logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
minus Informacje i komunikaty
   plus Komunikaty
   minus Informacja Agencji Nieruchomości Rolnych
   minus Informacje o środowisku
      plus Plany i programy
      plus Wykaz informacji o środowisku
      minus Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
      minus Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      minus Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      plus Rejestr działalności regulowanej
      minus Centrum informacji o środowisku
      minus Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń
      minus Usuwanie drzew i krzewów
      plus Gospodarka odpadami
   minus Organizowanie zgromadzeń
   minus Nieodpłatna pomoc prawna
   minus Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Program Wymiany Pieców
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI
NA TERENIE GMINY SULIKÓW


 
Lp.
 
Nazwa firmy, adres,
telefon
 
Data udzielenia zezwolenia
 
 
Okres obowiązywania zezwolenia
 
Działalność objęta zezwoleniem
 
Data cofnięcia zezwolenia
 
1.
 
„Aksel” Ireneusz Cepowski
59-900 – Zgorzelec
ul. Norwida 13/6
 
 
17.01.2004 r.
 
do 17.01.2015 r.
 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i  transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Sulików
 
 
 
2.
 
 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Zawidowie
59-970 -Zawidów
ul. Dworcowa  4
tel. 75 77 88 726
 
 
17.03.2004 r.
 
 
od 01.04.2004 r.
do 31.03.2014 r.
 
zbieranie i transport odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport odpadów ciekłych
 
 
3.
 
Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o.o.
59-900 –Zgorzelec
ul. Bolesławiecka 37
tel. 75 649 23 41
 
 
17.04.2007 r.
 
od 24.04.2007
do 23.04.2017
 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i  transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Sulików
 
 
4.
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
59-900 – Zgorzelec
ul. Łużycka3
tel.
 
 
16.05.2007 r.
 
od 17.05.2007
do 16.05.2017
 
 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i  transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Sulików
 
 

Ilość odwiedzin: 2146
Nazwa dokumentu: Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń
Skrócony opis: Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców dzialałności na terenie Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Dzikowska
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2013-10-15 09:02:21
Data udostępnienia informacji: 2013-10-15 09:02:21
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-15 09:04:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner