logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      minus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
         minus Od dnia 13.12.2010 r. do dnia 27.12.2010 r.
         minus Od dnia 29.12.2010 r. do dnia 28.01.2011 r.
         minus Od dnia 01.02.2011 r. do dnia 28.02.2011 r.
         minus Od dnia 01.03.2011 r. do dnia 25.03.2011 r.
         minus Od dnia 30.03.2011 r. do dnia 26.04.2011 r.
         minus Od dnia 27.04.2011 r. do dnia 30.05.2011 r.
         minus Od dnia 30.05.2011 r. do dnia 29.06.2011 r.
         minus Od dnia 30.06.2011 r. do dnia 28.09.2011 r.
         minus Od dnia 29.09.2011 r. do dnia 28.10.2011 r.
         minus Od dnia 29.10.2011 r. do dnia 28.11.2011 r.
         minus Od dnia 29.11.2011 r. do dnia 29.12.2011 r.
         minus Od dnia 30.12.2011 r. do dnia 31.01.2012 r.
         minus Od dnia 01.02.2012 r. do dnia 29.02.2012 r.
         minus Od dnia 01.03.2012 r. do dnia 28.03.2012 r.
         minus Od dnia 29.03.2012 r. do dnia27.04.2012 r.
         minus Od dnia 28.04.2012 r. do dnia 30.05.2012 r.
         minus Od dnia 31.05.2012 r. do dnia 28.06.2012 r.
         minus Od dnia 29.06.2012 r. do dnia 26.09.2012 r.
         minus Od dnia 27.09.2012 r. do dnia 30.10.2012 r.
         minus Od dnia 31.10.2012 r. do dnia 29.11.2012 r.
         minus Od dnia 30.11.2012 r. do dnia 28.12.2012 r.
         minus Od dnia 29.12.2012 r. do dnia 31.01.2013 r.
         minus Od dnia 01.02.2013 r. do dnia 28.02.2013 r.
         minus Od dnia 01.03.2013 r. do dnia 28.03.2013 r.
         minus Od dnia 29.03.2013 r. do dnia 26.04.2013 r.
         minus Od dnia 29.04.2013 r. do dnia 27.05.2013 r.
         minus Od dnia 28.05.2013 r. do dnia 27.06.2013 r.
         minus Od dnia 28.06.2013 r. do dnia 27.09.2013 r.
         minus Od dnia 28.09.2013 r. do dnia 30.10.2013 r.
         minus Od dnia 31.10.2013 r. do dnia 27.11.2013 r.
         minus Od dnia 28.11.2013 r. do dnia 29.12.2013 r.
         minus Od dnia 30.12.2013 r. do dnia 31.01.2014 r.
         minus Od dnia 01.02.2014 r. do dnia 25.02.2014 r.
         minus Od dnia 26.02.2014 r. do dnia 28.03.2014 r.
         minus Od dnia 31.03.2014 r. do dnia 29.04.2014 r.
         minus Od dnia 30.04.2014 r. do dnia 28.05.2014 r.
         minus Od dnia 29.05.2014 r. do dnia 24.06.2014 r.
         minus Od dnia 25.06.2014 r. do dnia 02.09.2014 r.
         minus Od dnia 03.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.
         minus Od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2014 r.
         minus Od dnia 03.11.2014 r. do dnia 30.12.2014 r.
      plus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 31 MAJA 2011 R. DO 29 CZERWCA 2011 R.
 
W okresie od dnia 31 maja 2011 r. do dnia 29 czerwca 2011 r. Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:
 1. Spotkania z radami budowy w sprawie przebiegu realizacji inwestycji:
-„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”,
-„Modernizacja budynków edukacyjno-kulturowych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau.”.
 1. Udział w Walnym Zgromadzeniu Wspólników Łużyckiej Higieny Komunalnej
  w Zgorzelcu.
 2. Spotkanie z przedstawicielami Firmy Amerbil - Windfarm w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych.
 3. Wizja lokalna w sprawie mostu na ul. Górnej w Sulikowie z udziałem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 4. Udział w Posiedzeniu Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
 5. Spotkanie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie
  w Uboczu w sprawie poręczenia pożyczki dla Stowarzyszenia.
 6. Walne Zgromadzenie Międzygminnej Spółki Wodno – Kanalizacyjnej SUPLAZ
  w celu udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki.
 7. Udział w posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy.
 8. Walne Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
 9. Spotkanie w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze w sprawie realizacji II etapu inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
 10. Udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania w Barcinku.
 11. Udział w IV Polskim Kongresie Odnowy Wsi w Krzyżowej.
 12. Spotkanie z Panem Kazimierzem Matkowskim – przedstawicielem Agencji Nieruchomości Rolnych w Rakowicach Wielkich w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 13. Spotkanie z przewodniczącymi rad sołeckich.
 14. Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa nowych i modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików. Etap I: Budowa Izerskiego Placu Zabaw”  
 15. Gala z okazji zakończenia działalności Powiatowego Centrum Edukacyjnego
  w Zgorzelcu.
 16. Udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej
  w Biernej i Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.
 17. Finał VIII Maratonu Matematycznego w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu.
 
 
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania spraw.
 2. W sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do poświadczania własnoręczności podpisu oraz do poświadczania pozostawiania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
 3. W sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego
  w Gminie Sulików.
 
Podpisał następujące umowy:
 1. Umowę z Rejonowym Zarządem Spółek Wodnych z siedzibą w Zgorzelcu na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych szczegółowych stanowiących własność Gminy Sulików w miejscowościach: Bierna, Stary Zawidów, Wrociszów Górny, Skrzydlice, Wrociszów Dolny.
 2. Umowę dotacji z jednostkami OSP Studniska, Stary Zawidów i Sulików.
 3. Umowę dzierżawy działki nr 130/2 położonej w obrębie Wrociszów Górny.
 4. Umowę z Gminnym Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. z Bogatyni na wykonanie remontu drogi dojazdowej do Ksawerowa.
 5. Umowę z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu na odbiór odpadów z budynku Urzędu Gminy Sulików.

Ilość odwiedzin: 2438
Nazwa dokumentu: Od dnia 30.05.2011 r. do dnia 29.06.2011 r.
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 30 maja 2011 r. do 29 czerwca 2011 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-07-01 09:36:56
Data udostępnienia informacji: 2011-07-01 09:36:56
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 09:33:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner