logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Tablica Ogłoszeń
   minus Archiwum
      plus Starsze wycofane
      minus 2015
         minus Sprawozdanie z badań wody
         minus Informacja
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie
         minus Obwieszczenie
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej
         minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
         minus Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego
         minus Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
         minus Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego
         minus Sprawozdanie z badania wody
         minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
         minus Informacja PPHU ROLFARM
         minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
         minus Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego
         minus Informacja o wywieszeniu wykazów
         minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
         minus Informacja Wojewody Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolonośląskiego
         minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
         minus Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Ocena cząstkowa jakości wody
         minus Informacja - obwieszczenie
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Zarządu Wójewództwa Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Informacja Agencji Rynku Rolnego
         minus Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego
         minus Informacja Koła Łowieckiego "Bażant"
         minus Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Informacja - obwieszczenie
         minus Obwieszczenie - zawiadomienie
         minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze
         plus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
      plus 2016
      minus Informacja dla hodowców drobiu
      minus Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
      minus Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Sulików
      minus Nowe zasady wycinki drzew
   minus Azbest Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Sprawozdanie z badania wody
   minus Ogłoszenie Wójta Gminy Sulików
   minus Rozporządzenie nr 4/2017 Wojewody Dolnośląskiego
   minus Ostrzeżenie
   minus Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu
   minus Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Ocena jakości wody
   minus Komunikat PKP PLK S.A.
   minus Informacja o opryskach
   minus Sprawozdanie z badania wody 134/Z
   minus Nabór wniosków
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
   minus Ocena jakości wody
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Wykaz Nieruchomości do sprzedaży / zamiany / dzierżawy
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2017 r.
   minus Wykaz Nieruchomości do sprzedaży / zamiany / dzierżawy
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus Ogłoszenie o naborze wniosków - LGD Partnerstwo Izerskie
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia nr 91/HK/17
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Obiweszczenie
   minus Kwalifikacja dla kandydatów do służby w Policji
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Właściwe stosowanie środków ochrony roślin
   minus Obwieszczenie - Zawiadomienie
   minus Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
   minus Obwieszczenie Wojewody
   minus Obwieszczenie - Zawiadomienie
   minus Informacja
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Stosowanie środków ochrony roślin Dimilin 480 SC
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie - Zawiadomienie
   minus Obiweszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – taryfa PUK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawidowie.
   minus Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych
   minus Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – taryfa MSWK Suplaz Sp. z o.o.
   minus Ocena cząstkowa jakości wody
   minus Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży/zamiany
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Kalendarz polowań zbiorowych
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
   minus Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu o bezpłatnym szkoleniu
   minus Informacja Powiatowego lekarza Weterynarii w Zgorzelcu w sprawie badań poubojowego mięsa
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Informacja Koła Łowieckiego "Bażant"
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
   minus Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Ocena jakości wody
   minus Obszarowa ocena jakości wody
   minus ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
   minus Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości
   plus Sprawozdanie z badania wody
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Nabór wniosków na udzielenie skółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie
   minus Informacja o wyniku naboru
   minus Informacja Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
   minus Decyzja Nadleśnictwa Ruszów
   minus Informacja o wszczęciu postępowania
   minus 103.Ocena cząstkowa jakości wody z dnia 30.07.2019r.
   minus Ocena cząstkowa jakości wody z dnia 30.07.2019r.
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Informacja o lasach
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Informacja Wójta Gminy Sulików w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
   minus Informacja w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim...
   minus Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo
   minus Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w 2020r.
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Ocena cząstkowa jakości wody
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Obszarowa ocena jakości wody dla Gminy Wiejskiej Sulików
   minus Informacja o zastosowaniu oprysków
   minus Zmiana terminu oprysku
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Bierna, Mikułowa, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidó
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulików
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Tablica Ogłoszeń > Archiwum > 2015

Spis dokumentów:
1. Sprawozdanie z badań wody
Nr 267550/14/WRO
2. Informacja
Koła Łowieckiego "Bażant" w Zawidowie.
3. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
W sprawie obowiązku gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych [...]
4. Obwieszczenie
Uchwała Nr IV/23/14 Rady Gminy Sulików z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Sulików.
5. Obwieszczenie
O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikułowa.
6. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
Dotyczy rozbudowy istniejącej rozdzielni 400 KV przystosowanie do zabudowy przesuwników fazowych dla linii 400 [...]
7. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej
Nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
8. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy telekomunikacyjnej linii kablowej relacji Zawidów-Mikułowa [...]
9. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
"Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej.
10. Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Dotyczy postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
11. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
Dotyczy przedswięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącej rozdzielni 400 KV [...]
12. Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego
[...] w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany [...]
13. Sprawozdanie z badania wody
Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 9 lutego 2015 roku w Mikułowej
14. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Dotyczy zadania: Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej.
15. Informacja PPHU ROLFARM
W sprawie oprysku chemicznego rzepaku ozimego.
16. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
O wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A
17. Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Dotyczy wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód na rzece Witka.
18. Informacja o wywieszeniu wykazów
Nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym.
19. Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
O opracowaniu i możliwości zapoznania się z projektami.
20. Informacja Wojewody Dolnośląskiego
dot. wykonania w cyklu 5-letnim (lata 2015-2019)opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019
21. Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolonośląskiego
Dotyczy: Programu ochrony powietrza.
22. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Dolnośląskiego
23. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Dotyczy zadania pn.: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R.
24. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Dotyczy: Strategii Rozwoju Gminy Sulików na lata 2015-2025.
25. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP obrębu Mała Wieś Dolna.
26. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
O wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających.
27. Ocena cząstkowa jakości wody
Ocena czątkowa jakości wody pobranej dnia 24 sierpnia 2015 roku w Mikułowej - SUW - woda uzdatniona - kurek czerpalny w hali pomp
28. Informacja - obwieszczenie
Informacja o wszczęciu na wniosek RADAN BAZALT Sp. z o.o.
29. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
Dotyczy: "Przebudowa dróg wewnętrznych do Ksawerowa nr dz. 123, 155, 164/4. 161, obręb Wilka, gm. Sulików.
30. Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
Przebudowa dróg wewnętrznych do Ksawerowa nr dz 123, 155, 164/4, 161, obręb Wilka
31. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej nr 109801D Wrociszów-Wilka.
32. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
dot. oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 109801D Wrociszów-Wilka"
33. Obwieszczenie Zarządu Wójewództwa Dolnośląskiego
O przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał oraz o możliwości zapoznania się z treścią.
34. Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
O zakończeniu postępowania dowodowego (Przebudowa drogi gminnej Nr 109801D Wrociszów-Wilka)
35. Informacja Agencji Rynku Rolnego
Dotyczy: naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”
36. Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego
Dotyczy: Opracowanie projektu "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Zgorzeleckiego".
37. Informacja Koła Łowieckiego "Bażant"
Dotyczy dodatkowego polowania.
38. Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
39. Informacja - obwieszczenie
Dotyczy: pozwolenia wodno-prawne na odprowadzanie z wyrobiska górniczego (kopalnia bazaltu) wód opadowych i roztropowych
40. Obwieszczenie - zawiadomienie
O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
41. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia i retencjonowania wody powierzchniowej w zbiorniku wodnym Witka [...]
42. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych Koźmin w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb
43. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze
Dotyczy umorzenia postępowania z wniosku Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu z siedzibą w Zgorzelcu
44. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

Ilość odwiedzin: 1998
Nazwa dokumentu: 2015
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2015-01-08 09:02:35
Data udostępnienia informacji: 2015-01-08 09:02:35
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-08 09:02:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner