logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      minus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
         minus Od dnia 13.12.2010 r. do dnia 27.12.2010 r.
         minus Od dnia 29.12.2010 r. do dnia 28.01.2011 r.
         minus Od dnia 01.02.2011 r. do dnia 28.02.2011 r.
         minus Od dnia 01.03.2011 r. do dnia 25.03.2011 r.
         minus Od dnia 30.03.2011 r. do dnia 26.04.2011 r.
         minus Od dnia 27.04.2011 r. do dnia 30.05.2011 r.
         minus Od dnia 30.05.2011 r. do dnia 29.06.2011 r.
         minus Od dnia 30.06.2011 r. do dnia 28.09.2011 r.
         minus Od dnia 29.09.2011 r. do dnia 28.10.2011 r.
         minus Od dnia 29.10.2011 r. do dnia 28.11.2011 r.
         minus Od dnia 29.11.2011 r. do dnia 29.12.2011 r.
         minus Od dnia 30.12.2011 r. do dnia 31.01.2012 r.
         minus Od dnia 01.02.2012 r. do dnia 29.02.2012 r.
         minus Od dnia 01.03.2012 r. do dnia 28.03.2012 r.
         minus Od dnia 29.03.2012 r. do dnia27.04.2012 r.
         minus Od dnia 28.04.2012 r. do dnia 30.05.2012 r.
         minus Od dnia 31.05.2012 r. do dnia 28.06.2012 r.
         minus Od dnia 29.06.2012 r. do dnia 26.09.2012 r.
         minus Od dnia 27.09.2012 r. do dnia 30.10.2012 r.
         minus Od dnia 31.10.2012 r. do dnia 29.11.2012 r.
         minus Od dnia 30.11.2012 r. do dnia 28.12.2012 r.
         minus Od dnia 29.12.2012 r. do dnia 31.01.2013 r.
         minus Od dnia 01.02.2013 r. do dnia 28.02.2013 r.
         minus Od dnia 01.03.2013 r. do dnia 28.03.2013 r.
         minus Od dnia 29.03.2013 r. do dnia 26.04.2013 r.
         minus Od dnia 29.04.2013 r. do dnia 27.05.2013 r.
         minus Od dnia 28.05.2013 r. do dnia 27.06.2013 r.
         minus Od dnia 28.06.2013 r. do dnia 27.09.2013 r.
         minus Od dnia 28.09.2013 r. do dnia 30.10.2013 r.
         minus Od dnia 31.10.2013 r. do dnia 27.11.2013 r.
         minus Od dnia 28.11.2013 r. do dnia 29.12.2013 r.
         minus Od dnia 30.12.2013 r. do dnia 31.01.2014 r.
         minus Od dnia 01.02.2014 r. do dnia 25.02.2014 r.
         minus Od dnia 26.02.2014 r. do dnia 28.03.2014 r.
         minus Od dnia 31.03.2014 r. do dnia 29.04.2014 r.
         minus Od dnia 30.04.2014 r. do dnia 28.05.2014 r.
         minus Od dnia 29.05.2014 r. do dnia 24.06.2014 r.
         minus Od dnia 25.06.2014 r. do dnia 02.09.2014 r.
         minus Od dnia 03.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.
         minus Od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2014 r.
         minus Od dnia 03.11.2014 r. do dnia 30.12.2014 r.
      plus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2012 R. DO DNIA 29 LISTOPADA 2012 R.
W okresie od dnia 31 października 2012 r. do dnia 29 listopada 2012 r. Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:
 
 1. Posiedzenia Rady Budowy zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Czerwona Woda” oraz inwestycji oświetleniowej prowadzonej na terenie Gminy Sulików.
 2. Zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zakończenia budowy ekranów akustycznych zlokalizowanych przy drodze do wywozu urobku z kopalni.
 3. Udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Sulikowie.
 4. Udział w konferencji na temat Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego przy udziale Wicemarszałków Województwa Dolnośląskiego.
 5. Udział w spotkaniach organizacyjnych dotyczących obchodów 94 Rocznicy Narodowego Święta Niepodległości na Placu Wolności w Sulikowie.
 6. Posiedzenie Gminnej Komisji Mieszkaniowej.
 7. Walne Zgromadzenie Wspólników Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ.
 8. Udział w spotkaniu z Firmami GEO Renewables, J&Z Wind Farms i EDP Renewables Polska
  w sprawie rozpoczęcia inwestycji budowy elektrowni wiatrowych na terenie Małej Wsi Dolnej.
 9. Udział w otwarciu Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Promyczek” w Studniskach Dolnych.
 10. Podpisanie aktów notarialnych na lokale mieszkalne wykupione przez mieszkańców budynku po byłej mleczarni w Radzimowie Górnym.
 11. Udział w rozprawie sądowej z powództwa Firmy Wyndkon Sp. z o.o. ze Studnisk Dolnych przeciwko Państwu Jadwidze, Ewie i Marcinowi Sianowskim o opróżnienie lokalu mieszkalnego nr 148G/4 w Studniskach Dolnych, którego właścicielem jest Firma. Gmina uczestniczyła w rozprawie w charakterze interwenienta ubocznego po stronie powoda. 
 12. Spotkanie z przedstawicielami Oddziału Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim w sprawie budowy muru oporowego przy korycie rzeki Czerwona Woda w Biernej.
 13. Udział w Zarządzie Związku Gmin ziemi Zgorzeleckiej.
 14. Udział w konferencji nt. programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
 15. Wizyta we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Dreźnie w sprawie dostarczenia wniosku o płatność z tytułu zawartej umowy na realizację zadania „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturowych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau”.
 16. Odbiór techniczny odbudowanego odcinka drogi gminnej tzw. „serwatkowej” uszkodzonego w wyniku powodzi z 2010 r. 
 17. Przekazanie placów budowy pod modernizację ulicy Młyńskiej i łącznika ulic Wojska Polskiego i Zgorzeleckiej w Sulikowie.
 18. Spotkanie z Proboszczem Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Radzimowie ks. Andrzejem Wojciechowskim w sprawie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie oraz Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie Parafii.
 19. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików.
 20. Podpisanie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Lubań w sprawie wspólnej gospodarki odpadami.
 21. Udział w uroczystości patriotycznej z okazji 94 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu 9 listopada na Placu Wolności w Sulikowie.
Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.
 2. Zmieniające zarządzenie w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania
  i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez podjazdy i urządzenia eksploatowane
  w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnych na ternie Gminy Sulików.
 3. W sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.
 4. W sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
 5. W sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2013 wraz
  z uzasadnieniem i materiałami dodatkowymi.
 6. W sprawie wprowadzenia „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” dla Urzędu Gminy Sulików.
 7. W sprawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Sulików.
 8. Zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sulików.
 9. W sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 
Podpisał następujące umowy:
 1. Umowę z firmą BLACKLINE z siedzibą w Szczecinie na sprzedaż i dostawę tuszy
  i tonerów do drukarek na potrzeby Urzędu Gminy Sulików.
 2. Umowę z Panem Janem Aleksandrowiczem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych dz. Nr 625 i 643 w Sulikowie (łączniki ulicy Zgorzeleckiej i Wojska Polskiego).
 3. Umowę z „Pracownią Projektową „ATA” mgr inż. Mirosław Soczyński” na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Biernej”.
 4. Umowę z Firmą „Magic Garden” z Pakości na dostawę i montaż urządzenia na plac zabaw
  w Sulikowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie budowy placu zabaw
  w Sulikowie na działce nr 592”.
 5. Umowę z Firmą „Magic Garden” z Pakości na dostawę urządzenia do miejscowości Bierna w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu po byłym zbiorniku wodnym na teren rekreacyjny (działka nr 398)”.
 6. Umowę z Firmą „Magic Garden” z Pakości na dostawę i montaż urządzenia na plac zabaw we Wrociszowie Górnym w ramach zadania inwestycyjnego „Doposażenie placu zabaw na działce nr 161 we Wrociszowie Górnym”.
 7. Umowę z FHU „Biuro-Info” Danuta Ajple ze Zgorzelca na sprzedaż i dostawę zamówionych przez zamawiającego artykułów biurowych, dla potrzeb Urzędu Gminy Sulików.
 8. Umowę użyczenia nieruchomości zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej położonej
  w Studniskach Dolnych wraz z wyposażeniem na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury
  w Sulikowie.  
 9. Umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych z Jałowca na realizację przebudowy dróg wewnętrznych (działki nr 625 i 642) – łącznik ulicy Wojska Polskiego i Ulicy Zgorzeleckiej.
 10. Umowę z Zakładem Usług Budowlanych „ZUB” z Kopaczowa na remont lokalu socjalnego
  w Starym Zawidowie (nr 121). 
 11. Umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych z Jałowca na realizację przebudowy ulicy Młyńskiej w Sulikowie.

Ilość odwiedzin: 2171
Nazwa dokumentu: Od dnia 31.10.2012 r. do dnia 29.11.2012 r.
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 31 października 2012 r. do dnia 29 listopada 2012 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-12-04 08:30:06
Data udostępnienia informacji: 2012-12-04 08:30:06
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 09:34:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner