logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rewizyjna
            minus 2011-2012
               minus Protokół nr 1
               minus Protokół nr 2
               minus Protokół nr 3
               minus Protokół nr 4
               minus Protokół nr 5
               minus Protokół nr 6
               minus Protokół nr 7
               minus Protokół nr 8
               minus Protokół Nr 10
               minus Protokół Nr 11
            plus 2013
            plus 2014
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 6
Z kontroli problemowej w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie
w dniu 19 stycznia 2012 roku o godz. 1530.
 
Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy nr 1/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.
 
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:
-Jerzy Nowicki – Przewodniczący Komisji,
-Bogdan Kaczmarczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji.
-Andrzej Kurek – członek Komisji,
-Weronika Ziółkowska – członek Komisji,
-Grzegorz Konarski – członek Komisji.
 
Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Beaty Szczepańskiej – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Sulikowie.
Zakresem kontroli objęto:
-stan techniczny budynku Przedszkola i poziom bezpieczeństwa uczniów.
-stan zatrudnienia kadry pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi oraz wynagrodzenie pracowników.
-liczba uczniów uczęszczających do Przedszkola.
-wysokość opłat ponoszonych za uczęszczanie do Przedszkola,
-dochody i wydatki poniesione na utrzymanie jednostki w 2011 roku.
Zakres kontroli obejmował rok 2011.
 
Przedszkole Publiczne w Sulikowie działa na podstawie następujących dokumentów:
-uchwała nr 1/2006/2007 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Sulikowie dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie nowelizacji statutu przedszkola. Aktualizacje Statutu Przedszkola miały miejsce 10 stycznia 2008 roku, zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 2/2008/2009 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Sulikowie. Ostatnią aktualizacją Statutu Przedszkola była uchwała nr 2/2011/2012 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Sulikowie z dnia 30 sierpnia 2011 r.
-uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Sulików z dnia 30 maja 2011 r. roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie.
 
STAN TECHNICZNY:
Komisja zapoznała się ze stanem technicznym budynku, obejrzała wszystkie pomieszczenia.
Wnętrze budynku jest remontowane na bieżąco. Pomieszczenia są czyste, kolorowe, atrakcyjne dla dzieci. Ponadto budynek Przedszkola jest dostosowany do potrzeb bezpieczeństwa dzieci.
Członkowie komisji zapoznali się ze stanem dachu na budynku Przedszkola. Strych został zabezpieczony foliami przed przeciekaniem. Stan dachu powoduje niszczenie pomieszczeń znajdujących się na piętrze budynku. Konserwator zatrudniony w Przedszkolu podejmuje próby częściowych napraw poszycia dachowego, jednak mimo to z czasem pojawiają się nowe ubytki.Dyrektor Przedszkola co rocznie podejmuje próby pozyskania środków na remont dachu, planując remont w materiałach do projektu budżetu.
 
STAN ZATRUDNIENIA:
Kadra pedagogiczna: 7 osób, w tym 5 osób na pełnym etacie, 2 osoby przebywają na urlopie rehabilitacyjnym i urlopie macierzyńskim. (pełna informacja w załączeniu do protokołu)
 
Administracja: 2 osoby (2 osoby przebywające na urlopie rehabilitacyjnym i urlopie macierzyńskim).
 
Obsługa: 7 osób, w tym: 6 pełnych etatów i konserwator zatrudniony na ½ etatu.
 
W roku szkolnym 2011/2012 do Przedszkola uczęszcza 77 dzieci.
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT PONOSZONYCH ZA UCZĘSZCZANIE DO PRZEDSZKOLA:
Opłata za 1 godzinę ponadprogramową wynosi 2,70 zł.
Opłaty za żywienie dzieci wynoszą:
-śniadanie: 1,50 zł,
-obiad: 2,80 zł,
-podwieczorek: 1,00 zł.
 
DOCHODY I WYDATKI PONIESIONE NA UTRZYMANIE JEDNOSTKI W 2011 ROKU:
Wydatki poniesione na utrzymanie jednostki ogółem wyniosły 751 603,83 zł, w tym:
-zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, oleju opałowego, gazu, wody, pomocy naukowo-dydaktycznych: 119 771,13 zł,
-zakup usług: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi komputerowe, usługi bankowe, telefonia stacjonarna, internet, prenumeraty, zajęcia rytmiczne: 32 822,73 zł,
-wynagrodzenia: 462 835,65 zł,
-ubezpieczenie i inne świadczenia: składki na FP, bhp, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, zakup usług medycznych: 112 180,82 zł,
-pozostałe koszty: delegacje, dodatki nauczycieli: 22 485,75 zł.
 
Dochody wyniosły 109 447,54 zł, w tym: 
-wypływ z usług (stołówka): 109 086,03 zł,
-wpływ ze sprzedaży majątku: 35,00 zł,
-pozostałe odsetki: 240, 51 zł,
-wpływ z różnych dochodów: 86,00 zł.
 
 
WNIOSKI KOMISJI:
  1. Dach na budynku Przedszkola jest w bardzo złym stanie technicznym i konieczna jest pilna wymiana poszycia dachowego.
  2. Sale Przedszkola są utrzymane w bardzo dobrym stanie technicznym. Wnętrze budynku jest w pełni przystosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym i sprzyja ich bezpieczeństwu. Mają miejsce bieżące remonty. Na uznanie zasługuje praca Dyrektor Przedszkola, które pomimo ograniczonych środków stara się aby wnętrze Przedszkola było przyjazne i bezpieczne dla dzieci.
  3. Komisja pozytywnie ocenia działania Dyrektor Przedszkola. Jednostka jest zarządzana rzetelnie i właściwie.
 
 
 
              Dyrektor Przedszkola Publicznego                                                                  
Zespół kontrolny w składzie:
                          w Sulikowie
                   /-/ Beata Szczepańska                                                          
/-/ Andrzej Kurek
                                                                                                                   /-/ Jerzy Nowicki
                                                                                                                   /-/ Bogdan Kaczmarczyk
                                                                                                                   /-/ Weronika Ziółkowska
                                                                                                                   /-/ Grzegorz Konarski

Ilość odwiedzin: 2123
Nazwa dokumentu: Protokół nr 6
Skrócony opis: Z kontroli problemowej w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie w dniu 19 stycznia 2012 roku o godz. 15 30.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2013-04-25 11:40:02
Data udostępnienia informacji: 2013-04-25 11:40:02
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-09 13:36:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner