacją na temat realizacji zadań inwestycyjnych oraz pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych. Na posiedzeniach Komisji rozpatrzone zostały projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
 
Do Rady Gminy Sulików wpłynęła następująca korespondencja:
  1. Informację Wójta Gminy Sulików na temat pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
  2. Uchwała nr I/166/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików za 2010 rok.
  3. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na temat ogrzewania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radzimowie Górnym, wydatków poniesionych na ogrzewanie budynku oraz zakresu obowiązków Dyrektora.
 

Ilość odwiedzin: 2015
Nazwa dokumentu: Maj 2011
Skrócony opis: Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików – Maj 2011 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-06-16 12:48:28
Data udostępnienia informacji: 2011-06-16 12:48:28
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-22 08:08:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner