logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
minus Archiwum wyborów
   plus Wybory Prezydenta RP 20 czerwca 2010 r.
   plus Wybory samorządowe 2010
   plus Wybory do Izb Rolniczych 3 kwietnia 2011
   plus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 09.10.2011r.
   plus Wybory ławników
   plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
   plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
   plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
   minus Wybory samorządowe 2014
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
      minus Zarządzenie Nr I.431.2014
      minus Postanowienie nr 8/14 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 22 września 2014 r.
      minus Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Uchwała Nr 1/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Uchwała Nr 2/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2014 r.
      minus Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
      minus Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Uchwała Nr 12/2014 Gminnej Komisji Wyborczej
      minus Uchwała Nr 13/2014 Gminnej Komisji Wyborczej
      minus Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Informacja
      minus Informacja
      minus Informacja
      minus Informacja
      minus Informacja
      minus Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Informacja dla mężów zaufania
      minus Wyniki wyborów na Wójta Gminy Sulików
      minus Wyniki wyborów do Rady Gminy Sulików
      minus Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu
      minus Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu
      minus Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu
      minus Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu
   plus Wybory Prezydenta RP na dzień 10 maja 2015 r.
   plus Referendum Ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
   plus Wybory ławników
   plus Wybory Parlamentarne 2015
   plus Wybory samorządowe 2018
   minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
   minus Wybory do Izb Rolniczych
   minus Wybory ławników
   minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


  OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Sulików
z dnia 8 września 2014 r.      

                                                                      
okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz  siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyboru Rady Gminy Sulików
 
Na podstawie art. 422 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm1.)
Wójt Gminy Sulików  podaje do wiadomości publicznej, że Rada Gminy Sulików uchwałą Nr XXVII/200/12 z dnia
30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sulików na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu zmienioną
uchwałą Nr  XLIX/358/14 Rady Gminy Sulików z dnia 25 czerwca 2014 r. dokonała podziału gminy Sulików  na okręgi wyborcze, ustaliła ich granice, numery i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 
Numery i granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określono w sposób następujący:
                                
Numer
okręgu
wyborczego
 
Granice okręgu wyborczego
Ilość radnych wybieranych
w okręgu
wyborczym
1
MAŁA WIEŚ DOLNA
SULIKÓW: Ks. Kazimierza Soleckiego, Pocztowa, Sportowa
SULIKÓW PODGÓRZE
1
2
SULIKÓW: Dworcowa, Górska, Krótka, Lubańska, Nowa, Nowe Miasto
1
3
SULIKÓW: Wojska Polskiego, Zgorzelecka
1
4
SULIKÓW: 8 Maja, Aleja Róż, Brzozowa, Dębowa, Górna, Jasna, Kwiatowa, Młyńska, Plac Wolności, Szafirowa, Zawidowska
1
5
SULIKÓW: Garbarska, Kościelna, Szkolna, Świętej Teresy, Wiejska
1
6
BIERNA
BIERNA NOWOSZYCE
1
7
MIEDZIANA
MIEDZIANA JABŁONIEC
MIEDZIANA ŁOWIN
1
8
RADZIMÓW DOLNY
1
9
RADZIMÓW GÓRNY
1
10
STARY ZAWIDÓW
WIELICHÓW
1
11
SKRZYDLICE
WROCISZÓW GÓRNY
1
12
KSAWERÓW
WILKA
WILKA BORY
WROCISZÓW DOLNY
WROCISZÓW DOLNY KOLONIA
1
13
MAŁA WIEŚ GÓRNA
MIKUŁOWA
1
14
STUDNISKA DOLNE 63 B, 64A-65A, 67, 70,104,106,109-115, 117-119
STUDNISKA GÓRNE
1
15
STUDNISKA DOLNE 1-63A, 64, parzyste: 66-68, nieparzyste: 69-71, 72-103A, 104A-105, 107-108, 116, 120 – do końca.
1
                                                     
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Gminy Sulików,  ul. Dworcowa 5,  59-975 Sulików, pokój 205.
                                                                                                                                                                           
 

 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, 
poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072
 

Ilość odwiedzin: 2012
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
Skrócony opis: O okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyboru Rady Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2014-09-09 07:45:00
Data udostępnienia informacji: 2014-09-09 07:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-09 07:47:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner