logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   minus Skład Rady Gminy
   plus Protokoły
   minus Informacje o pracy Rady Gminy
      minus 2011
         minus Marzec 2011
         minus Kwiecień 2011
         minus Luty 2011
         minus Maj 2011
         minus Czerwiec 2011
         minus Wrzesień 2011
         minus Październik 2011
         minus Listopad 2011
         minus Grudzień 2011
         minus Podsumowanie Pracy Rady Gminy 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
minus Informacja o wynikach naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


 

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików
– Czerwiec 2011 r.
 
  1. Przygotowanie materiałów na wspólne posiedzenie komisji stałych i sesję Rady Gminy w miesiącu czerwcu.
  2. Udział radnej Genowefy Wilczak-Raczak i radnej Anny Pawlak w IV Polskim Kongresie Odnowy Wsi w Krzyżowej.
  3. Odbyły się posiedzenia komisji stałych:
-Posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 20 czerwca 2011 roku o godz. 1430, poświęcone wizycie w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego w Sulikowie oraz w Przychodni Rejonowej w Zawidowie w celu sprawdzenia stanu budynków przychodni i zapoznaniu się z ich potrzebami.
-Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 21 czerwca 2011 roku o godz. 1500 z udziałem dyrektorów jednostek oświatowych z terenu Gminy Sulików. Komisja zapoznała się z potrzebami remontowymi budynków jednostek oświatowych.
-Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 22 czerwca 2011 roku o godz. 1500. Posiedzenie było poświęcone spotkaniu z przedstawicielami Dolnośląskiej Izby Rolniczej Panem Tadeuszem Mochalskim i Panem Tadeuszem Barankiem oraz przedstawicielką Ośrodka Doradztwa Rolniczego Panią Wiesławą Brzezińską.
Ponadto na posiedzeniach komisji stałych rozpatrzone zostały projekty uchwał.
 
Do Rady Gminy Sulików wpłynęła następująca korespondencja:
1.      Informacja z pracy Przedszkola Publicznego w Sulikowie za rok szkolny 2010/2011.
2.      Informacja o działalności Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie za rok szkolny 2010/2011.
3.      Informacja dotycząca pracy Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych za rok szkolny 2010/2011.
4.      Informacja na temat funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Biernej za rok szkolny 2010/2011.
5.      Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.419.2011.RB w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 pkt 4 i § 6 uchwały nr VII/47/11 Rady Gminy Sulików z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
6.      Pismo właścicieli nieruchomości położonych na terenie kopalni bazaltu
w Sulikowie.
7.      Wniosek Prokuratury Rejonowej o zmianę uchwały nr IV/27/07 Rady Gminy Sulików z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia opłaty zaświadczenia w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie.
8.      Do wiadomości pismo Pani Małgorzaty Pławiak – Sołtys Sołectwa Mała Wieś Górna z prośbą o wykoszenie poboczy dróg gminnych biegnących przez Małą Wieś Górną nr 83 i 18.
9.      Do wiadomości pismo Państwa Marii i Józefa Nieckarz z Sulikowa w sprawie mostu zlokalizowanego na ul. Górnej przy posesji Państwa Nieckarz. 
 

Nazwa dokumentu: Czerwiec 2011
Skrócony opis: Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików – Czerwiec 2011 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-07-01 09:39:05
Data udostępnienia informacji: 2011-07-01 09:39:05
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-01 09:43:47

Wersja do wydruku...

corner   corner