logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      minus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
         minus Od dnia 13.12.2010 r. do dnia 27.12.2010 r.
         minus Od dnia 29.12.2010 r. do dnia 28.01.2011 r.
         minus Od dnia 01.02.2011 r. do dnia 28.02.2011 r.
         minus Od dnia 01.03.2011 r. do dnia 25.03.2011 r.
         minus Od dnia 30.03.2011 r. do dnia 26.04.2011 r.
         minus Od dnia 27.04.2011 r. do dnia 30.05.2011 r.
         minus Od dnia 30.05.2011 r. do dnia 29.06.2011 r.
         minus Od dnia 30.06.2011 r. do dnia 28.09.2011 r.
         minus Od dnia 29.09.2011 r. do dnia 28.10.2011 r.
         minus Od dnia 29.10.2011 r. do dnia 28.11.2011 r.
         minus Od dnia 29.11.2011 r. do dnia 29.12.2011 r.
         minus Od dnia 30.12.2011 r. do dnia 31.01.2012 r.
         minus Od dnia 01.02.2012 r. do dnia 29.02.2012 r.
         minus Od dnia 01.03.2012 r. do dnia 28.03.2012 r.
         minus Od dnia 29.03.2012 r. do dnia27.04.2012 r.
         minus Od dnia 28.04.2012 r. do dnia 30.05.2012 r.
         minus Od dnia 31.05.2012 r. do dnia 28.06.2012 r.
         minus Od dnia 29.06.2012 r. do dnia 26.09.2012 r.
         minus Od dnia 27.09.2012 r. do dnia 30.10.2012 r.
         minus Od dnia 31.10.2012 r. do dnia 29.11.2012 r.
         minus Od dnia 30.11.2012 r. do dnia 28.12.2012 r.
         minus Od dnia 29.12.2012 r. do dnia 31.01.2013 r.
         minus Od dnia 01.02.2013 r. do dnia 28.02.2013 r.
         minus Od dnia 01.03.2013 r. do dnia 28.03.2013 r.
         minus Od dnia 29.03.2013 r. do dnia 26.04.2013 r.
         minus Od dnia 29.04.2013 r. do dnia 27.05.2013 r.
         minus Od dnia 28.05.2013 r. do dnia 27.06.2013 r.
         minus Od dnia 28.06.2013 r. do dnia 27.09.2013 r.
         minus Od dnia 28.09.2013 r. do dnia 30.10.2013 r.
         minus Od dnia 31.10.2013 r. do dnia 27.11.2013 r.
         minus Od dnia 28.11.2013 r. do dnia 29.12.2013 r.
         minus Od dnia 30.12.2013 r. do dnia 31.01.2014 r.
         minus Od dnia 01.02.2014 r. do dnia 25.02.2014 r.
         minus Od dnia 26.02.2014 r. do dnia 28.03.2014 r.
         minus Od dnia 31.03.2014 r. do dnia 29.04.2014 r.
         minus Od dnia 30.04.2014 r. do dnia 28.05.2014 r.
         minus Od dnia 29.05.2014 r. do dnia 24.06.2014 r.
         minus Od dnia 25.06.2014 r. do dnia 02.09.2014 r.
         minus Od dnia 03.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.
         minus Od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2014 r.
         minus Od dnia 03.11.2014 r. do dnia 30.12.2014 r.
      plus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 1 MARCA 2012 R. DO DNIA 28 MARCA 2012 R.
W okresie od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 28 marca 2012 r. Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:
 1. Uroczyste otwarcie wystawy pn. „Natura” w Gminie Hohendubrau
  w ramach realizowanego wspólnie ze stroną niemiecką projektu pn. „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików oraz w Gminie Hohendubrau". Spotkanie z burmistrzem Gminy Hohendubrau - Panem Hansem-Hermanem Zschieschankiem.
 2. Udział w konferencji szkoleniowej w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na której przedstawione zostały założenia do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Opadami.
 3. Spotkanie samorządowców z Powiatu Zgorzeleckiego z Posłem Grzegorzem Schetyną i Europosłem Piotrem Borysem.
 4. Spotkanie z Radą Sołecką Sołectwa Studniska Dolne w sprawie wyposażenia wyremontowanej Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Dolnych.
 5. Uroczyste wręczenie wraz z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień
  w Bolesławcu ppłk Andrzejem Łuka odznaczenia Gwiazda Iraku Panu Łukaszowi Okińczycowi ze Starego Zawidowa, nadanego na wniosek Ministra Obrony Narodowej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 
 6. Spotkanie z przedstawicielami Firmy Sobet i Tauron w sprawie rozliczenia odtworzenia chodników na ulicach Zgorzeleckiej i Wojska Polskiego w Sulikowie.
 7. Spotkanie z radą budowy w sprawie przebiegu realizacji inwestycji:„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
 8. Spotkanie z radą budowy w sprawie przebiegu realizacji zadania „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturowych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau.”.
 9. Spotkanie z radą budowy w sprawie realizacji modernizacji sieci oświetleniowej
  na terenie Gminy Sulików.
 10. Uroczyste otwarcie wyremontowanej Świetlicy Wiejskiej w Starym Zawidowie.
 11. Udział w roboczym spotkaniu dotyczącym projektu modernizacji oświetlenia
  w miejscowościach: Stary Zawidów, Sulików, skrzydlice, Wilka, Mała Wieś Górna.
 12. Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej.
 13. Spotkanie w ramach Euroregionu Nysa w Jeleniej Górze z niemieckim inwestorem zainteresowanym budową elektrowni wiatrowych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego.
 14. Spotkanie z Panią Bożeną Jankowską – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych w sprawie planowanych działań w kierunku pozyskania oszczędności
  w zarządzanej placówce.
 15. Odbiór promesy w wysokości 900 tys. zł na wsparcie odbudowy infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku powodzi jaka miała miejsce na terenie Gminy Sulików w 2010 roku z rąk Wojewody Dolnośląskiego.
 16. Spotkanie z projektantem w sprawie projektu i aktualizacji kosztorysu dotyczącego rewitalizacji Placu Wolności w Sulikowie.
 17. Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
 18. Podpisanie aktu notarialnego z Państwem Nieckarz z Sulikowa.
 19. Złożenie wniosku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
  o przyznanie środków na realizację zadania „Adaptacja świetlicy wiejskiej
  w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej – wyposażenie” w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi.
 20. Udział w wizytacji budynku Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Dolnych w ramach kontroli rozliczenia końcowego zadania pn.: „Adaptacja świetlicy wiejskiej
  w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej”.
 21. Udział w uroczystym otwarciu biura senatorskiego Senatora Jana Michalskiego
  w Zgorzelcu.
 22. Udział w uroczystym otwarciu biura poselskiego Posła Henryka Kmiecika
  w Zgorzelcu.
 23. Udział w gali finałowej Plebiscytu Człowiek Roku 2011 ogranizowanego przez portal z.info.
 24. Turniej wiedzy w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.
 25. Turniej halowej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Sulików.
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.
 2. W sprawie wyjaśnienia zakresu zastosowania i normowania § 2 zarządzenia
  nr I.69.2011 z dnia 1 lipca 2011 r.
 3. W sprawie upoważnienia do załatwiania spraw.
 4. W sprawie sprawdzenia taryfy i weryfikacji kosztów dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sulików: Stary Zawidów, ul. Starozawidowska, Wilka, określonych we wniosku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów.
 5. O zmianie zarządzenia w sprawie opłat za wynajem pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie i świetlicach wiejskich.
 
Podpisał następujące umowy:
 1. Umowę zlecenia na sprawowanie opieki nad dziećmi podczas dowozu uczniów
  do szkół na trasie nr 1 z Panią Agatą Zasadzińską z Sulikowa.
 2. Umowę na wykonanie barier energochłonnych typu SP-05 na drodze gminnej
  nr 109796 D, działka nr 27 w Starym Zawidowie na odcinku 30 mb z Firmą Usługi Ogólnobudowlane „TOM-BUD” Tomasz Użdawinis ze Smolnika.
 3. Umowę na wykonanie usługi w zakresie wykonania konserwacji gruntowej rowu melioracyjnego nr R-C w miejscowości Sulików, Mała Wieś Dolna od rzeki Czerwona Woda do zrzutu z oczyszczalni ścieków na długości 330 m z Firmą P.H.U. „DARBUD” z Trójcy.
 4. Umowy zlecenia na wykonanie czynności związanych z realizacją projektu „Masz talent – mnóż szczęście” w zakresie prowadzenia budżetu projektu w okresie
  od 12.03.2012 r. do 31.05.2012 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Sulikowie z Jolantą Mały, Anną Poniedziałek, Urszulą Ciupak, Kacprem Kusiakiem, Oktawią Małaszewską, Kingą Superson, Barbarą Pająk, Karoliną Rachańską, Edwardem Kuriańskim, Grzegorzem Żakiem.
 5. Aneks do umowy z dnia 07.06.2011 r. zawartej z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Lubania w sprawie wywozu odpadów komunalnych.
 6. Umowę z Firmą „COLOR” ze Świdnicy na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturowych w Gminie Sulików oraz w Gminie Hohendubrau” w zakresie oświetlenia, nagłośnienia oraz mechaniki sceny wraz z dostawą sprzętu, montażem i instalacją w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
 7. Umowę z Biurem Projektów i Usług Budownictwa „AJD PROJEKT” z Leśnej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy wiaty biesiadnej na działce nr 266/2 w Studniskach Górnych w ramach zadania pn.: „Zakup wiaty drewnianej na boisko w Studniskach Górnych.”
 8. Umowę z Biurem Projektów i Usług Budownictwa „AJD PROJEKT” z Leśnej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy wiaty biesiadnej na działce nr 592 w Sulikowie w ramach zadania pn.: „Dokończenie budowy placu zabaw w Sulikowie.”
 9. Umowę z Biurem Projektów i Usług Budownictwa „AJD PROJEKT” z Leśnej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy wiaty biesiadnej w Mikułowej w ramach zadania pn.: „Zakup altany do plenerowego miejsca spotkań na działce nr 170/2 w Mikułowej”.

 

Wójt Gminy Sulików
Robert Starzyński

Ilość odwiedzin: 2327
Nazwa dokumentu: Od dnia 01.03.2012 r. do dnia 28.03.2012 r.
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 1 marca 2012 r. do 28 marca 2012r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-03-29 08:05:15
Data udostępnienia informacji: 2012-03-29 08:05:15
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 09:34:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner