logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
minus Usługi
   minus Archiwum
      plus 2012
      minus 2013
         minus Zaproszenie do złożenia oferty
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Informacja o unieważnieniu postępowania
         minus Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      minus Zapytanie Ofertowe
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Przedłużenie terminu składania propozycji cenowej
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Informacja o zakończeniu postępowania
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - usuwanie azbestu
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus ogłoszenie o zamówieniu
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Ogłoszenie o zamówieniu- odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików
   minus Ogłoszenie o zamówieniu- dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Notatka z przeprowadzonego rozeznania cenowego
   minus Notatka z rozezania cenowego
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRZETARGI > Usługi > Archiwum > 2013

Spis dokumentów:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
Zakup altany na działce nr 80 w miejscowości Wilka
2. Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu Otwórzmy się na świat
3. Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu Wędrujemy w przyszłość
4. Informacja o unieważnieniu postępowania
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu Otwórzmy się na świat
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu Wędrujemy w przyszłość
6. Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu Otwórzmy się na świat
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu Otwórzmy się na świat
8. Ogłoszenie o zamówieniu
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.945.107,00 zł
9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.945.107,00 zł

Ilość odwiedzin: 1719
Nazwa dokumentu: 2013
Skrócony opis: Archiwum usług.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2013-05-10 12:38:54
Data udostępnienia informacji: 2013-05-10 12:38:54
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-15 11:11:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner