logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
minus Archiwum wyborów
   plus Wybory Prezydenta RP 20 czerwca 2010 r.
   plus Wybory samorządowe 2010
   plus Wybory do Izb Rolniczych 3 kwietnia 2011
   plus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 09.10.2011r.
   plus Wybory ławników
   plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
   plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
   plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
   minus Wybory samorządowe 2014
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
      minus Zarządzenie Nr I.431.2014
      minus Postanowienie nr 8/14 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 22 września 2014 r.
      minus Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Uchwała Nr 1/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Uchwała Nr 2/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2014 r.
      minus Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
      minus Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Uchwała Nr 12/2014 Gminnej Komisji Wyborczej
      minus Uchwała Nr 13/2014 Gminnej Komisji Wyborczej
      minus Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Informacja
      minus Informacja
      minus Informacja
      minus Informacja
      minus Informacja
      minus Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Informacja dla mężów zaufania
      minus Wyniki wyborów na Wójta Gminy Sulików
      minus Wyniki wyborów do Rady Gminy Sulików
      minus Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu
      minus Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu
      minus Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu
      minus Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu
   plus Wybory Prezydenta RP na dzień 10 maja 2015 r.
   plus Referendum Ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
   plus Wybory ławników
   plus Wybory Parlamentarne 2015
   plus Wybory samorządowe 2018
   minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
   minus Wybory do Izb Rolniczych
   minus Wybory ławników
   minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Informacja
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
w wyborach do organów samorządu terytorialnego,
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Sulików uprzejmie informuje, że:
 
1. Wybory do organów samorządu terytorialnego odbędą się w dniu 16 listopada 2014 r. Głosować będzie można od godziny 700 do godziny 2100.
W przypadku ponownego głosowania w wyborach wójta – zostanie ono przeprowadzone w dniu 30 listopada 2014 r. w godz. 700 - 2100.
 
2. Wybory do organów samorządu terytorialnego będą przeprowadzone w okręgach wyborczych utworzonych na obszarze Gminy Sulików:
 
Numer
okręgu
wyborczego
Granice okręgu wyborczego
Ilość radnych wybieranych w okręgu
wyborczym
1
MAŁA WIEŚ DOLNA
SULIKÓW: Ks. Kazimierza Soleckiego, Pocztowa, Sportowa
SULIKÓW PODGÓRZE
1
2
SULIKÓW: Dworcowa, Górska, Krótka, Lubańska, Nowa, Nowe Miasto
1
3
SULIKÓW: Wojska Polskiego, Zgorzelecka
1
4
SULIKÓW: 8 Maja, Aleja Róż, Brzozowa, Dębowa, Górna, Jasna, Kwiatowa, Młyńska, Plac Wolności, Szafirowa, Zawidowska
1
5
SULIKÓW: Garbarska, Kościelna, Szkolna, Świętej Teresy, Wiejska
1
6
BIERNA
BIERNA NOWOSZYCE
1
7
MIEDZIANA
MIEDZIANA JABŁONIEC
MIEDZIANA ŁOWIN
1
8
RADZIMÓW DOLNY
1
9
RADZIMÓW GÓRNY
1
10
STARY ZAWIDÓW
WIELICHÓW
1
11
SKRZYDLICE
WROCISZÓW GÓRNY
1
12
KSAWERÓW
WILKA
WILKA BORY
WROCISZÓW DOLNY
WROCISZÓW DOLNY KOLONIA
1
13
MAŁA WIEŚ GÓRNA
MIKUŁOWA
1
14
STUDNISKA DOLNE 63 B, 64A-65A, 67, 70,104,106,109-115, 117-119
STUDNISKA GÓRNE
1
15
STUDNISKA DOLNE
1-63A, 64, parzyste: 66-68, nieparzyste: 69-71, 72-103A, 104A-105, 107-108, 116, 120 – do końca.
1
 
3.  Lokale obwodowych komisji wyborczych właściwych ze względu na adres zamieszkania znajduje się:
Nr 1 – w Zespole Szkoły  Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie,  ul. Zgorzelecka 28 ( i jest dostosowany do potrzeb wyborców  niepełnosprawnych),
Nr  2 –   w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie  Pl. Wolności  9 (i jest dostosowany  do  potrzeb wyborców niepełnosprawnych),
Nr  3 - w Szkole Podstawowej w Biernej,
Nr  4 – w świetlicy wiejskiej  we  Wrociszowie Górnym (i jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych),
Nr  5 –  w świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych (i jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych).
   
4Wyborca niepełnosprawny, może głosować osobiście w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania. W tym celu powinien on złożyć wniosek do urzędu gminy
o dopisanie do spisuwyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 listopada 2014 r. (termin przedłużony zgodnie z art. 9 § 2 kodeksu wyborczego).
     
We wniosku należy podać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania.
Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym
dla miejsca zamieszkania.
Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy
oraz w obwieszczeniu wójta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
 
5. Warunki i formy głosowania:
 
Głosowanie korespondencyjne.
 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
- posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm./,
- posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy
i niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm./,
- zaliczeni do I i II grupy inwalidów,
- posiadający orzeczenie organu rentowego o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 27 października 2014 r. (termin przedłużony zgodnie z art. 9 § 2 kodeksu wyborczego).
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także adres stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego
o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy. 
W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy.
 
Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z urzędu gminy pakiet wyborczy, nie później niż 7 dnia przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy jest doręczany wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.
W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.
 
W skład pakietu wyborczego wchodzą:
- koperta zwrotna,
- karta do głosowania,
- koperta na kartę do głosowania,
- oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
- instrukcja głosowania korespondencyjnego,
- ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.
Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „X” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu. Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty, należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie oświadczenia spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później
niż ostatniego dnia
roboczego przed dniem wyborów. Termin nadania koperty zwrotnej wyborca może ustalić w trakcie doręczania mu pakietu wyborczego. 
Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.
 
Głosować korespondencyjnie nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w odrębnych obwodach głosowania, a także wyborcy, którzy udzieli pełnomocnictwa do głosowania.
     
Głosowanie przez pełnomocnika.

Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają wyborcy:
- posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2011r.  Nr 127, poz. 721
z późn. zm./,
- posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy
i niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm./,
- zaliczeni do I i II grupy inwalidów,
- posiadający orzeczenie organu rentowego o stałej albo długotrwałej niezdolności
do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
 
oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.
 
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie,
co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
 
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również osoby kandydujące w wyborach.
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka,, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra, lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem lub innym pracownikiem urzędu upoważnionym przez wójta do  sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.
Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia
7 listopada 2014 r.
 
Do wniosku należy dołączyć:
-        pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;
-        kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
 
Akt pełnomocnictwa co do zasady sporządzany jest w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu
na obszarze gminy.
 
Wyborca ma prawo do cofnięcia pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:
-        złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 14 listopada
2014 r.
, stosownego oświadczenia wójtowi gminy, w którym sporządzono akt pełnomocnictwa;
-        doręczenie oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. Głosowania przez pełnomocnika
nie przeprowadza się w odrębnych obwodach głosowania.

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a w lokalu wyborczym.  W dniu głosowania obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

 

 
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania
lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.
Natomiast komisja obowiązana jest, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.
 
Załączniki:
1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
2. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
3. Pomocniczy wzór zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego. 
                       Wójt Gminy Sulików
 
                       (-)  Robert Starzyński

Ilość odwiedzin: 1601
Nazwa dokumentu: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Skrócony opis: W wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2014-10-13 15:04:37
Data udostępnienia informacji: 2014-10-13 15:04:37
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-24 13:55:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner