logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      plus Protokoły
      minus Informacje o pracy Rady Gminy
         plus 2011
         minus 2012
            minus Styczeń 2012
            minus Luty 2012
            minus Marzec 2012
            minus Kwiecień 2012
            minus Maj 2012
            minus Czerwiec 2012
            minus Wrzesień 2012
            minus Październik 2012
            minus Listopad 2012
            minus Grudzień 2012
         plus 2013
         plus 2014
         plus 2015
         plus 2016
         plus 2017
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików
 Marzec 2012 r.
 
W miesiącu marcu Rada Gminy podjęła następujące działania:
1. Przygotowanie materiałów na posiedzenia komisji stałych i sesję Rady Gminy
w miesiącu marcu.
2. Dyżury Wiceprzewodniczących Rady Gminy w sprawie przyjmowania skarg
i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 1530-1630.
3. Posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 19 marca 2012 r. o godz. 1430 z udziałem Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
4. Wspólne posiedzenie komisji stałych w dniu 19 marca 2012 r. podczas którego miała miejsce wizyta na oczyszczalni ścieków w Sulikowie. Ponadto na posiedzeniu poruszono sprawę remontów dróg na terenie gminy oraz rozpatrzono projekty uchwał na marcową sesję Rady Gminy.
5. W dniu 19 marca 2012 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Sulików zwołana na wniosek Wójta Gminy Sulików poświęcona podjęciu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi z dnia 19.02.2012 roku Bogusławy Delijewskiej, Janiny Byczek, Eugeniusza Domańskiego, Wiesława Byczka, Lucyny Cieślak na uchwały Rady Gminy Sulików Nr XIV/110/11, Nr XIV/111/11 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych oraz w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu wraz
z odpowiedzią na skargę. Informacja o podjęciu uchwały i przekazaniu skargi została przekazana skarżącym wraz z kserokopią w/w uchwały.
 
Do Rady Gminy wpłynęła następująca korespondencja:
  1. Informacja Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze na temat braku naruszenia prawa w uchwałach Rady Gminy Sulików
    i zarządzaniach Wójta Gminy. 
  2. Pismo Państwa Marzeny Szafrańskiej i Krystiana Olszanowskiego z Biernej Nowoszyce, do wiadomości Rady Gminy w sprawie wezwania do wykonania drogi dojazdowej do posesji poprzez wykorygowanie podłoża i ułożenie tłucznia bazaltowego do dnia 31 marca 2012 r.
  3. Informacja Prezesa Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ dotycząca bieżącego postępu robót, wykonywanych zadań przez Wykonawcę inwestycji, oraz sprawy przyłączy mieszkańców gminy do sieci wodociągowej
    i kanalizacyjnej w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
  4. Pismo Pani Agnieszki Rychter dotyczące zajęcia mieszkania komunalnego skierowane do radnej Genowefy Wilczak – Raczak.
  5. Wniosek Wójta Gminy Sulików o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików w związku z koniecznością podjęcia uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi z dnia 19.02.2012 roku Bogusławy Delijewskiej, Janiny Byczek, Eugeniusza Domańskiego, Wiesława Byczka, Lucyny Cieślak na uchwały Rady Gminy Sulików Nr XIV/110/11, Nr XIV/111/11 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych oraz w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
  6. Uwagi Pani Jolanty Loritz-Dobrowolskiej do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sulików do weryfikacji podjętych przez Gminę działań związanych z budową elektrowni wiatrowych oraz zaplanowaniem dalszych działań koniecznych dla powstania w gminie Sulików planowanych elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębach: Studniska Górne, Studniska Dolne, Sulików. 
 Przewodniczący Rady
Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 2048
Nazwa dokumentu: Marzec 2012
Skrócony opis: Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików Marzec 2012 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-03-29 08:13:49
Data udostępnienia informacji: 2012-03-29 08:13:49
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-01 11:19:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner