logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      minus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
         minus Od dnia 13.12.2010 r. do dnia 27.12.2010 r.
         minus Od dnia 29.12.2010 r. do dnia 28.01.2011 r.
         minus Od dnia 01.02.2011 r. do dnia 28.02.2011 r.
         minus Od dnia 01.03.2011 r. do dnia 25.03.2011 r.
         minus Od dnia 30.03.2011 r. do dnia 26.04.2011 r.
         minus Od dnia 27.04.2011 r. do dnia 30.05.2011 r.
         minus Od dnia 30.05.2011 r. do dnia 29.06.2011 r.
         minus Od dnia 30.06.2011 r. do dnia 28.09.2011 r.
         minus Od dnia 29.09.2011 r. do dnia 28.10.2011 r.
         minus Od dnia 29.10.2011 r. do dnia 28.11.2011 r.
         minus Od dnia 29.11.2011 r. do dnia 29.12.2011 r.
         minus Od dnia 30.12.2011 r. do dnia 31.01.2012 r.
         minus Od dnia 01.02.2012 r. do dnia 29.02.2012 r.
         minus Od dnia 01.03.2012 r. do dnia 28.03.2012 r.
         minus Od dnia 29.03.2012 r. do dnia27.04.2012 r.
         minus Od dnia 28.04.2012 r. do dnia 30.05.2012 r.
         minus Od dnia 31.05.2012 r. do dnia 28.06.2012 r.
         minus Od dnia 29.06.2012 r. do dnia 26.09.2012 r.
         minus Od dnia 27.09.2012 r. do dnia 30.10.2012 r.
         minus Od dnia 31.10.2012 r. do dnia 29.11.2012 r.
         minus Od dnia 30.11.2012 r. do dnia 28.12.2012 r.
         minus Od dnia 29.12.2012 r. do dnia 31.01.2013 r.
         minus Od dnia 01.02.2013 r. do dnia 28.02.2013 r.
         minus Od dnia 01.03.2013 r. do dnia 28.03.2013 r.
         minus Od dnia 29.03.2013 r. do dnia 26.04.2013 r.
         minus Od dnia 29.04.2013 r. do dnia 27.05.2013 r.
         minus Od dnia 28.05.2013 r. do dnia 27.06.2013 r.
         minus Od dnia 28.06.2013 r. do dnia 27.09.2013 r.
         minus Od dnia 28.09.2013 r. do dnia 30.10.2013 r.
         minus Od dnia 31.10.2013 r. do dnia 27.11.2013 r.
         minus Od dnia 28.11.2013 r. do dnia 29.12.2013 r.
         minus Od dnia 30.12.2013 r. do dnia 31.01.2014 r.
         minus Od dnia 01.02.2014 r. do dnia 25.02.2014 r.
         minus Od dnia 26.02.2014 r. do dnia 28.03.2014 r.
         minus Od dnia 31.03.2014 r. do dnia 29.04.2014 r.
         minus Od dnia 30.04.2014 r. do dnia 28.05.2014 r.
         minus Od dnia 29.05.2014 r. do dnia 24.06.2014 r.
         minus Od dnia 25.06.2014 r. do dnia 02.09.2014 r.
         minus Od dnia 03.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.
         minus Od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2014 r.
         minus Od dnia 03.11.2014 r. do dnia 30.12.2014 r.
      plus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 30 CZERWCA 2011 R. DO 28 WRZEŚNIA 2011 R.
W okresie od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 28 września 2011 r. Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:
 1. Spotkania z dyrektorami jednostek oświatowych oraz przedstawicielami firm przewozowych odnośnie organizacji dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2011/2012.
 2. Zebrania wiejskie poświęcone podziałowi środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok.
 3. Spotkania z radami budowy w sprawach inwestycji: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”, „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturowych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau.”, „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej”.
 4. Posiedzenie Gminnej Komisji Mieszkaniowej.
 5. Odbiór promesy w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim na dofinansowanie odbudowy infrastruktury komunalnej uszkodzonej w wyniku zeszłorocznej powodzi przyznanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 6. Spotkania w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu w sprawie budowy linii kolejowej Zgorzelec – Jelenia Góra.
 7. Spotkania z przedstawicielami Firmy Tauron Dystrybucja w sprawie koordynacji technicznej budowy sieci kablowej 04 kW i instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Sulików.
 8. Zebrania wiejskie w Starym Zawidowie i Skrzydlicach w sprawie budowy sieci wodociągowej.
 9. Spotkania z przedstawicielami Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w sprawie warunków budowy i odbioru nawierzchni drogowej ul. Wojska Polskiego i ul. Zgorzeleckiej w Sulikowie.
 10. Spotkania z Panem Michałem Turkiewiczem – Prezesem Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu w sprawie gospodarki odpadami oraz prezentacji rozdrabniacza odpadów wielkogabarytowych.
 11. Posiedzenia Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej oraz Walne Zgromadzenia Związku.
 12. Spotkanie z projektantem ds. odbudowy dróg w zakresie naprawy szkód popowodziowych finansowanych z promesy przyznanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 13. Spotkanie z Kierownikiem Oddziału Dolnośląskiego Zarządzeń Melioracji i Urządzeń Wodnych we Lwówku Śląskim.
 14. Uczestnictwo w wizytacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w związku z wnioskiem o płatność za wydatki poniesione podczas realizacji zadania pn. „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej”.
 15. Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012.
 16. Przygotowanie i udział w festynie gminnym pn. „Sulikowskie Mistrzostwa Sołectw”.
 17. Spotkanie z Panem Arturem Mróz Prezesem Firmy GEOBUD w sprawie przebiegu inwestycji prowadzonych na terenie gminy.
 18. Spotkanie z Prezesem Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych w Lubaniu.
 19. Spotkanie z przedstawicielami Firmy Lafarge.
 20. Spotkanie z przedsiębiorcami i pracodawcami Powiatu Zgorzeleckiego.
 21. Uroczystości związane z 65-leciem działalności Ochotniczej Straży Pożarnej
  w Biernej.
 22. Udział w obchodach z okazji Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji
  w Zgorzelcu.
 23. Udział w Dożynkach Gminnych w Łagowie.
 24. Udział w obchodach Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego i Obchodach Święta Wojska Polskiego w Zgorzelcu.
 25. Rozdanie dyplomów czeladniczych Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Zgorzelcu.
 26. III Edycja Powiatowego Święta Rodzicielstwa Zastępczego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu.
 27. Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Zgorzelcu oraz akt erekcyjny pod budowę nowego skrzydła szpitalnego.
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2011 r.
 2. O zmianie zarządzenia w sprawie upoważnienia sekretarza gminy do załatwiania spraw.
 3. Zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 4. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste należnej części gruntu.
 5. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  w drodze przetargowej wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste należnej części gruntu.
 6. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  w drodze bezprzetargowej.
 7. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia.
 8. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza komunalnego w Sulikowie oraz Radzimowie Górnym.
 9. W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 10. W sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.
 11. W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików oraz informacji o przebiegu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za I półrocze 2011 roku.
 12. W sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym.
 13. W sprawie upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami
  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 14. W sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych
  z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r.
 15. W sprawie zmiany wieloletniej prognozowy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018.
 16. W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 17. W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Sulikowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych.
 18. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do projektu POKL „Masz talent – mnóż szczęście”.
 19. W sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.
 20. W sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych.
 21. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych..
 
Zarządzenia wewnętrzne:
 1. W sprawie zasad likwidacji zbędnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  w Urzędzie Gminy Sulików.
 2. W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 3. W sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla sprzętu silnikowego posiadanego przez Urząd Gminy Sulików.
 4. W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 5. O zmianie zarządzenia w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania
  i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy stanowiące własność Gminy Sulików, eksploatowanych przez Urząd Gminy.
 6. O zmianie zarządzenia w sprawie uprawnień i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Sulików.
 
Podpisał następujące umowy:
 1. Umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie dokumentacji projektowej związanej z odbudową infrastruktury komunalnej uszkodzonej w wyniku zeszłorocznej powodzi.
 2. Umowy z F.H.U. „BIELAWA” Bielecki Krzysztof z Leśnej na usługi przewozowe obejmujące zorganizowane dowożenie i odwożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie Gminy Sulików w roku szkolnym 2011/2012 na trasie nr 1, trasie nr 2 i trasie nr 4.
 3. Umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej „VOYAGER” Sp. z o.o.
  z Lubania na usługi przewozowe obejmujące zorganizowane dowożenie i odwożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie Gminy Sulików w roku szkolnym 2011/2012 na trasie nr 3.
 4. Umowę z „ASTEL” Przewóz Osób z Zawidowa na usługi przewozowe obejmujące zorganizowane dowożenie i odwożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie Gminy Sulików w roku szkolnym 2011/2012 na trasie nr 5.
 5. Umowę sponsoringu dotyczącą wsparcia finansowego obchodów 50-lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. Emilii Plater w Zgorzelcu.
 6. Umowy na dostarczenie urządzeń na place zabaw w miejscowościach Wrociszów Górny, Wilka, Studniska Górne, Miedziana, Mała Wieś Górna z Firmami AVIS Ekologiczne Place Zabaw z Lublina oraz Firmą NOVUM z Gromu.
 7. Umowę na dostawę gazu na potrzeby Urzędu Gminy Sulików „AXAN” Sp. z o.o.
  z Bielan.
 8. Umowę na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Sulików z Firmą INTERHURT ze Zgorzelca.
 9. Umowę dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Sulików (działka nr 441).
 10. Umowę dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Sulików (działka nr 443).
 11. Umowę dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Sulików (działka nr 463).
 12. Umowę dzierżawy nieruchomości położonych w obrębie Sulików (działki nr 294/3,
  nr 294/4, nr 294/5, nr 294/6, nr 294/7, nr 294/8).

Ilość odwiedzin: 2334
Nazwa dokumentu: Od dnia 30.06.2011 r. do dnia 28.09.2011 r.
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 30 czerwca 2011 r. do 28 września 2011 r
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Admiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-11-02 12:53:39
Data udostępnienia informacji: 2011-11-02 12:53:39
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 09:33:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner