logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
 WYBORY I REFERENDA
minus Archiwum wyborów
   plus Wybory Prezydenta RP 20 czerwca 2010 r.
   plus Wybory samorządowe 2010
   plus Wybory do Izb Rolniczych 3 kwietnia 2011
   plus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 09.10.2011r.
   plus Wybory ławników
   plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
   plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
   minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
      minus Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej
      minus Komunikat
      minus Informacja Wójta Gminy Sulików
      minus Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
      minus Zarządzenie Nr I.386.2014
      minus Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2014 r.
      minus Informacja
      minus Informacja
      minus Informacja
      minus Informacja
      minus Informacja
      minus Informacja
   plus Wybory samorządowe 2014
   plus Wybory Prezydenta RP na dzień 10 maja 2015 r.
   plus Referendum Ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
   plus Wybory ławników
   plus Wybory Parlamentarne 2015
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


 

 

 

   OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SULIKÓW

 

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

 

                                                                                               
 
 

 

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 

 
 
 

 

          Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180) oraz Uchwały XXX/233/13 Rady Gminy Sulików z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Sulików na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, Wójt Gminy Sulików  podaje do wiadomości publicznej informacje onumerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.  

 

 

Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji
wyborczych zostały wyznaczone w sposób następujący:

Numer

obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Lokal przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

Siedziba komisji wyznaczonej dla celu głosowania

korespondencyjnego

1

SULIKÓW: Ks. Kazimierza Soleckiego, Pocztowa, Sportowa, Wojska Polskiego,

Zgorzelecka,

SULIKÓW PODGÓRZE,

MAŁA WIEŚ DOLNA,

MAŁA WIEŚ GÓRNA,

MIKUŁOWA

 

 

 

Zespół Szkoły  Podstawowej
i Gimnazjum
im. Jana Pawła II
w Sulikowie,
ul. Zgorzelecka 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK

 

 

2

 

SULIKÓW: Dworcowa, Górska, Krótka, Lubańska, Nowa, Nowe Miasto, 8 Maja,

Aleja Róż, Brzozowa, Górna, Jasna, Kwiatowa, Młyńska, Plac Wolności, Szafirowa, Zawidowska, Garbarska,

Kościelna, Szkolna, Świętej Teresy, Wiejska

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury
w Sulikowie

 

 

Pl. Wolności  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIE

 

 

3

 

BIERNA,

BIERNA NOWOSZYCE,

MIEDZIANA,

MIEDZIANA JABŁONIEC,

MIEDZIANA ŁOWIN,

RADZIMÓW DOLNY,

RADZIMÓW GÓRNY

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa
w Biernej

 

 

Bierna 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIE

 

 

4

 

STARY ZAWIDÓW,

WIELICHÓW,

SKRZYDLICE,

WROCISZÓW GÓRNY,

KSAWERÓW,

WILKA,

WILKA BORY,

WROCISZÓW DOLNY,

WROCISZÓW DOLNY KOLONIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świetlica Wiejska
we Wrociszowie Górnym

 

 

Wrociszów Górny 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIE

 

 

5

 

STUDNISKA DOLNE,

STUDNISKA GÓRNE

Świetlica Wiejska
w Studniskach Dolnych

Studniska Dolne 66A

 

 

 

TAK

 

 

 

 

 

 

NIE

 

 


 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 25 maja 2014 r.
 

 

 
od godz. 700   do godz.  2100

 

 

 
 
 

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gminy Sulików do dnia 5 maja 2014 r.
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Wójt Gminy Sulików
 
 

 /-/ Robert Starzyński

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
Skrócony opis: O numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2014-04-24 12:45:47
Data udostępnienia informacji: 2014-04-24 12:45:47
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-24 12:51:50

Wersja do wydruku...

corner   corner