logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      minus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
         minus Od dnia 13.12.2010 r. do dnia 27.12.2010 r.
         minus Od dnia 29.12.2010 r. do dnia 28.01.2011 r.
         minus Od dnia 01.02.2011 r. do dnia 28.02.2011 r.
         minus Od dnia 01.03.2011 r. do dnia 25.03.2011 r.
         minus Od dnia 30.03.2011 r. do dnia 26.04.2011 r.
         minus Od dnia 27.04.2011 r. do dnia 30.05.2011 r.
         minus Od dnia 30.05.2011 r. do dnia 29.06.2011 r.
         minus Od dnia 30.06.2011 r. do dnia 28.09.2011 r.
         minus Od dnia 29.09.2011 r. do dnia 28.10.2011 r.
         minus Od dnia 29.10.2011 r. do dnia 28.11.2011 r.
         minus Od dnia 29.11.2011 r. do dnia 29.12.2011 r.
         minus Od dnia 30.12.2011 r. do dnia 31.01.2012 r.
         minus Od dnia 01.02.2012 r. do dnia 29.02.2012 r.
         minus Od dnia 01.03.2012 r. do dnia 28.03.2012 r.
         minus Od dnia 29.03.2012 r. do dnia27.04.2012 r.
         minus Od dnia 28.04.2012 r. do dnia 30.05.2012 r.
         minus Od dnia 31.05.2012 r. do dnia 28.06.2012 r.
         minus Od dnia 29.06.2012 r. do dnia 26.09.2012 r.
         minus Od dnia 27.09.2012 r. do dnia 30.10.2012 r.
         minus Od dnia 31.10.2012 r. do dnia 29.11.2012 r.
         minus Od dnia 30.11.2012 r. do dnia 28.12.2012 r.
         minus Od dnia 29.12.2012 r. do dnia 31.01.2013 r.
         minus Od dnia 01.02.2013 r. do dnia 28.02.2013 r.
         minus Od dnia 01.03.2013 r. do dnia 28.03.2013 r.
         minus Od dnia 29.03.2013 r. do dnia 26.04.2013 r.
         minus Od dnia 29.04.2013 r. do dnia 27.05.2013 r.
         minus Od dnia 28.05.2013 r. do dnia 27.06.2013 r.
         minus Od dnia 28.06.2013 r. do dnia 27.09.2013 r.
         minus Od dnia 28.09.2013 r. do dnia 30.10.2013 r.
         minus Od dnia 31.10.2013 r. do dnia 27.11.2013 r.
         minus Od dnia 28.11.2013 r. do dnia 29.12.2013 r.
         minus Od dnia 30.12.2013 r. do dnia 31.01.2014 r.
         minus Od dnia 01.02.2014 r. do dnia 25.02.2014 r.
         minus Od dnia 26.02.2014 r. do dnia 28.03.2014 r.
         minus Od dnia 31.03.2014 r. do dnia 29.04.2014 r.
         minus Od dnia 30.04.2014 r. do dnia 28.05.2014 r.
         minus Od dnia 29.05.2014 r. do dnia 24.06.2014 r.
         minus Od dnia 25.06.2014 r. do dnia 02.09.2014 r.
         minus Od dnia 03.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.
         minus Od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2014 r.
         minus Od dnia 03.11.2014 r. do dnia 30.12.2014 r.
      plus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 30 GRUDNIA 2011 R. DO DNIA 31 STYCZNIA 2012 R.
W okresie od dnia 30 grudnia 2011 r. do dnia 31 stycznia 2012 r. Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:
 1. Spotkania z radami budowy w sprawach inwestycji: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” oraz „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturowych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau.”.
 2. Udział w posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy.
 3. Posiedzenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie.
 4. Spotkanie z przedstawicielami Kancelarii Prawnej z Wrocławia w sprawie obsługi prawnej Urzędu Gminy Sulików.
 5. Udział w odbiorze gwarancyjnym remontu budynków położonych na ul. Garbarskiej w Sulikowie, uszkodzonych podczas budowy sieci wodno-kanalizacyjnej.
 6. Spotkanie z pracownikami Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych w sprawie zamiaru likwidacji szkoły.
 7. Udział w pierwszym posiedzeniu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 8. Spotkanie z mieszkańcami ul. Nowe Miasto i ul. Pocztowej w Sulikowie oraz przedstawicielami Firmy Lafarge w sprawie oddziaływania Kopalni Radan Bazalt na środowisko i warunki życia mieszkańców.
 9. Udział w Gminnym Zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych.
 10. Spotkanie z przedstawicielami Telekomunikacji Polskiej S.A. w sprawie studzienek instalacyjnych w miejscowości Sulików.
 11. Spotkanie przy udziale Wojewody Dolnośląskiego i Starosty Powiatu Zgorzeleckiego m.in. w sprawie zamknięcia Zakładu Pani Marii Kasak Ubojnia i Przetwórstwo Mięsne z Małej Wsi Dolnej.
 12. Spotkanie z Panem Stanisławem Kaszą – Firma Rolin Trans ze Studnisk Dolnych
  w celu doprecyzowania zapisów umowy na świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sulików w 2012 roku.
 13. Udział w Konwencie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w Lubomierzu
  z udziałem parlamentarzystów regionu legnicko-jeleniogórskiego.
 14. Spotkanie z przedstawicielami Firmy Tauron Dystrybucja w sprawie inwestycji oświetleniowej prowadzonej na terenie Gminy Sulików.
 15. Posiedzenie Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu w sprawie rozszerzenia działalności szpitala na teren Gryfowa Śląskiego.
 16. Udział w zebraniu wiejskim Sołectw Studniska Dolne i Studniska Górne w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych.
 17. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie poświęcone rozdysponowaniu środków niewykorzystanych w roku ubiegłym.
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
 2. W sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2012.
 3. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Podpisał następujące umowy:
 1. Umowy na sprawowanie opieki na dziećmi podczas dowozu uczniów do szkół.
 2. Porozumienie z Burmistrzem Miasta Zgorzelec w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów dotacji za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików uczęszczających do niepublicznych placówek oświatowych dotowanych z budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec.
 3. Umowa z Amiz-Graf Zakład Usług Poligraficznych Produkcja – Handel ze Zgorzelca na wykonanie druku dwunastu numerów Biuletynu Informacyjnego Gminy Sulików.
 4. Umowa zlecenia z adwokatem Julitą Kittay prowadzącą Kancelarię Adwokacką
  z Wrocławia na obsługę prawną Urzędu Gminy Sulików.

Wójt Gminy Sulików
Robert Starzyński

Ilość odwiedzin: 2788
Nazwa dokumentu: Od dnia 30.12.2011 r. do dnia 31.01.2012 r.
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 30 grudnia 2011 r. do 31 stycznia 2012r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-02-22 12:10:16
Data udostępnienia informacji: 2012-02-22 12:10:16
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 09:34:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner