logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


 OGŁOSZENIE

 
Na podstawie art. 3d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2013.595 j.t. ze zm.), oraz uchwały Nr XLVII/327/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2014 roku, Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych:
 
projekt uchwały w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelec – Tylice - Mała Wieś Dolna na odcinku w miejscowości Mała Wieś Dolna.
 
Konsultacje odbędą się od dnia 14 kwietnia 2014 r. do dnia 23 maja 2014 r.
 
Konsultacje przeprowadzone zostaną:
1) w formie pisemnego wyrażenia opinii z wykorzystaniem formularza przesłanego stronom postępowania;
2) debaty z mieszkańcami w dniu 23 maja 2014r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej nr 303
    Urzędu Gminy w Sulikowie, ul. Dworcowa 5.
 
Sposób oraz tryb zgłaszania opinii:
1) przesłanie formularza lub jego złożenie bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Boh. II AWP 8a, 59-900 Zgorzelec lub przekazanie prowadzącym debatę w dniu debaty;
2) zgłaszanie do protokołu w trakcie debaty.
 
Informację o wynikach konsultacji, o sposobie i zakresie uwzględnienia zgłoszonych uwag, rozpowszechnione zostaną poprzez publikację na stronie internetowej Powiatu Zgorzeleckiego, Gminy Sulików oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Mała Wieś Dolna.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego.
 
Uwagi wniesione po dniu 23 maja 2014 roku nie będą rozpatrywane.

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego
Skrócony opis: Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania drogi pwiatowej nr 2383D
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2014-04-04 12:33:57
Data udostępnienia informacji: 2014-04-04 12:33:57
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-04 12:42:25

Wersja do wydruku...

corner   corner