logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      plus Protokoły
      minus Informacje o pracy Rady Gminy
         plus 2011
         minus 2012
            minus Styczeń 2012
            minus Luty 2012
            minus Marzec 2012
            minus Kwiecień 2012
            minus Maj 2012
            minus Czerwiec 2012
            minus Wrzesień 2012
            minus Październik 2012
            minus Listopad 2012
            minus Grudzień 2012
         plus 2013
         plus 2014
         plus 2015
         plus 2016
         plus 2017
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików
Styczeń 2012 r.
 
W miesiącu styczniu Rada Gminy podjęła następujące działania:
1. W miesiącu styczniu komisje Rady Gminy Sulików obradowały na trzech posiedzeniach:
- Komisja Społeczna w dniu 23 stycznia 2012 r. o godz. 1500. Głównym tematem posiedzenia była działalność Parafialnego i Szkolnego Koła Caritas.
- Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy w dniu 24 stycznia 2012 r. o godz. 1530. Głównym tematem posiedzenia było funkcjonowanie Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
-Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 25 stycznia 2012 r. o godz. 1530. Głównym tematem posiedzenia były inwestycje prowadzone na terenie gminy.
2. Przygotowanie materiałów na posiedzenia komisji stałych i sesję Rady Gminy w miesiącu styczniu.
3. Dyżury Wiceprzewodniczących Rady Gminy w sprawie przyjmowania skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 1530-1630.
 
 
Do Rady Gminy wpłynęła następująca korespondencja:
1. Pismo przewodniczących rad sołeckich (do wiadomości Przewodniczącego Rady Gminy) w sprawie nie wyrażenia zgody na potwierdzanie wykonania usługi odśnieżania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie gminy.
2. Pismo radnego Mariana Kurek o udostępnienie nagrania z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 29 grudnia 2011 r.
3. Informacja do Regionalnej Izby Obrachunkowej na wnioski pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym nr WK.60/131/K-68/11 z dnia 28 listopada 2011 r. (do wiadomości Przewodniczącego Rady Gminy).
4.  Informacja o funkcjonowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie w 2011 r.
5. Pismo Pana Mariana Kurek w sprawie rozpatrzenia protestu i skargi dotyczącej odebrania głosu radnemu na grudniowej sesji Rady Gminy Sulików przez Wójta Gminy Sulików.
6. Skarga Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.830.2011.RB na uchwałę Rady Gminy Sulików nr XII/86/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Wrociszów Dolny.
7. Pismo Pani Alicji Konarskiej – p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie w sprawie terminu odpowiedzi na protokołu z kontroli kompleksowej w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sulikowie.
8. Wniosek radnego Grzegorza Konarskiego o zmianę w porządku obrad sesji polegającej na wykreśleniu projektu uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Sulików
Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 1887
Nazwa dokumentu: Styczeń 2012
Skrócony opis: Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików -Styczeń 2012 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-02-22 08:09:55
Data udostępnienia informacji: 2012-02-22 08:09:55
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-01 11:18:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner