logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      minus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
         minus Od dnia 13.12.2010 r. do dnia 27.12.2010 r.
         minus Od dnia 29.12.2010 r. do dnia 28.01.2011 r.
         minus Od dnia 01.02.2011 r. do dnia 28.02.2011 r.
         minus Od dnia 01.03.2011 r. do dnia 25.03.2011 r.
         minus Od dnia 30.03.2011 r. do dnia 26.04.2011 r.
         minus Od dnia 27.04.2011 r. do dnia 30.05.2011 r.
         minus Od dnia 30.05.2011 r. do dnia 29.06.2011 r.
         minus Od dnia 30.06.2011 r. do dnia 28.09.2011 r.
         minus Od dnia 29.09.2011 r. do dnia 28.10.2011 r.
         minus Od dnia 29.10.2011 r. do dnia 28.11.2011 r.
         minus Od dnia 29.11.2011 r. do dnia 29.12.2011 r.
         minus Od dnia 30.12.2011 r. do dnia 31.01.2012 r.
         minus Od dnia 01.02.2012 r. do dnia 29.02.2012 r.
         minus Od dnia 01.03.2012 r. do dnia 28.03.2012 r.
         minus Od dnia 29.03.2012 r. do dnia27.04.2012 r.
         minus Od dnia 28.04.2012 r. do dnia 30.05.2012 r.
         minus Od dnia 31.05.2012 r. do dnia 28.06.2012 r.
         minus Od dnia 29.06.2012 r. do dnia 26.09.2012 r.
         minus Od dnia 27.09.2012 r. do dnia 30.10.2012 r.
         minus Od dnia 31.10.2012 r. do dnia 29.11.2012 r.
         minus Od dnia 30.11.2012 r. do dnia 28.12.2012 r.
         minus Od dnia 29.12.2012 r. do dnia 31.01.2013 r.
         minus Od dnia 01.02.2013 r. do dnia 28.02.2013 r.
         minus Od dnia 01.03.2013 r. do dnia 28.03.2013 r.
         minus Od dnia 29.03.2013 r. do dnia 26.04.2013 r.
         minus Od dnia 29.04.2013 r. do dnia 27.05.2013 r.
         minus Od dnia 28.05.2013 r. do dnia 27.06.2013 r.
         minus Od dnia 28.06.2013 r. do dnia 27.09.2013 r.
         minus Od dnia 28.09.2013 r. do dnia 30.10.2013 r.
         minus Od dnia 31.10.2013 r. do dnia 27.11.2013 r.
         minus Od dnia 28.11.2013 r. do dnia 29.12.2013 r.
         minus Od dnia 30.12.2013 r. do dnia 31.01.2014 r.
         minus Od dnia 01.02.2014 r. do dnia 25.02.2014 r.
         minus Od dnia 26.02.2014 r. do dnia 28.03.2014 r.
         minus Od dnia 31.03.2014 r. do dnia 29.04.2014 r.
         minus Od dnia 30.04.2014 r. do dnia 28.05.2014 r.
         minus Od dnia 29.05.2014 r. do dnia 24.06.2014 r.
         minus Od dnia 25.06.2014 r. do dnia 02.09.2014 r.
         minus Od dnia 03.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.
         minus Od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2014 r.
         minus Od dnia 03.11.2014 r. do dnia 30.12.2014 r.
      plus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 29 MARCA 2012 R. DO DNIA 27 KWIETNIA 2012 R.
W okresie od dnia 29 marca 2012 r. do dnia 27 kwietnia 2012 r. Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:
 1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Łużyckiej Higieny Komunalnej w Zgorzelcu.
 2. Udział w XVIII edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy, którego organizatorem był Wielospecjalistyczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Rehabilitacji
  w Zgorzelcu.
 3. Spotkanie z przedstawicielami firmy Tauron w sprawie realizacji modernizacji sieci oświetleniowej na terenie Gminy Sulików.
 4. Zarząd Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
 5. Spotkania z radami budowy w sprawie przebiegu realizacji zadań:
-„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”,
-„Modernizacja budynków edukacyjno-kulturowych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau”,
-„Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików II etap - Remont i wymiana nawierzchni wraz z wydzieleniem miejsc postojowych oraz elementów malej architektury na Placu Wolności w Sulikowie”.
 1. Udział w uroczystym otwarciu nowej linii do segregacji odpadów w Zakładzie Gospodarki
  i Usług Komunalnych w Lubaniu oraz w konferencji dotyczącej Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
 2. Konwent Wójtów, Burmistrzów, Starostów i Prezydentów Regionu Jeleniogórskiego
Poświęcony Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
 1. Udział w uroczystości z okazji święta patronalnego Parafialnego Koła Caritas w Sulikowie.
 2. Otwarcie Biura Wyborczego Posłanki Sojuszu Lewicy Demokratycznej Pani Małgorzaty Sekuły – Szmjadzińskiej.
 3. Udział w uroczystości upamiętniającej 67 rocznicę forsowania Nysy Łużyckiej w Toporowie.
 4. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie.
 5. Spotkanie z Posłanką Platformy Obywatelskiej Panią Zofią Czernow i Senatorem Janem Michalskim.
 6. Otwarcie wystawy pn. „Natura” w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Sulikowie w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja budynków edukacyjno –kulturalnych w Gminie Sulików oraz w Gminie Hohendubrau".
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2011 rok.
 2. W sprawie informacji o stanie mienia Gminy Sulików za 2012 rok.
 3. W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2011 rok.
 4. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.
 5. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
 6. W sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych
  z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Sulików, w okręgu wyborczym
  nr 1, zarządzonymi na dzień 22 kwietnia 2012 r.
 7. W sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych.
 8. W sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Sulików na rok szkolny 2012/2013.
 9. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 10. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  w drodze przetargowej.
 11. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawienia.
 12. Zarządzenie wewnętrzne o zmianie zarządzenia Wójta Gminy Sulików.
 
Podpisał następujące umowy:
 1. Umowę na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  w piłce nożnej na terenie sołectwa Sulików.
 2. Umowę na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą; „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  w piłce nożnej na terenie sołectw Radzimów Dolny i Radzimów Górny.
 3. Umowę na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  w piłce nożne na terenie Sołectw Studniska Dolne i Studniska Górne.
 4. Porozumienie z Międzygminną Spółką Wodno-Kanalizacyjną „SUPLAZ” Sp. z o.o. zawarte
  w celu określenia zasad współpracy stron w zakresie realizacji dopłat określonych w uchwale nr XX/145/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.
 5. Umowę na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zajęć sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w tenisie stołowym na terenie Gminy Sulików” przez Ludowy Zespół Sportowy Orły Sulików ze Studnisk Dolnych.
 6. Umowę z Przedsiębiorstwem Geologicznym Sp. z o.o. na wykonanie badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulikowie (dz. nr 183, 184/10, 184/8, obręb Sulików) w fazie poeksploacyjnej w 2012 roku.
 7. Umowę dotacji z Ochotniczą Strażą Pożarną Studniskach Dolnych z przeznaczeniem
  na finansowanie wydatków związanych z ochroną przeciwpożarową i ratownictwem.
 8. Umowę dotacji zawartą z Wojewodą Dolnośląskim reprezentowanym przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
 9. Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie udzielenia dotacji celowej
  na dofinansowanie Gminy w zakresie zadania własnego w ramach realizacji w roku 2012 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 10. Umowę sponsoringu z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Jeleniej Górze na ustalenie warunków usług promocyjnych świadczonych przez Sponsorowanego na rzecz Sponsora.
 11. Umowę sponsoringu z Sylwestrem Superson prowadzącym Gospodarstwo Produkcyjno – Usługowe „Farma na rozdrożu” z siedzibą w Mikułowej na współorganizację imprezy sportowej „II Wielkanocny Bieg dla Jaj”.
 12. Umowę z Wojewodą Dolnośląskim reprezentowanym przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
  w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2012 r. środków Funduszu Pracy
  z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia.

 

Wójt Gminy Sulików
Robert Starzyński

Ilość odwiedzin: 2542
Nazwa dokumentu: Od dnia 29.03.2012 r. do dnia27.04.2012 r.
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 29 marca 2012 r. do 27 kwietnia 2012r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-04-30 09:08:18
Data udostępnienia informacji: 2012-04-30 09:08:18
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 09:34:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner