logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Tablica Ogłoszeń
   minus Archiwum
      minus Starsze wycofane
         minus Dotacje na przeprowadzanie szkoleń, konkursów i olimpiad
         minus Informacja Koła Łowieckiego Orzeł w Szklarskiej Porębie
         minus Informacja o wywieszeniu wykazów
         minus Informacja o wywieszeniu wykazów
         minus Sprawozdanie z badań wody
         minus Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
         minus Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargu
         minus Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Rozporządzenie nr 3 Wojewody Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
         minus Zaproszenie do zgłaszania kandydatur
         minus Informacja w sprawie terminów składania wniosków
         minus Informacja o wyniku przetargu
         minus Zawiadomienie o zmianie terminów
         minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
         minus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
         minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania
         minus Informacja
         minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
         minus Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 23 stycznia
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Informacja o opryskach chemicznych
         minus Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Sprawozdanie z badania wody
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Notatka z przeprowadzonego rozeznania cenowego
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Akcja szczepienia lisów
         minus Sprawozdanie z badania wody
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Oferta na realizację zadania publicznego
         minus Oferta na realizację zadania publicznego
         minus Wyniki badań wody
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Informacja
         minus Zaproszenie na konferencje
         minus Zaproszenie na szkolenia warsztatowe
         minus Informacja Radanu Bazalt w Sulikowie
         minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
         minus Informacja Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
         minus Informacja
         minus Ocena cząstkowa jakości wody
         minus Decyzja Nr 08/2013
         minus Sprawozdanie z badania wody
         minus Informacja Dolnośląskiej Izby Rolniczej
         minus Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
         minus Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Wskazówki dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone immunoprzynęty
         minus Informacja o przetargu
         minus Ogłoszenie
         minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Sprawozdanie z badania wody
         minus Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Informacja Koła Łowieckiego Orzeł
         minus Obwieszczenie Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
         minus Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach
         minus Obwiesczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie
         minus Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości
         minus Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Ogłoszenie Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego
         minus Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Informacja Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
         minus Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie SKO w Jeleniej Górze
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
         minus Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej
         minus Sprawozdanie z badania wody
         minus Informacja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu
         minus Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze
         minus Informacja Koła Łowieckiego "Bażant"
      plus 2015
      plus 2016
      minus Informacja dla hodowców drobiu
      minus Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
      minus Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Sulików
      minus Nowe zasady wycinki drzew
   minus Azbest Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Sprawozdanie z badania wody
   minus Ogłoszenie Wójta Gminy Sulików
   minus Rozporządzenie nr 4/2017 Wojewody Dolnośląskiego
   minus Ostrzeżenie
   minus Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu
   minus Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Ocena jakości wody
   minus Komunikat PKP PLK S.A.
   minus Informacja o opryskach
   minus Sprawozdanie z badania wody 134/Z
   minus Nabór wniosków
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
   minus Ocena jakości wody
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Wykaz Nieruchomości do sprzedaży / zamiany / dzierżawy
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2017 r.
   minus Wykaz Nieruchomości do sprzedaży / zamiany / dzierżawy
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus Ogłoszenie o naborze wniosków - LGD Partnerstwo Izerskie
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia nr 91/HK/17
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Obiweszczenie
   minus Kwalifikacja dla kandydatów do służby w Policji
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Właściwe stosowanie środków ochrony roślin
   minus Obwieszczenie - Zawiadomienie
   minus Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
   minus Obwieszczenie Wojewody
   minus Obwieszczenie - Zawiadomienie
   minus Informacja
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Stosowanie środków ochrony roślin Dimilin 480 SC
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie - Zawiadomienie
   minus Obiweszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – taryfa PUK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawidowie.
   minus Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych
   minus Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – taryfa MSWK Suplaz Sp. z o.o.
   minus Ocena cząstkowa jakości wody
   minus Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży/zamiany
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Kalendarz polowań zbiorowych
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
   minus Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu o bezpłatnym szkoleniu
   minus Informacja Powiatowego lekarza Weterynarii w Zgorzelcu w sprawie badań poubojowego mięsa
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Informacja Koła Łowieckiego "Bażant"
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
   minus Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Ocena jakości wody
   minus Obszarowa ocena jakości wody
   minus ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
   minus Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości
   plus Sprawozdanie z badania wody
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Nabór wniosków na udzielenie skółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie
   minus Informacja o wyniku naboru
   minus Informacja Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
   minus Decyzja Nadleśnictwa Ruszów
   minus Informacja o wszczęciu postępowania
   minus 103.Ocena cząstkowa jakości wody z dnia 30.07.2019r.
   minus Ocena cząstkowa jakości wody z dnia 30.07.2019r.
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Informacja o lasach
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Informacja Wójta Gminy Sulików w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
   minus Informacja w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim...
   minus Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo
   minus Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w 2020r.
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Ocena cząstkowa jakości wody
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Obszarowa ocena jakości wody dla Gminy Wiejskiej Sulików
   minus Informacja o zastosowaniu oprysków
   minus Zmiana terminu oprysku
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Bierna, Mikułowa, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidó
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulików
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Spis dokumentów:
1. Dotacje na przeprowadzanie szkoleń, konkursów i olimpiad
FUNDACJA BANKOWA IM. LEOPOLDA KRONENBERGA udziela dotacji na przeprowadzenie warsztatów, szkoleń, konkursów i olimpiad.
2. Informacja Koła Łowieckiego Orzeł w Szklarskiej Porębie
3. Informacja o wywieszeniu wykazów
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
4. Informacja o wywieszeniu wykazów
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
5. Sprawozdanie z badań wody
Sprawozdanie z badań wody - Stacja uzdatniania wody Mikułowa
6. Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
O prowadzonym przez Zarząd Koła Łowieckiego „Bażant” dodatkowym polowaniu zbiorowym.
7. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dotyczty: Odbudowa zapory na rzece Witka w Niedowie - budowa grodzy tymczasowej.
8. Ogłoszenie o przetargu
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr U2, położonego we wsi Studniska Dolne Nr 78 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste przynależnego gruntu.
9. Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
Na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulików, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2012 roku.
10. Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargu
Na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulików, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2012 roku.
11. Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazlizacji dla zadania: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej.
12. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazlizacji dla zadania: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej.
13. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejących odcinków linii na powietrznych [...]
14. Rozporządzenie nr 3 Wojewody Dolnośląskiego
W sprawie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych
15. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Z dnia 14 grudnia 2011 roku
16. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dotyczy: Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witce
17. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dotyczy: Odbudowa zaprory na rzece Witka w Niedowie - budowa grody tymczasowej
18. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Dotyczy przebudowy istniejących odcinków linii napowietrznych: 400 kV relacji Mikułowa - Hagenwerder nr 567 [...]
19. Zaproszenie do zgłaszania kandydatur
Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej.
20. Informacja w sprawie terminów składania wniosków
O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego [...]
21. Informacja o wyniku przetargu
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej Nr U2 o powierzchni 76,79m2 położonej na I piętrze budynku mieszkalno-użytkowego wraz z oddaniem we współużytkowanie [...]
22. Zawiadomienie o zmianie terminów
Zawiadomienie o zmianie terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
23. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Dotyczy: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej
24. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu kierowanych do ogółu mieszkańców Gminy Sulików.
25. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Dotyczy: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej
26. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dotyczy odbudowy zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka.
27. Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - dostosowanie istniejącej linii napowietrznej ll0 kV S - 307 relacji Lubań - Mikułowa
28. Informacja
Informacja przypominająca o obowiązku dokonywania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
29. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
Na wsparcie realizacji zadań publicznych na rok 2012 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu kierowanych do ogółu mieszkańców Gminy Sulików.
30. Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 23 stycznia
W Radzimowie Górnym - Przepompownia wody - Kurek czerpalny
31. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka
32. Informacja o opryskach chemicznych
Informacja o opryskach chemicznych rzepaku ozimego przeciwko szkodnikom i grzybom
33. Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
Z dnia 12.06.2012 roku o zakończeniu postępowania dowodowego.
34. Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
Z dnia 20.06.2012 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
35. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dotyczy: dostosowania istniejącej linii napowietrznej 110 kV S-307 relacji Lubań-Mikułowa do pracy w temp. +80 o C
36. Sprawozdanie z badania wody
Nr 95/N z dnia 13 kwietnia 2012 roku
37. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
W sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wiatrowego parku wiatrowego Koźmin
38. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka.
39. Notatka z przeprowadzonego rozeznania cenowego
„Analiza aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”.
40. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
W przedmiocie sprostowania obwieszczenia
41. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
W przedmiocie sprostowania obwieszczenia
42. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dostosowanie linii napowietrznej 110 kV S-307 relacji Lubań-Mikułowa.
43. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dostosowanie linii napowietrznej 110 kV S-307 relacji Lubań - Mikułowa do pracy w temperaturze +80 o
44. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dotyczy odbudowy zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka
45. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dotyczy odbudowy zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka
46. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dotyczy dostosowania linii napowietrznej 110 kV S-307 relacji Lubań-Mikułowa do pracy w temp. +80 oC
47. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dotyczy dostosowania linii napowietrznej 110 kV S-307 relacji Lubań-Mikułowa do pracy w temp. +80 oC
48. Akcja szczepienia lisów
Akcja szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie
49. Sprawozdanie z badania wody
Z dnia 19 lipca 2012 roku.
50. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dotyczy: "Dostosowanie linii napowietrznej 110 kV S-307 relacja Lubań-Mikułowa do pracy w temperaturze +80oC
51. Oferta na realizację zadania publicznego
Oferta organizacji pozarządowej - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
52. Oferta na realizację zadania publicznego
Polegającengo na wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu - Klub Sportowy Bazalt Sulików
53. Wyniki badań wody
Wyniki badań wody - Stacja Uzdatniania Wody Mikułowa - 14.11.2012
54. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików.
55. Informacja
Informacja o wykonywaniu zabiegów ochrony kukurydzy za pomocą sprzętu agrolotniczego
56. Zaproszenie na konferencje
Fundacja EkoRozwoju zaprasza mieszkańców Gminy Sulików na bezpłatne seminarium pn: Prawidłowe gospodarowanie i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest"
57. Zaproszenie na szkolenia warsztatowe
Inicjatywa lokalna jako nowy instrument współpracy mieszkańców z samorządem lokalnym w zakresie realizacji zadań publicznych.
58. Informacja Radanu Bazalt w Sulikowie
59. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
O wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia dla PGE GiEK na wykonanie urządzenia wodnego na rzece Witka w Niedowie
60. Informacja Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

61. Informacja
O przystąpieniu z urzędu do opracowania dokumentacji pn: "Program ochrony powietrza - aktualizacja
62. Ocena cząstkowa jakości wody
Ocena cząstkowej jakości wody pobranej dnia 14 stycznia 2013 r. w Radzimowie - przepompownia wody - kurek czerpalny w hali.
63. Decyzja Nr 08/2013
W sprawie odwołania okresowego zakazu wstępu do lasu
64. Sprawozdanie z badania wody
Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 14 maja 2013r. w Radzimowie Górnym
65. Informacja Dolnośląskiej Izby Rolniczej
Dotyczy zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych.
66. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rekultywacja składowska odpadów w miejscowości Sulików"
67. Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rekultywacji składowiska odpadów w Sulikowie" [...]
68. Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej [...]
69. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
o wydaniu postanowienia wyrażającego opinię o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zadania pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelec-Tylice-Mała Wieś Dolna
70. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
O wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienie do organu współdziałającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji złoża bazaltu "Sulików".
71. Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
O postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji złoża bazaltu "Sulików".
72. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych tj. zapory na rzece Witka w Niedowie
73. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
W sprawie wydania postanowień dotyczących przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelec-Tylice-Mała Wieś Dolna na odcinku od km 1+900,00 do km 6+147,00"
74. Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym
Dotyczy przebudowy drogi powiatowej Zgorzelec-Tylice-Mała-Mała Wieś Dolna
75. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
Dotyczy przebudowy drogi powiatowej na trasie Zgorzelec-Tylice-Mała Wieś Dolna
76. Wskazówki dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone immunoprzynęty
Wskazówki dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone immunoprzynęty służące do zapobiegania wściekliźnie.
77. Informacja o przetargu
Informacja o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Sulików położonej w Studniskach Dolnych
78. Ogłoszenie
Nabór na opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Sulików.
79. Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
O opracowaniu projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
80. Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
Dotyczy przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2383D Zgorzelec-Tylice-Mała Wieś Dolna
81. Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
Dotyczy przedsięwzięcia pn: Eksploatacja złoża bazaltu "Sulików" w zmienionych granicach obszaru górniczego [...]
82. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
W sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
83. Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelec-Tylice-Mała Wieś Dolna
84. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dotyczy przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2383D Zgorzelec-Tylice-Mała Wieś Dolna na odcinku od km 1+900,00 do 6+147,00
85. Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
O zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża bazaltu "Sulików"
86. Sprawozdanie z badania wody
Próbka: Stacja uzdatniania wody Mikułowa, 06.11.2013
87. Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelec- Tylice - Mała Wieś Dolna na odcinku od km 1+900,00 do km 6+147.
88. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dotyczy ekspolatacji złoża bazaltu Sulików w zmienionych granicach [...]
89. Informacja Koła Łowieckiego Orzeł
O dodatkowym polowaniu zbiorowym
90. Obwieszczenie Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Dot. Programu ochrony powietrza województwa dolnośląskiego
91. Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
O uchwaleniu Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
92. Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach
Na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulików, które odbędą się w dniu 11 marca 2014 roku.
93. Obwiesczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
Dotyczy przedsięwzięcia: Odbudowa stawów w granicy działek nr ew. 310/11 i 307/39 w m. Sulików [...]
94. Obwieszczenie
Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelec- Tylice - Mała Wieś Dolna na odcinku od km 1+900,00 do km 6+147.
95. Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości
Na sprzedaż nieruchomości stanowiącą własność Gminy Sulików.
96. Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości
Przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy.
97. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
O przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikułowa.
98. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego
Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania drogi pwiatowej nr 2383D
99. Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości
Przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, wynajmu
100. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
W sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
101. Informacja Wójta Gminy Sulików
O wywieszeniu ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącą własność Gminy Sulików.
102. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
W sprawie obowiązku gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywania się nieczystości w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w g
103. Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 Głównego Punktu Zasilania (GPZ) oraz zespołu 22 siłowni wiatrowyc
104. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Do projektu uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi powiatowej Zgorzelec-Tylice-Mała Wieś Dolna [...]
105. Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
106. Obwieszczenie SKO w Jeleniej Górze
O uchyleniu zaskarżonej decyzji z dnia 29 maja 2014 r.
107. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
O przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mała Wieś Dolna
108. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików
109. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej
Nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami.
110. Sprawozdanie z badania wody
Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 24 czerwca 2014 roku w Mikułowej
111. Informacja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu
112. Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego
o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
113. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze
o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze nr SKO/41/OŚ-35/2010
114. Informacja Koła Łowieckiego "Bażant"
Dotyczy dodatkowego polowania zbiorowego.

Ilość odwiedzin: 2374
Nazwa dokumentu: Starsze wycofane
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-03-02 12:41:55
Data udostępnienia informacji: 2012-03-02 12:41:55
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-08 09:05:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner