logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      plus Protokoły
      minus Informacje o pracy Rady Gminy
         plus 2011
         plus 2012
         minus 2013
            minus Styczeń 2013
            minus Luty 2013
            minus Marzec 2013
            minus Kwiecień 2013
            minus Maj 2013
            minus Czerwiec 2013
            minus Wrzesień 2013
            minus Październik 2013
            minus Listopad 2013
            minus Grudzień 2013
         plus 2014
         plus 2015
         plus 2016
         plus 2017
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Informacja Przewodniczącego
o pracy Rady Gminy Sulików
Wrzesień - 2013 r.

W miesiącu wrześniu Rada Gminy podjęła następujące działania:
1.Dyżury Wiceprzewodniczących Rady Gminy w sprawie przyjmowania skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 15:30-16:30.
2.W dniu 18 września 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej poświęcone kontroli problemowej w zakresie udzielania pomocy materialnej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie.
3.W dniu 23 września 2013 r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Sulików. 
4.Udział radnej Bogusławy Delijewskiej w pracach komisji konkursowej działającej w ramach konkursu ogłoszonego przez Starostę Zgorzeleckiego – „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić”. 
5.Udział radnych w Zebraniach Wiejskich poświęconych podziałowi środków z funduszu sołeckiego na 2014 rok.
6.Udział radnych w uroczystości przekazania nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych oraz oficjalnym otwarciu Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Dolnych. 


Do Rady Gminy wpłynęła następująca korespondencja:
1.Pismo Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu nr RA 44/20/13 z prośbą o nadesłanie uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy, wyłapywania ich oraz dalszego z nimi postępowania w celu dokonania oceny ich zgodności z przepisami ustawy o ochronie zwierząt. 
2.Wniosek Wójta Gminy Sulików o zwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu 9 lipca 2013 r.
3.Pismo Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu nr Pa 84/13 w sprawie wniosku o dokonanie zmian w załączniku do uchwały nr XXXIV/250/13 Rady Gminy Sulików z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Sulików w 2013 roku. 
4.Pismo radnego Mariana Kurka do wiadomości Rady Gminy Sulików o podjęcie działań w celu przeprowadzenia kontroli na terenie wybudowanej w skrzydlicach laguny na odpady z kiszonki kukurydzy.
5.Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie odnośnie zakresu kontroli problemowej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Sulików.
6.Pismo radnego Andrzej Dominikowskiego w sprawie rozpatrzenia na sesji wrześniowej  wniosku o remont drogi gminnej nr 123 w Wilce. 
7.Opinia Wojewódzkiego Komendanta Policji we Wrocławiu na temat rozwiązania Straży Gminnej w Sulikowie.
8.Wniosek radnego Andrzeja Dominikowskiego formalny o przeprowadzenie głosowania na sesji wrześniowej w sprawie remontu drogi gminnej nr 123 w Wilce. 

Ilość odwiedzin: 1788
Nazwa dokumentu: Wrzesień 2013
Skrócony opis: Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików - Wrzesień 2013
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2013-09-30 07:54:00
Data udostępnienia informacji: 2013-09-30 07:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-06 11:04:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner