logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
minus Organizacje pozarządowe
   plus Archiwum
   minus Wykaz organizacji pozarządowych
   minus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
   minus Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
   minus Zarządzenie Nr II.159.2016
   minus Zarządzenie Nr II.160.2016
   minus Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sulików
   minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
   minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
   minus Oferta realizacji zadania publicznego
   minus Ogłoszenie o konsultacjach
   minus Oferta na realizację zadania publicznego.
   minus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.
   minus Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej
   minus Zarządzenie Nr II.266.2017
   minus Zarządzenie Nr II.267.2017
   minus Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania
   minus Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sulików
   minus Ogłoszenie o konsultacjach
   minus Oferta na realizację zadania publicznego
   minus Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych
   minus Oferta realizacji zadania publicznego
   minus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.
   minus Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej
   minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
   minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
   minus Ogłoszenie o konsultacjach
   minus Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
   minus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
   minus Informacja o wynikach
   minus Ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku
   minus Informacja o wynikach konkursu
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


KONTAKTY I WSPÓŁPRACA > Organizacje pozarządowe

Spis dokumentów:
1. Archiwum
2. Wykaz organizacji pozarządowych
Wykaz organizacji pozarządowych na terenie Gminy Sulików
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.
4. Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej
5. Zarządzenie Nr II.159.2016
W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych [...]
6. Zarządzenie Nr II.160.2016
W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych [...]
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sulików
Z organizacjami pozarządowymi(za rok 2015).
8. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
Na realizację zadań publicznych w Gminie Sulików w 2016 roku.
9. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
Na realizację zadań publicznych w Gminie Sulików w 2016 roku
10. Oferta realizacji zadania publicznego
Upowszechnianie kultury i sportu XVI Igrzyska LZS Mieszkańców Wsi i Miast.
11. Ogłoszenie o konsultacjach
Projekt uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi [...]
12. Oferta na realizację zadania publicznego.
Dotyczy zadania publicznego: Łączy Nas Wigilijny Stół.
13. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.
Wójt Gminy Sulików ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.
14. Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, który będzie przeprowadzony w ramach "Programu współpracy Gminy Sulików z organizacjam
15. Zarządzenie Nr II.266.2017
W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych [...]
16. Zarządzenie Nr II.267.2017
W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych [...]
17. Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania
Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania wraz z proponowanymi kwotami dotacji
18. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sulików
Z ogranizacjiami pozarządowymi za rok 2016
19. Ogłoszenie o konsultacjach
Projekt uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi [...]
20. Oferta na realizację zadania publicznego
dot. zadania publicznego: ŁĄCZY NAS WIGILIJNY STÓŁ
21. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych
22. Oferta realizacji zadania publicznego
23. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.
24. Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, który będzie przeprowadzony w ramach "Programu współpracy Gminy Sulików [...]"
25. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
zakres: kultura fizyczna, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
26. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
zakres: ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
27. Ogłoszenie o konsultacjach
w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2019 roku
28. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- "Łączy nas wigilijny stół"
29. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
30. Informacja o wynikach
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sulików w 2019 r.
31. Ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku
Ogłoszenia II otwartego konkursu ofert
32. Informacja o wynikach konkursu
Informacja o wynikach II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Sulików w 2019 roku.

Ilość odwiedzin: 6612
Nazwa dokumentu: Organizacje pozarządowe
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-11-06 13:39:28
Data udostępnienia informacji: 2012-11-06 13:39:28
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-06 13:40:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner