logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Treść ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oraz niezbędne dokumenty w załącznikach.

Załączniki do pobrania: 2011-10-06 15:29:40 - Ogłoszenie o przetargu (49.74 kB)
2011-10-06 15:31:10 - Uchwała Budżetowa Gminy Sulików na rok 2011 (376.94 kB)
2011-10-06 15:32:05 - Uchwała Nr I/283/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 6 października 2011 roku (392.15 kB)
2011-10-06 15:34:41 - Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji (279.96 kB)
2011-10-06 15:35:41 - Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finasowych (252.71 kB)
2011-10-06 15:42:11 - Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (1.34 MB)
2011-10-06 15:43:24 - Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydadtków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (2.71 MB)
2011-10-06 15:44:23 - Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (196.89 kB)
2011-10-06 15:45:06 - Uchwała Nr VII/54/11 Rady Gminy Sulików z dnia 27 kwietnia 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików (151.72 kB)
2011-10-07 08:06:17 - Uchwała Nr I/84/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 14 marca 2011 roku (251.12 kB)
2011-10-11 13:49:44 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia uwzględniająca odpowiedzi na pytania (153.70 kB)
2011-10-12 09:30:25 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (43.78 kB)
2011-10-12 09:49:52 - Odpowiedzi na pytania do SIWZ (14.90 kB)
2011-10-12 10:16:24 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2011 roku (64.55 MB)
2011-10-12 10:19:29 - Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2011 r. (324.71 kB)
2011-10-12 10:25:15 - Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej gminy na 2011 rok (283.84 kB)
2011-10-12 10:27:46 - Opinia RIO sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009 (415.93 kB)
2011-10-12 10:28:24 - Opinia RIO sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 (364.95 kB)
2011-10-12 10:33:29 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2009 rok (14.58 MB)
2011-10-12 10:34:11 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2010 rok (364.95 kB)
2011-10-12 10:34:53 - Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy (243.34 kB)
2011-10-12 10:35:31 - Oświadczenie o braku zaległości budżetowych (37.19 kB)
2011-10-12 10:35:56 - Decyzja w sprawie nadania NIP (64.66 kB)
2011-10-12 10:36:29 - Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików_2009 (62.42 kB)
2011-10-12 10:37:01 - Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików_2010 (59.03 kB)
2011-10-12 10:37:35 - Zarządzenie w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego (98.85 kB)
2011-10-12 10:37:59 - Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (105.66 kB)
2011-10-12 10:39:16 - Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rok 2009 (1.36 MB)
2011-10-12 10:41:18 - Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rok 2010 (1.55 MB)
2011-10-12 10:42:39 - Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydadtków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rok 2009 (2.80 MB)
2011-10-12 10:43:57 - Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydadtków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rok 2010 (3.01 MB)
2011-10-12 10:46:19 - Rb- 50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rok 2009 (190.44 kB)
2011-10-12 10:46:56 - Rb- 50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rok 2010 (188.41 kB)
2011-10-12 10:47:44 - Rb- 50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rok 2011 - II kwartał (181.00 kB)
2011-10-12 10:48:19 - Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finasowych - Rok 2009 (213.70 kB)
2011-10-12 10:49:03 - Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finasowych - Rok 2010 (245.09 kB)
2011-10-12 10:49:57 - Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - Rok 2009 (223.32 kB)
2011-10-12 10:50:25 - Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - Rok 2010 (196.95 kB)
2011-10-12 10:55:16 - Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 (315.35 kB)
2011-10-12 10:56:26 - Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - Stan na koniec IV kwartału 2010 roku (270.93 kB)
2011-10-12 10:57:27 - Rb-PDP - Roczne wykonania dochodów podatkowych gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 (198.78 kB)
2011-10-12 10:58:06 - Rb-PDP - Roczne wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2010 roku (172.44 kB)
2011-10-12 11:03:02 - Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011 (1.34 MB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu
Skrócony opis: Dotyczy zadania pn.: "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.480.107,00 zł"
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Mulko
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-10-06 15:27:16
Data udostępnienia informacji: 2011-10-06 15:27:16
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-12 11:04:05

Wersja do wydruku...

corner   corner