logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


SOŁECTWA > Fundusz sołecki

 Zgodnie z ustawą  z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 51 poz.420) oraz Uchwałą Rady Gminy Sulików Nr XX/151/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku Wójt Gminy Sulików informuje o wysokości środków przypadających sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok: 

 
Lp.
Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień
30. 06.2012 r.
 
 
 
Sołectwo
 
Wysokość funduszu sołeckiego
 na 2013 rok
1.
365
Bierna
15 601,80 zł
2.
151
Wilka
9 692,44 zł
3.
161
Mała Wieś Dolna
9 968,58 zł
4.
142
Mała Wieś Górna
9 443,92 zł
5.
329
Miedziana
14 607,70 zł
6.
266
Mikułowa
12 868,03 zł
7.
353
Radzimów Dolny
15 270,43 zł
8.
452
Radzimów Górny
18 004,20 zł
9.
143
Skrzydlice
9 471,53 zł
10.
441
Stary Zawidów
17 700,45 zł
11.
685
Studniska Dolne
24 438,21 zł
12.
362
Studniska Górne
15 518,95 zł
13.
1960
Sulików
27 613,80 zł
14.
24
Wilka Bory
6 185,49 zł
15.
168
Wrociszów Dolny
10 161,89 zł
16.
160
Wrociszów Górny
9 940,97 zł
 
6162
 
226 598,16 zł
 
 
INFORMACJA
 
W związku z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 21 września 2012 r. Wójt Gminy Sulików informuje, że do wyliczenia wysokości w/w środków niezbędne są dane liczy mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy określone według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalone przez Prezesa GUS (czyli w roku obecnym dane na dzień 31 grudnia 2011 r.) W bieżącym roku Główny Urząd Statystyczny podał informację, że przewidywany termin ogłoszenia danych o liczbie ludności na koniec 2011 roku to październik 2012 r. w związku z tym zaproponował, aby do wyliczenia kwoty bazowej (Kb) przyjąć dane GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. W sierpniu br. natomiast Główny Urząd Statystyczny poinformował, że zakończył prace dotyczące ustalenia liczby ludności w gminach wg stanu na koniec 2011 r.
W związku z powyższym dokonano aktualizacji danych – ponownie wyliczono wysokość funduszu sołeckiego biorąc pod uwagę aktualne dane udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny.
 
Pismo Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 21 września 2012 r.

Na stronie http://www.wroclaw.rio.gov.pl/aktualnosci.php został opublikowany komunikat MAiC w sprawie wyliczania wysokości środków przypadających na dane sołectwo i przekazywania tychże informacji sołtysom do 31 lipca 2012 roku, w związku z opóźnieniem opublikowania danych demograficznych za rok 2011 przez GUS.

Nazwa dokumentu: Fundusz sołecki
Skrócony opis: Wysokość funduszu sołeckiego na rok 2013
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-09-03 14:25:09
Data udostępnienia informacji: 2012-09-03 14:25:09
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-28 09:14:10

Wersja do wydruku...

corner   corner