logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
minus Informacja o wynikach naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
minus Informacja o wynikach naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
plus Szkoła Podstawowa Bierna
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
A A A


 Sulikó‚w: 1.Odwozy ucznió‚w z zajęć‡ w ramach projektu Otwó‚rzmy się™ na ś›wiat realizowanym w okresie od 14.03.2013r. do 30.06.2014r. 2.Wyjazd edukacyjny do Wałbrzycha 1 raz w maju 2013r. 3.Wyjazd edukacyjny do Wrocł‚awia 1 raz w maju 2014r.

Numer ogłoszenia: 105810 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogł‚oszenia: obowią…zkowe.

Ogł‚oszenie dotyczy: zamó‚wienia publicznego.

Czy zamówienie był‚o przedmiotem ogł‚oszenia w Biuletynie Zamówień„ Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 87352 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamó‚wień„ Publicznych został‚o zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogł‚oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄ„CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawł‚a II, ul. Zgorzelecka 28, 59-975 Sulikó‚w, woj. dolnoślą…skie, tel. 75 7787353, faks 75 7787353.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄ„CEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamó‚wieniu przez zamawiają…cego: 1.Odwozy uczniów z zajęć w ramach projektu Otwórzmy się™ na świat realizowanym w okresie od 14.03.2013r. do 30.06.2014r. 2.Wyjazd edukacyjny do Wał‚brzycha 1 raz w maju 2013r. 3.Wyjazd edukacyjny do Wrocławia 1 raz w maju 2014r..

II.2) Rodzaj zamĂ

Ilość odwiedzin: 353
Nazwa dokumentu: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Ciupak
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Ciupak
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Ciupak
Data wytworzenia informacji: 2013-03-15 16:51:30
Data udostępnienia informacji: 2013-03-15 16:51:30
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-15 17:14:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner