logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   minus 2011
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      minus Czerwiec
         minus IX/69/10
         minus IX/70/11
         minus IX/71/11
         minus IX/72/11
         minus IX/73/11
         minus IX/74/11
         minus IX/75/11
         minus IX/76/11
         minus IX/77/11
         minus IX/78/11
      plus Wrzesień
      plus Pażdziernik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2011 > Czerwiec > IX/78/11

UCHWAŁA NR IX/78/11

RADY GMINY SULIKÓW

Z DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU

 

w sprawie wyrażenia opinii o powierzeniu przez Gminę Sulików spółce pod firmą Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda –Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Sulików”.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Sulików

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie powierzenie spółce pod firmą Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Sulików”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Projekt inwestycyjny pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” został powierzony do realizacji dla spółki pod firmą Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie. Dokumentacja na ww. zadanie została wykonana.

Realizacja zakresu związanego z rozbudową sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Sulików poprawi dociążenie systemu kanalizacji i pozwoli na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych będących własnością Gminy Sulików.

 

Na podstawie zawartego w dniu 16 kwietnia 2010 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu porozumienia nr 1 do umowy pożyczki nr 34/OW/JG/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku dokonano warunkowego umorzenia części pożyczki w wysokości 646.000,00 zł.

 

Warunkiem faktycznego umorzenia pożyczki jest wydatkowanie przez pożyczkobiorcę tej kwoty na realizację zadania pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Sulików" w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty umorzenia, tj. do dnia 12 lutego 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 1603
Nazwa dokumentu: IX/78/11
Skrócony opis: sprawie wyrażenia opinii o powierzeniu przez Gminę Sulików spółce pod firmą Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie realizacji zadania inwestycy
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Starzyński
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Starzyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-06-30 11:18:00
Data udostępnienia informacji: 2011-06-30 11:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-01 11:23:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner