logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Sulików: Dowozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików w roku szkolnym 2011-2012.
Numer ogłoszenia: 197858 - 2011; data zamieszczenia: 13.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sulików , ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 75 7787613, faks 75 7756922.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.sulikow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików w roku szkolnym 2011-2012..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie Gminy Sulików w roku szkolnym 2011-2012. - Przewozy obejmujące dowóz i odwóz uczniów odbywają się w dni nauki szkolnej z wyłączeniem dni wolnych od nauki, określonych co rocznie przez Ministra Edukacji Narodowej. - Dowozy uczniów odbywać się będą według rozkładu jazdy: TRASA NR 1:DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIERNEJ ORAZ DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W SULIKOWIE Godziny odjazdów Miejscowość 7:30 Radzimów Dolny (PKS) 7:34 Radzimów (k.krzyża) 7:36 Radzimów Górny (PKS) 7:38 Radzimów Górny (Mleczarnia) 7:41 Bierna (szkoła) Przewidywana ilość dzieci do przewiezienia na trasie Radzimów Dolny - Bierna (szkoła) wynosi 56 osób. Godziny odjazdów Miejscowość 7:45 Bierna (szkoła) 7:48 Radzimów Górny (Mleczarnia) 7:50 Radzimów Górny (PKS) 7:52 Radzimów Dolny (PKS) 8:00 Sulików (przedszkole) 8:02 Sulików (gimnazjum) Przewidywana ilość dzieci do przewiezienia na trasie Bierna (szkoła) - Sulików (gimnazjum) wynosi 44 osoby. TRASA NR 2:DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIERNEJ ORAZ DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W SULIKOWIE Godziny odjazdów Miejscowość 7:20 Łowin 7:27 Miedziana Wieś (PKS) 7:29 Miedziana (świetlica PKS) 7:34 Wielichów (PKS) 7:35 Miedziana (skrzyżowanie PKS) 7:39 Bierna (szkoła) Przewidywana ilość dzieci do przewiezienia na trasie Łowin - Bierna (szkoła) wynosi 60 osób w tym: 39 osób wysiada w Biernej (szkoła) 21 osób jedzie do Gimnazjum w Sulikowie. Godziny odjazdów Miejscowość 7:41 Bierna (szkoła) 7:47 Mała Wieś Górna 7:57 Sulików (przedszkole) 7:59 Sulików (gimnazjum) Na trasie Bierna (szkoła) - Sulików (gimnazjum) przewidywana ilość dzieci do przewiezienia wynosi 46 osób w tym 21 osób z trasy Łowin - Bierna (szkoła) i 25 osób z Małej Wsi Górnej. TRASA NR 3: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STUDNISKACH DOLNYCH ORAZ DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W SULIKOWIE Godziny odjazdów Miejscowość 7:20 Sulików (PKS) 7:25 Mikułowa (PKS) 7:27 Mikułowa (PKS na górze) 7:30 Mikułowa (Rozdzielnia) 7:32 Mikułowa (PKP) 7:44 Studniska Górne Kolonia (PKS) 7:47 Studniska Górne (świetlica PKS) 7:50 Studniska Dolne (szkoła) 7:55 Sulików (przedszkole) 7:57 Sulików (gimnazjum) Przewidywana liczba dzieci do przewiezienia na trasie Sulików - Studniska Dolne (szkoła) wynosi 31 osób. Na trasie Studniska Dolne (szkoła) - Sulików (gimnazjum) przewidywana liczba dzieci do przewiezienia wynosi 52 osoby. TRASA NR 4: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SULIKOWIE Godziny odjazdów Miejscowość 7:30 Stary Zawidów (PKS) 7:34 Zawidów (PKS Rynek) 7:37 Skrzydlice (wiata) 7:38 Wrociszów Górny (wiata) 7:48 Sulików (przedszkole) 7:50 Sulików (gimnazjum) Przewidywana ilość dzieci do przewiezienia na trasie Stary Zawidów - Sulików (gimnazjum) wynosi 66 osób TRASA NR 5: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SULIKOWIE Godziny odjazdów Miejscowość 7:30 Ksawerów (wiata) 7:35 Wilka 7:40 Wrociszów Dolny (wiata) 7:50 Sulików (przedszkole) 7:52 Sulików (gimnazjum) Przewidywana ilość dzieci do przewiezienia na trasie Ksawerów - Sulików (gimnazjum) wynosi 26 osób. UWAGA Dzieci zamieszkałe w miejscowościach: Mała Wieś Górna, Skrzydlice, Wrociszów Górny, Ksawerów, Wilka, Wrociszów Dolny nie są zabierane z drogi głównej. Autobus musi wjechać do wsi. W miejscowości Łowin, Wilka i Mała Wieś Górna przed rozpoczęciem przewozów zostanie postawiony przystanek z którego będą zabierane dzieci. Odwozy uczniów z poszczególnych szkół odbywać się będą w godzinach: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie : 12:30, 13:40, 14:30 Publiczne Przedszkole w Sulikowie: 12:40, 13:40 Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych: 13:45 Szkoła Podstawowa w Biernej: 13:05, 14:05, Ilość dzieci na trasie odwozów nie będzie pokrywała się z ilością dzieci na trasie przywozów. Dokładna ilość dzieci na poszczególnych trasach będzie znana na początku roku szkolnego, po ustaleniu planu lekcji przez dyrektorów szkół. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin odwozu dzieci ze szkół. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie liczby dzieci, o czym każdorazowo poinformuje Wykonawcę bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy, jeżeli zmiany te nie skutkują koniecznością wykorzystania większej liczby autobusów niż wynika to z SIWZ. Zwiększenie liczby dowożonych dzieci, powodujące konieczność wykorzystania większej liczby pojazdów, niż wynika to z SWIZ, będzie skutkować wprowadzeniem aneksów do umowy. Wykonawca zapewnia najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdu, a także odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowcy. Wykonawca dysponuje oznaczonymi pojazdami przystosowanymi do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa związane z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn zm.) i ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.). W szczególności pojazdy samochodowe, które będą użyte do realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu. Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia i odwożenia dzieci na przystanki wskazane przez Zamawiającego oraz każdorazowego skontrolowania przez kierowcę prawidłowości zamknięcia wszystkich wejść do autobusu. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących na określonej trasie W przypadku spadku temperatury na dworze poniżej 5° C Wykonawca zobowiązuje się ogrzewać autobusy w czasie przewożenia uczniów. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić - niezależnie od kierowców - również opiekunów przewożonych dzieci według następujących zasad: a) osoby sprawujące opiekę nad dziećmi posiadają przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. b) osoby sprawujące opiekę na dziećmi w czasie przejazdu posiadać będą identyfikatory pozwalające zidentyfikować imię i nazwisko tej osoby. c) osoby sprawujące opiekę będą odbierały dzieci z przystanku i po dowiezieniu na zajęcia będą przekazywały je pod opiekę nauczyciela; d) po zakończeniu zajęć opiekun będzie odbierał dzieci od nauczyciela; e) osoby sprawujące opiekę w imieniu Wykonawcy obowiązane są zachować szczególną dbałość o dobro dzieci w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu; Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego i w razie potrzeby odpowiednie jednostki Policji o każdej awarii lub wypadku autobusu. W przypadku awarii lub wypadku autobusu Wykonawca zobowiązany jest podstawić niezwłocznie i przewieźć dzieci innym autobusem, zapewniając bezpieczeństwo i wygodę dzieci. W przypadkach, o których mowa w pkt. 12 Wykonawca zobowiązuje się przewieźć dzieci do poszczególnych przystanków w czasie nie dłuższym niż jedna godzina od planowanej pory przybycia autobusu na dany przystanek. Wykonawca jest zobowiązany do zrekompensowania wszelkich szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię polisy OC w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku jej wygaśnięcia w czasie trwania umowy dodatkowo przedkłada kopię aktualnej polisy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 2.000,- PLN słownie złotych: dwa tysiące

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: - aktualną na dzień składania ofert licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania (zał. Nr 3 do SIWZ) oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: - wykaz dysponowania przez Wykonawcę min. 5 autobusami wraz z kierowcami posiadającymi odpowiednie uprawnienia oraz dysponowania dodatkowymi środkami transportu w przypadku awarii - min. 1 autobus (zał. Nr 5 i Nr 6 do SIWZ) wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych pojazdów z aktualnymi badaniami technicznymi. (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy). Jeżeli w wykazie stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ Wykonawca wskazał pojazdy, którymi będzie dysponował, należy przedłożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych pojazdów na okres realizacji zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: - wykaz dysponowania przez Wykonawcę kierowcami posiadającymi odpowiednie uprawnienia oraz opiekunami (zał. Nr 6 do SIWZ) (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 50.000 zł. (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa);

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Możliwość wprowadzenia zmian umowy przy zachowaniu ceny umowy, w następujących przypadkach: - w przypadku zmian organizacyjnych stron np.: zmiana reprezentacji, adresu siedziby Firmy; - zmiana podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sulikow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Sulików ul. Dworcowa 5 59-975 Sulików.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2011 godzina 09:50, miejsce: Gmina Sulików (Biuro Obsługi Klienta) ul. Dworcowa 5 59-975 Sulików.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki do pobrania: 2011-07-13 13:37:51 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (228.28 kB)

Nazwa dokumentu: Dowozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików
Skrócony opis: Dowozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików w roku szkolnym 2011-2012.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Mulko
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-07-13 13:34:37
Data udostępnienia informacji: 2011-07-13 13:34:37
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-13 13:38:41

Wersja do wydruku...

corner   corner