logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      minus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
         minus Od dnia 13.12.2010 r. do dnia 27.12.2010 r.
         minus Od dnia 29.12.2010 r. do dnia 28.01.2011 r.
         minus Od dnia 01.02.2011 r. do dnia 28.02.2011 r.
         minus Od dnia 01.03.2011 r. do dnia 25.03.2011 r.
         minus Od dnia 30.03.2011 r. do dnia 26.04.2011 r.
         minus Od dnia 27.04.2011 r. do dnia 30.05.2011 r.
         minus Od dnia 30.05.2011 r. do dnia 29.06.2011 r.
         minus Od dnia 30.06.2011 r. do dnia 28.09.2011 r.
         minus Od dnia 29.09.2011 r. do dnia 28.10.2011 r.
         minus Od dnia 29.10.2011 r. do dnia 28.11.2011 r.
         minus Od dnia 29.11.2011 r. do dnia 29.12.2011 r.
         minus Od dnia 30.12.2011 r. do dnia 31.01.2012 r.
         minus Od dnia 01.02.2012 r. do dnia 29.02.2012 r.
         minus Od dnia 01.03.2012 r. do dnia 28.03.2012 r.
         minus Od dnia 29.03.2012 r. do dnia27.04.2012 r.
         minus Od dnia 28.04.2012 r. do dnia 30.05.2012 r.
         minus Od dnia 31.05.2012 r. do dnia 28.06.2012 r.
         minus Od dnia 29.06.2012 r. do dnia 26.09.2012 r.
         minus Od dnia 27.09.2012 r. do dnia 30.10.2012 r.
         minus Od dnia 31.10.2012 r. do dnia 29.11.2012 r.
         minus Od dnia 30.11.2012 r. do dnia 28.12.2012 r.
         minus Od dnia 29.12.2012 r. do dnia 31.01.2013 r.
         minus Od dnia 01.02.2013 r. do dnia 28.02.2013 r.
         minus Od dnia 01.03.2013 r. do dnia 28.03.2013 r.
         minus Od dnia 29.03.2013 r. do dnia 26.04.2013 r.
         minus Od dnia 29.04.2013 r. do dnia 27.05.2013 r.
         minus Od dnia 28.05.2013 r. do dnia 27.06.2013 r.
         minus Od dnia 28.06.2013 r. do dnia 27.09.2013 r.
         minus Od dnia 28.09.2013 r. do dnia 30.10.2013 r.
         minus Od dnia 31.10.2013 r. do dnia 27.11.2013 r.
         minus Od dnia 28.11.2013 r. do dnia 29.12.2013 r.
         minus Od dnia 30.12.2013 r. do dnia 31.01.2014 r.
         minus Od dnia 01.02.2014 r. do dnia 25.02.2014 r.
         minus Od dnia 26.02.2014 r. do dnia 28.03.2014 r.
         minus Od dnia 31.03.2014 r. do dnia 29.04.2014 r.
         minus Od dnia 30.04.2014 r. do dnia 28.05.2014 r.
         minus Od dnia 29.05.2014 r. do dnia 24.06.2014 r.
         minus Od dnia 25.06.2014 r. do dnia 02.09.2014 r.
         minus Od dnia 03.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.
         minus Od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2014 r.
         minus Od dnia 03.11.2014 r. do dnia 30.12.2014 r.
      plus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW

Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI

OD DNIA 29 WRZEŚNIA 2011 R. DO 28 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

W okresie od dnia 29 września 2011 r. do dnia 28 października 2011 r. Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:

 1. Spotkania z radami budowy w sprawach inwestycji: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”, „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturowych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau.”, „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej”.
 2. Udział w uroczystym uruchomieniu instalacji współspalania biomasy dla kotłów fluidalnych 1-4 w PGE GiEK S.A. o Elektrownia Turów.
 3. Spotkanie z Prezesem Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu w sprawie obsługi rachunku bankowego Gminy Sulików i jednostek podległych.
 4. Udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w sprawie organizacji zawodów sportowo-pożarniczych w miejscowości Miedziana-Łowin
  w związku z uroczystym przekazaniem
  samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego marki Ford Transit dla jednostki OSP Miedziana.
 5. Spotkanie z przedstawicielami Firmy Amerbil oraz Firmy GEO RENEWABLES
  w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy.
 6. Podpisanie w Urzędzie Marszałkowskim aneksu do umowy dotyczącej dofinansowania do budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Stary Zawidów, Skrzydlice, Wielichów.
 7. Obchody 50-lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. Emilii Plater w Zgorzelcu.
 8. Zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sulików oraz w uroczystym przekazaniu samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego marki Ford Transit dla jednostki OSP Miedziana.
 9. Spotkania dotyczące realizacji inwestycji drogowych związanych z naprawą szkód po zeszłorocznej powodzi.W trakcie realizacji jest budowa dróg w miejscowościach Radzimów Dolny, Stary Zawidów, Radzimy Górny, Bierna, Sulików ( Wiejska i Św. Teresy) Została rozpoczęta budowa drogi do wywozu bazaltu z Kopalni w Sulikowie.
 10. Uroczystość związana z zakończeniem prac kanalizacyjnych w miejscowości Kunów
  i Tylice oraz zakończeniem robót zasadniczych przy budowie oczyszczalni ścieków
  w Sulikowie w ramach realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
 11. Seminarium wymiany doświadczeń oraz możliwości pozyskiwania środków dla rozwoju organizacji pozarządowych organizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie w Świetlicy Wiejskiej w Mikułowej.
 12.  Spotkania z przedstawicielami Firmy Tauron Dystrybucja w sprawie inwestycji oświetleniowej prowadzonej na terenie Gminy Sulików.
 13. Spotkanie w Firmie Progress Consulting w sprawie możliwości pozyskania środków dotacji z funduszy europejskich na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Sulikowie.
 14. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu.
 15. Spotkanie w Agencji Nieruchomości Rolnych w Rakowicach Wielkich w sprawie możliwości zagospodarowania działki na parking w Starym Zawidowie.
 16. Spotkanie z przedstawicielami Firmy Lafarge w sprawie budowy obwodnicy do wywozu urobku z kopalni.

 

 

 

 1. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików.
 2. Udział w Konwencie wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów w Suchej koło Leśnej na Zamku Czocha.
 3. Udział w VIII Polsko-Saksońskim Forum Gospodarczym na temat wykorzystania odpadów komunalnych jako odnawialnego źródła energii.
 4. Spotkanie z okazji Dnia Seniora organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury
  w Sulikowie i Związek Emerytów i Rencistów.
 5. Wystawa zorganizowana przez Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu
  w Zgorzelcu nt. przyrody powiatu Zgorzeleckiego.
 6. Udział w uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej podczas której zostały wręczone Nagrody Wójta dla dyrektorów i nauczycieli z jednostek oświatowych z terenu Gminy i udział w uroczystościach szkolnych.

Wydał następujące zarządzenia:

 1. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
 2. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018.
 3. W sprawie likwidacji pieca c.o. w Radzimowie Górnym.
 4. W sprawie wyznaczenia na 2012 rok miejsc w których może być wykonywana nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne.

 

Zarządzenia wewnętrzne:

 1. W sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 2. O zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Sulików” i „Instrukcji zarządzania systemem do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy”.
 3. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Sulików.

 

Podpisał następujące umowy:

 1. Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego „Odbudowa drogi gminnej nr 109789D na ul. Wiejskiej w Sulikowie z Panem Janem Aleksandrowiczem.
 2. Umowę na realizację remontu drogi gminnej Wrociszów Dolny – Wilka nr 109801D
  z Przedsiębiorstwem wielobranżowym BOROWCZYK z Biedrzychowej.
 3. Umowę dzierżawy działki nr 57/1 położonej w obrębie Wilka.
 4. Umowy zlecenia na realizację zadania pn. Indywidualizacja w procesie nauczania
  i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej – realizacja projektu „Każde dziecko potrafi…” w jednostkach oświatowych na terenie Gminy.
 5. Umowę z Łużyckim Bankiem Spółdzielczym na obsługę budżetu gminy i jednostek podległych.
 6. Umowę dzierżawy działki nr 396/6 położonej w obrębie Sulików.
 7. Umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.480.107,00 zł
  z Deutsche Bank PBC S.A.
 8. Akty notarialne na sprzedaż lokali mieszkalnych w Starym Zawidowie i Sulikowie

 

 1. Spotkania z przedstawicielami Oddziału Dolnośląskiego Zarządzeń Melioracji
  i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim i Regionalnego Związku Spółek Wodnych w Zgorzelcu w sprawie regulacji rzeki w Sulikowie i Małej Wsi Górnej.

Ilość odwiedzin: 2568
Nazwa dokumentu: Od dnia 29.09.2011 r. do dnia 28.10.2011 r.
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 29 września 2011 r. do 28 października 2011 r
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-11-02 12:57:45
Data udostępnienia informacji: 2011-11-02 12:57:45
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 09:33:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner