logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      minus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
         minus Od dnia 13.12.2010 r. do dnia 27.12.2010 r.
         minus Od dnia 29.12.2010 r. do dnia 28.01.2011 r.
         minus Od dnia 01.02.2011 r. do dnia 28.02.2011 r.
         minus Od dnia 01.03.2011 r. do dnia 25.03.2011 r.
         minus Od dnia 30.03.2011 r. do dnia 26.04.2011 r.
         minus Od dnia 27.04.2011 r. do dnia 30.05.2011 r.
         minus Od dnia 30.05.2011 r. do dnia 29.06.2011 r.
         minus Od dnia 30.06.2011 r. do dnia 28.09.2011 r.
         minus Od dnia 29.09.2011 r. do dnia 28.10.2011 r.
         minus Od dnia 29.10.2011 r. do dnia 28.11.2011 r.
         minus Od dnia 29.11.2011 r. do dnia 29.12.2011 r.
         minus Od dnia 30.12.2011 r. do dnia 31.01.2012 r.
         minus Od dnia 01.02.2012 r. do dnia 29.02.2012 r.
         minus Od dnia 01.03.2012 r. do dnia 28.03.2012 r.
         minus Od dnia 29.03.2012 r. do dnia27.04.2012 r.
         minus Od dnia 28.04.2012 r. do dnia 30.05.2012 r.
         minus Od dnia 31.05.2012 r. do dnia 28.06.2012 r.
         minus Od dnia 29.06.2012 r. do dnia 26.09.2012 r.
         minus Od dnia 27.09.2012 r. do dnia 30.10.2012 r.
         minus Od dnia 31.10.2012 r. do dnia 29.11.2012 r.
         minus Od dnia 30.11.2012 r. do dnia 28.12.2012 r.
         minus Od dnia 29.12.2012 r. do dnia 31.01.2013 r.
         minus Od dnia 01.02.2013 r. do dnia 28.02.2013 r.
         minus Od dnia 01.03.2013 r. do dnia 28.03.2013 r.
         minus Od dnia 29.03.2013 r. do dnia 26.04.2013 r.
         minus Od dnia 29.04.2013 r. do dnia 27.05.2013 r.
         minus Od dnia 28.05.2013 r. do dnia 27.06.2013 r.
         minus Od dnia 28.06.2013 r. do dnia 27.09.2013 r.
         minus Od dnia 28.09.2013 r. do dnia 30.10.2013 r.
         minus Od dnia 31.10.2013 r. do dnia 27.11.2013 r.
         minus Od dnia 28.11.2013 r. do dnia 29.12.2013 r.
         minus Od dnia 30.12.2013 r. do dnia 31.01.2014 r.
         minus Od dnia 01.02.2014 r. do dnia 25.02.2014 r.
         minus Od dnia 26.02.2014 r. do dnia 28.03.2014 r.
         minus Od dnia 31.03.2014 r. do dnia 29.04.2014 r.
         minus Od dnia 30.04.2014 r. do dnia 28.05.2014 r.
         minus Od dnia 29.05.2014 r. do dnia 24.06.2014 r.
         minus Od dnia 25.06.2014 r. do dnia 02.09.2014 r.
         minus Od dnia 03.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.
         minus Od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2014 r.
         minus Od dnia 03.11.2014 r. do dnia 30.12.2014 r.
      plus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 28 KWIETNIA 2012 R. DO DNIA 30 MAJA 2012 R.


W okresie od dnia 28 kwietnia 2012 r. do dnia 30 maja 2012 r. Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:


1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.
2. Spotkanie z przedstawicielami Firmy Tauron w sprawie modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Sulików.
3. Spotkanie z projektantami w sprawie instalacji oświetleniowej w miejscowościach: Studniska, Bierna, Miedziana, Radzimów, Wrociszów Dolny i Sulików.
4. Posiedzenie Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala-Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
5. Posiedzenia Rady Budowy zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Czerwona Woda”.
6. Udział w spotkaniu służb porządkowych z Polski i Czech w związku z imprezą techno organizowaną w czeskich Ćernousach.
7. Udział w spotkaniu z pracodawcami organizowanym przez Stowarzyszenie Pracodawców Gminy Sulików.
8. Konferencja inauguracyjna projektu „Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturowe Zgorzelec/Göerlitz współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.
9. Spotkanie Panią Elżbietą Mochalską - Dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie interpretacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulików.
10. Udział w konsultacjach transgranicznych ze stroną niemiecką w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  „Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka".
11. Spotkanie z przedstawicielami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy  w Piłce Nożnej 2012.
12. Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Sulików.
13. Spotkanie grupy roboczej w Gminie Hohendubrau w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturowych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau” na temat uroczystego otwarcia wyremontowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie oraz obiektu w Gebelzig w Gminie Hohendubrau oraz na temat organizacji koloni dla dzieci z Gminy Sulików w Niemczech.
14. Otwarcie nowych obiektów sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Bogatyni współfinansowanych ze środków UE - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Inwestujemy w wasza przyszłość” , w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 oraz z budżetów Powiatu Zgorzeleckiego i Gminy Bogatynia.
15. Spotkanie z przedstawicielami Firmy Lafarge i inspektorem nadzoru budowlanego w sprawie otwarcia drogi do wywozu urobku z kopalni.
16. Spotkanie z Prezesem Zgorzeleckiej Fundacji EDU – Panią Barbarą Kowalczyk na temat możliwości utworzenia punktu przedszkolnego w Studniskach Dolnych na bazie obiektu Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych.
17. Udział w Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na którym udzielone zostało absolutorium Zarządowi Związku.
18. Spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Studniska Dolne z inicjatywy Rady Sołeckiej
w sprawie przebiegu budowy kanalizacji.
19. Spotkanie z Administratorem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rakowicach Wielkich - Panem Kazimierzem Matkowskim w sprawie sprzedaży niektórych nieruchomości położonych na terenie Gminy Sulików oraz remontu ujęcia wody dla mieszkańców Ksawerowa.
20. Spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Studniska Górne w sprawie elektrowni wiatrowych przy udziale przedstawicieli Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu, przedstawicieli Firmy GEO RENEWABLES, ornitologów oraz specjalistów od akustyki.
21. Udział w rajdzie rowerowym szlakami Gminy Sulików przy udziale Gminy Hohendubrau z Burmistrzem Panem Hansem-Hermanem Zschieschankiem zorganizowanym w ramach kontynuacji wspólnych działań dotyczących realizacji projektu „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubaru”.
22. Udział w uroczystościach obchodów 67. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej na Cmentarzu II Armii Wojska Polskiego pod Pomnikiem Orła Piastowskiego w Zgorzelcu.
23. Udział w uroczystości z okazji Dnia Strażaka i XX-lecia Powiatowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.
24. Udział w obchodach uroczystości na Placu Wolności w Sulikowie w dniu 3 maja z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji.
25. Uroczyste zakończenie projektu realizowanego przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie pn. „Masz talent mnóż szczęście”.

Wydał następujące zarządzenia:
1. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.
2. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Sulikowie.
3. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biernej.
4. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu.
5. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
6. W sprawie informacji, o której mowa w art. 27 ust. 1 okt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Podpisał następujące umowy:
1. Umowę z Panem Ryszardem Kołomańskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Ryszard Kołomański
z Jeleniej Góry na wykonanie usługi nadzoru archeologicznego podczas zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików – Remont i wymiana nawierzchni wraz z wydzieleniem miejsc postojowych oraz elementów małej architektury na Placu Wolności w Sulikowie”.
2. Umowę z Panem Janem Aleksandrowiczem na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 293 w Miedzianej.
3. Umowę z Panem Janem Aleksandrowiczem na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 475 w Radzimowie Dolnym”.
4. Umowę z Panem Janem Aleksandrowiczem na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 104 w Miedzianej”.
5. Umowę z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych Spółka z o.o. na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 293 w Miedzianej”.
6. Umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o. na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 475 w Radzimowie Dolnym”.
7. Umowę z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych Spółka z o.o. na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 104 w Miedzianej”.
8. Umowę z Firmą GEOBUD Artur Mróz na wykonanie zadania pn.: „Remont budynku Urzędu Gminy Sulików”.
9. Umowy z Firma POLIBIURO Adam Richta z Sosnowca na dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau”.
10.  Umowy Z 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa z Brzegu dolnego na dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau”.
11. Umowę z Centrum Przemysłowo-Usługowym ZETO Spółka z o.o. z Jeleniej Góry na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau”.
12. Umowę z Firmą „BUDNARY”2 Nadzory, Kosztorysowanie, Wykonawstwo Krystyna Nawrocka ze Zgorzelca na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn.: „Remont budynku Urzędu Gminy Sulików”.
13. Umowę z Firmą „Aktiv” Place zabaw z Plewiska na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Miedziana w ramach zadania budżetowego pn.: „Zakup zestawu na plac zabaw w Miedzianej”.
14. Porozumienie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu
w sprawie zakupu uczniom niepełnosprawnym i ich opiekunom z Gminy Sulików biletów miesięcznych i biletów jednorazowych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu w którym realizują obowiązek szkolny.
15. Umowę dotacji celowej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące z wiązane z realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.
16. Umowę z Firmą Music Info Sp. z o.o. z Krakowa na dostawę jednej sztuki pianina cyfrowego Kurxweiz w ramach projektu „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau”.

Wójt Gminy Sulików
Robert Starzyński

Ilość odwiedzin: 2190
Nazwa dokumentu: Od dnia 28.04.2012 r. do dnia 30.05.2012 r.
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 28 kwietnia 2012 r. do 30 maja 2012 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-05-30 15:12:36
Data udostępnienia informacji: 2012-05-30 15:12:36
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 09:34:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner