logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

    Zgodnie z kryterium wyboru oferty – oferta firmy SEZAM otrzymała Zamawiający:                                                                                         Sulików 02.09.2011r.
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Im. Jana Pawła II
UL. Zgorzelecka 28
59-975 Sulików
                                                     ZAWIADOMIENIE
                         O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z poź.zm) zawiadamia się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie.
 
I. Na część nr1 – różne produkty spożywcze wpłynęły 2 oferty.
II. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma:
     CHODEX Sp. cywilna
     Eugeniusz i Piotr Chodorowski
     ul. Baczyńskiego 6
     59-900 Zgorzelec
    Cena ofertowa brutto – 13028,72zł
    Zgodnie z kryterium wyboru oferty – oferta firmy CHODEX otrzymała
    największa liczbę punktów – 100
III. W niniejszym postępowaniu ofertę złożyła również firma:
      Hurtownia Warzyw i Owoców
        „CYTRYNA”
      ul. Młynarska 1
     59-900 Zgorzelec 
     Cena ofertowa brutto – 13188,21zł
     Zgodnie z kryterium wyboru oferty – oferta firmy CYTRYNKA otrzymała liczbę
      Punktów- 98,79
IV. Nie wykluczono żadnego wykonawcy
V. Nie odrzucono żadnej ofert.
 
Umowa o zamówienie publiczne podpisana zostanie w terminie 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.
 
I. Na część nr 2 – pieczywo, świeże wyroby piekarski - ciastkarski wpłynęły 1 oferty.
II. Ofertę złożyła firma:
     Piekarnia Sp. J.
     Karkowski Janusz, Karkowski Jacek
     Ul. Baczyńskiego 3
    59-900 Zgorzelec   
    Cena ofertowa brutto – 2724,91zł
    Zgodnie z kryterium wyboru oferty – ofert otrzymała
    największa liczbę punktów – 100
III. Nie wykluczono żadnego wykonawcy
IV. Nie odrzucono żadnej ofert.
 
Umowa o zamówienie publiczne podpisana zostanie w terminie 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.
 
I. Na część nr3 – drób i przetwory z drobiu wpłynęły 2 oferty.
II. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma:
     P.H.U. SEZAM
     Mirosława Jaworska
     Ul. Łużycka 25
     59-900 Zgorzelec
    Cena ofertowa brutto – 9516,52zł
    Zgodnie z kryterium wyboru oferty – oferta firmy SEZAM otrzymała
    największa liczbę punktów – 100
III. W niniejszym postępowaniu ofertę złożyła również firma:
      Zakłady Mięsne „Niebieszczańscy” Sp.j.
      Proszówka 36
     59-620 Gryfów Śląski 
     Cena ofertowa brutto – 9866,66zł
     Zgodnie z kryterium wyboru oferty – oferta firmy Niebieszczańscy otrzymała liczbę
      Punktów- 96,45
IV. Nie wykluczono żadnego wykonawcy
V. Nie odrzucono żadnej ofert.
 
Umowa o zamówienie publiczne podpisana zostanie w terminie 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.
 
I. Na część nr 4 – mięso, produkty mięsne, wędliny wpłynęły 2 oferty.
II. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma:
     P.H.U. SEZAM
     Mirosława Jaworska
     Ul. Łużycka 25
     59-900 Zgorzelec
    Cena ofertowa brutto – 21281,30zł
 
    największa liczbę punktów – 100
III. W niniejszym postępowaniu ofertę złożyła również firma:
      Zakłady Mięsne „Niebieszczańscy” Sp.j.
      Proszówka 36
     59-620 Gryfów Śląski 
     Cena ofertowa brutto – 24025,12zł
     Zgodnie z kryterium wyboru oferty – oferta firmy Niebieszczańscy otrzymała liczbę
      Punktów- 88,58
IV. Nie wykluczono żadnego wykonawcy
V. Nie odrzucono żadnej ofert.
 
Umowa o zamówienie publiczne podpisana zostanie w terminie 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.
 
I. Na część nr 5 – ryby mrożone, filety rybne wpłynęły 2 oferty.
II. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma:
     Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
     „Runo Leśne” Export Import
     Zbigniew Kucharczyk
     Ul. Gen.J. Sowińskiego 2/4
     65-419 Zielona Góra
    Cena ofertowa brutto – 3704,40zł
    Zgodnie z kryterium wyboru oferty – oferta firmy „Runo Leśne”otrzymała
    największa liczbę punktów – 100
III. W niniejszym postępowaniu ofertę złożyła również firma:
      AUGUSTO - LIMARO
      Lipiński, Marszałek Sp. J.
     Ul. Karola Miarki 18
     58-500 Jelenia Góra
     Cena ofertowa brutto – 3792,60zł
     Zgodnie z kryterium wyboru oferty – oferta firmy AUGUSTO - LIMARO otrzymała
     liczbę punktów - 97,67
IV. Nie wykluczono żadnego wykonawcy
V. Nie odrzucono żadnej ofert.
Umowa o zamówienie publiczne podpisana zostanie w terminie 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.
 
I. Na część nr 6 – warzywa i owoce mrożone wpłynęły 2 oferty.
II. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma:
     Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
     „Runo Leśne” Eksport Import
     Zbigniew Kucharczyk
     Ul. Gen.J. Sowińskiego 2/4
     65-419 Zielona Góra
    Cena ofertowa brutto – 5021,73zł
    Zgodnie z kryterium wyboru oferty – oferta firmy „Runo Leśne”otrzymała
    największa liczbę punktów – 100
III. W niniejszym postępowaniu ofertę złożyła również firma:
      AUGUSTO - LIMARO
      Lipiński, Marszałek Sp. J.
    Ul. Karola Miarki 18
     58-500 Jelenia Góra
     Cena ofertowa brutto – 6207,34zł
     Zgodnie z kryterium wyboru oferty – oferta firmy AUGUSTO - LIMARO otrzymała
     liczbę punktów - 80,90
IV. Nie wykluczono żadnego wykonawcy
V. Nie odrzucono żadnej ofert.
Umowa o zamówienie publiczne podpisana zostanie w terminie 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.
 
I. Na część nr 7 – owoce i warzywa wpłynęły 3 ofert
II. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma:
     CHODEX Sp. cywilna
     Eugeniusz i Piotr Chodorowski
     ul. Baczyńskiego 6
    59-900 Zgorzelec
   Cena ofertowa brutto – 7379,62zł
    Zgodnie z kryterium wyboru oferty – oferta firmy CHODEX otrzymała
    największa liczbę punktów – 100%
II. W niniejszym postępowaniu ofertę złożyła również firma
      FIRMA HANDLOWA
      Zdzisław Kowalski
     Jędrzychowie 15
     59-900 Zgorzelec
     Cena ofertowa brutto – 8881,04zł
      Zgodnie z kryterium wyboru oferty – oferta firmy FIRMA HANDLOWA Zdzisław
      Kowalski otrzymała liczbę punktów – 83,09
III. W niniejszym postępowaniu ofertę złożyła również firma
      Hurtownia Warzyw i Owoców
      „CYTRYNA”
      Ul. Młynarska 1
      59-800 Lubań
      Cena ofertowa brutto – 10516,75zł
       Zgodnie z kryterium wyboru oferty – oferta firmy „CYTRYNA” otrzymała
       liczbę punktów – 70,17
IV. Nie wykluczono żadnego wykonawcy
V. Nie odrzucono żadnej ofert.
 
Umowa o zamówienie publiczne podpisana zostanie w terminie 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.
 
I. Na część nr 8– produkty mleczarskie wpłynęły 1 oferty.
II. Ofertę złożyła firma:
     FIRMA HANDLOWA
     Zdzisław Kowalski
     Jędrzychowie 15
    59-900 Zgorzelec   
    Cena ofertowa brutto – 6419.97zł
    Zgodnie z kryterium wyboru oferty – ofert otrzymała
    największa liczbę punktów – 100
III. Nie wykluczono żadnego wykonawcy
IV. Nie odrzucono żadnej ofert.
 
Umowa o zamówienie publiczne podpisana zostanie w terminie 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.
 
                                                                                                                      Dyrektor szkoły
                                                                                                                       Urszula Ciupak
 
 

Nazwa dokumentu: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
Skrócony opis: zawiadomienie o wyborze najorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Ciupak
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Ciupak
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Ciupak
Data wytworzenia informacji: 2011-09-02 15:13:09
Data udostępnienia informacji: 2011-09-02 15:13:09
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-02 15:32:16

Wersja do wydruku...

corner   corner