logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

ZAPRASZAMY KLUBY SPORTOWE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W OTWARTYM KONKURSIE NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2011, ZREALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
 
Wnioski należy składać w terminie od 21 lipca do 11 sierpnia 2011r. w Departamencie Spraw Społecznych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
 
Termin ogłoszenia wyników – 1 wrzesień 2011r.
 
Termin realizacji zadań objętych konkursem rozpocznie się 16 września, a skończy 20 grudnia 2011r.
 
Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej realizowanych na rzecz społeczności Dolnego Śląska wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 
Rodzaj zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1. Organizacja na dolnym Śląsku regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych promujących kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu.
2. Promocja kultury fizycznej w województwie poprzez realizację opracowań  i publikacji oraz spotkań propagujących dyscypliny sportu.
3. Poprawa bazy sportowej.
 
Wysokość dofinansowania:
1.  na zadanie: „Organizacja na Dolnym Śląsku regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych promujących kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu” przeznacza się kwotę 100.00,00 zł.
2. na zdanie: „Promocja kultury fizycznej w województwie poprzez realizację opracowań  i publikacji oraz spotkań propagujących dyscypliny sportu” przeznacza się kwotę 30.000,00 zł
3. na zadanie: „Poprawa bazy sportowej” przeznacza się kwotę 350.000,00 zł
 
Koszty kwalifikowane:
a) koszty osobowe – wynagrodzenie osób za realizację zadań wraz z przewidzianymi prawem narzutami – płatne zgodnie z cenami obowiązującymi na rynku,
b) koszty bezosobowe – wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji projektu na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.
 
Limity kosztów kwalifikowanych:
a) koszty osobowe administracji i obsługi zadania ( w tym np. kierowanie, koordynacja, wykonanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych) tylko w części dotyczącej realizowanego zadania nie mogą przekroczyć 10% wnioskowanej dotacji,
b) w przypadku zadania „Poprawa bazy sportowej” ogólny budżet zgłaszanego do konkursu zadania nie może przekroczyć 50.000,00 zł.
 
Koszty niekwalifikowane:
1. Podatki za wyłączeniem podatki dochodowego od osób fizycznych (PDOF) oraz podatków od towarów i usług.
2. Dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu województwa lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.
3. Pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów.
4. Działalność gospodarcza.
5. Działalność polityczna i religijna.
6. Koszty poniesione przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania.
 
Wymagane załączniki:
- Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
- W przypadku zadania „Poprawa bazy sportowej” oferent załączy dokument potwierdzający uregulowany tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości tj. własność, wieloletnia dzierżawa, najem lub użyczenie. Uregulowany tytuł prawny powinien obejmować okres min. 3 lat od roku.
 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z panią Angeliką Suchecką pod Nr tel. 75 77 87 288 lub korzystając ze strony internetowej: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=12118&idmp=127&r=r

Nazwa dokumentu: Konkurs na realizację zadań publicznych
Skrócony opis: Konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu kultury fizycznej w roku 2011, zrealizowanych przez organizacje pozarządowe.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Angelika Suchecka
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-08-04 15:13:19
Data udostępnienia informacji: 2011-08-04 15:13:19
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-04 15:19:58

Wersja do wydruku...

corner   corner