logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół Nr 1
         minus Protokół Nr 2
         minus Protokół Nr 3
         minus Protokół Nr 4
         minus Protokół Nr 5
         minus Protokół Nr 6
         minus Protokół Nr 7
         minus Protokół Nr 8
         minus Protokół Nr 9
         minus Protokół Nr 10
         minus Protokół Nr 11
         minus Protokół Nr 12
         minus Protokół Nr 13
         minus Protokół Nr 14
         minus Protokół Nr 15
         minus Protokół Nr 16
         minus Protokół Nr 17
         minus Protokół Nr 18
         minus Protokół Nr 19
         minus Protokół Nr 20
         minus Protokół Nr 21
         minus Protokół Nr 22
         minus Protokół Nr 23
         minus Protokół Nr 24
         minus Protokół Nr 25
         minus Protokół Nr 26
         minus Protokół Nr 27
         minus Protokół Nr 28
         minus Protokół Nr 29
         minus Protokół Nr 30
         minus Protokół Nr 31
         minus Protokół Nr 32
         minus Protokół Nr 33
         minus Protokół Nr 34
         minus Protokół Nr 35
         minus Protokół Nr 36
         minus Protokół Nr 37
         minus Protokół Nr 38
         minus Protokół Nr 39
         minus Protokół Nr 40
         minus Protokół Nr 41
      plus Informacje o pracy Rady Gminy
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Spis dokumentów:
1. Protokół Nr 1
Z inauguracyjnej sesji Rady Gminy Sulików, odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. o godz. 1500 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
2. Protokół Nr 2
Z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
3. Protokół Nr 3
Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 grudnia 2014 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
4. Protokół Nr 4
Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 28 stycznia 2015 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
5. Protokół Nr 5
Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 25 lutego 2015 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
6. Protokół Nr 6
Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 25 marca 2015 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
7. Protokół Nr 7
Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 22 kwietnia 2015 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
8. Protokół Nr 8
Z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików w dniu 13 maja 2015 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
9. Protokół Nr 9
Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 9 czerwca 2015 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
10. Protokół Nr 10
Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 16 września 2015 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
11. Protokół Nr 11
Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 28 października 2015 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
12. Protokół Nr 12
Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
13. Protokół Nr 13
Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
14. Protokół Nr 14
Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 27 stycznia 2016 r. o godz. 12:45 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
15. Protokół Nr 15
Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 24 lutego 2016 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
16. Protokół Nr 16
Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 29 marca 2016 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
17. Protokół Nr 17
Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 27 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
18. Protokół Nr 18
Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 25 maja 2016 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
19. Protokół Nr 19
Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 29 czerwca 2016 r. o godz. 12:00
20. Protokół Nr 20
Z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików w dniu 12 września 2016 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
21. Protokół Nr 21
Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 28 września 2016 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
22. Protokół Nr 22
Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 31 października 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
23. Protokół Nr 23
Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 listopada 2016 r. o godz. 13:00 w świetlicy remizy strażackiej OSP Studniska Dolne.
24. Protokół Nr 24
Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 28 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
25. Protokół Nr 25
Protokół Nr 25 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 8 lutego 2017 r o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
26. Protokół Nr 26
Protokół Nr 26 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 22 marca 2017 r o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
27. Protokół Nr 27
Protokół Nr 27 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 26 kwietnia 2017 r o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
28. Protokół Nr 28
Protokół Nr 28 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 23 maja 2017 r o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
29. Protokół Nr 29
Protokół Nr 29 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
30. Protokół Nr 30
Protokół Nr 30 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 27 września 2017 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
31. Protokół Nr 31
Protokół Nr 31 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 października 2017 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
32. Protokół Nr 32
Protokół Nr 32 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
33. Protokół Nr 33
Protokół Nr 33 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
34. Protokół Nr 34
Protokół Nr 34 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 31 stycznia 2018 r. o godz. 13:40 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
35. Protokół Nr 35
Protokół Nr 35 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 1430 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
36. Protokół Nr 36
Protokół Nr 36 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików w dniu 9 marca 2018 r. o godz. 1415 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
37. Protokół Nr 37
Protokół Nr 37 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 28 marca 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
38. Protokół Nr 38
Protokół Nr 38 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
39. Protokół Nr 39
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 maja 2018 r. o godz. 13:10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
40. Protokół Nr 40
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
41. Protokół Nr 41
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików w dniu 2 sierpnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików

Ilość odwiedzin: 5208
Nazwa dokumentu: Protokoły
Skrócony opis: Protokoły sesji Rady Gminy
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2015-01-15 08:46:34
Data udostępnienia informacji: 2015-01-15 08:46:34
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-14 08:26:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner