logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół Nr 1
         minus Protokół Nr 2
         minus Protokół Nr 3
         minus Protokół Nr 4
         minus Protokół Nr 5
         minus Protokół Nr 6
         minus Protokół Nr 7
         minus Protokół Nr 8
         minus Protokół Nr 9
         minus Protokół Nr 10
         minus Protokół Nr 11
         minus Protokół Nr 12
         minus Protokół Nr 13
         minus Protokół Nr 14
         minus Protokół Nr 15
         minus Protokół Nr 16
         minus Protokół Nr 17
         minus Protokół Nr 18
         minus Protokół Nr 19
         minus Protokół Nr 20
         minus Protokół Nr 21
         minus Protokół Nr 22
         minus Protokół Nr 23
         minus Protokół Nr 24
         minus Protokół Nr 25
         minus Protokół Nr 26
         minus Protokół Nr 27
         minus Protokół Nr 28
         minus Protokół Nr 29
         minus Protokół Nr 30
         minus Protokół Nr 31
         minus Protokół Nr 32
         minus Protokół Nr 33
         minus Protokół Nr 34
         minus Protokół Nr 35
         minus Protokół Nr 36
         minus Protokół Nr 37
         minus Protokół Nr 38
         minus Protokół Nr 39
         minus Protokół Nr 40
         minus Protokół Nr 41
      plus Informacje o pracy Rady Gminy
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół Nr 1

z inauguracyjnej sesji Rady Gminy Sulików, odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. o godz. 1500 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.

 

Sekretarz Gminy powitała wszystkich zgromadzonych i poinformowała, że zgodnie z  artykułem 20 ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy otworzy i do czasu wyboru przewodniczącego rady, będzie prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji Józef Ziomek.

 

Radny Józef Ziomek poinformował, że sesja została zwołana zgodnie z Postanowieniem Komisarza wyborczego w Jeleniej Górze, na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Na podstawie listy obecności radnych, radny Józef Ziomek stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy Sulików może obradować i podejmować uchwały.

Radny powitał nowo wybranych radnych Rady Gminy Sulików na  kadencję 2014 – 2018:

Pana Adama Czesnakowskiego

Panią Jolantę Matwiejczuk

Pana Karola Augustyniak

Pana Jana Soleckiego

Pana Jacka Staszczuka

Panią Genowefę Wilczak-Raczak

Pana Bogusława Świątka

Pana Andrzeja Polowego

Pana Jerzego Marka Nowickiego

Pana Ewangelisa Zaras

Pana Krzysztofa Gruszczyńskiego

Panią Weronikę Ziółkowską

Pana Marka Bilińskiego

Panią Edytę Sawiniec

 

Ponadto radny powitał:

 

-Jana Michalskiego – Senatora RP,

- Pana Ireneusza Owsika - Członka Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego,

-Pana Roberta Starzyńskiego - Wójta Gminy Sulików,

-Panią Elżbietę Piotrowską -  Sekretarz Gminy,

-Panią Marię Maciaszek - Skarbnik Gminy,

-ks. Dziekana Janusza Kankiewicza - proboszcza Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie,

-ks. Andrzeja Wojciechowskiego proboszcza parafii pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Radzimowie,

- Ks. Jacka Krasonia – Proboszcza Parafii pw. Józefa Robotnika w Zawidowie,

- kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sulików,

- przewodniczących rad sołeckich,

- przedstawicieli stowarzyszeń,

- mieszkańców Gminy Sulików i wszystkie osoby przybyłe na sesję.

Ponadto radny powitał Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Panią Barbarą Dunaj.

Ad. 1

Ślubowanie nowo wybranych radnych Rady Gminy Sulików.

Radny Józef Ziomek poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie o wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.

Pani Barbara Dunaj wręczyła zaświadczenia nowo wybranym radnym.

Radny Ziomek poinformował, że nowo wybrani radni przystąpią do złożenia ślubowania, które odbędzie się w ten sposób, że najmłodszy wiekiem radny odczyta z imienia i nazwiska radnych Rady Gminy, następnie każdy wyczytany radny wypowie słowo „ślubuję”. Po słowie „ślubuję” każdy radny może dodatkowo wypowiedzieć formułę „Tak mi dopomóż Bóg”.

Radny Józef Ziomek odczytał treść ślubowania a następnie najmłodszy wiekiem radny – Adam Czesnakowski  wyczytał nazwiska radnych, którzy wypowiadali słowa: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”, bądź „Ślubuję”. Nazwisko Adama Czesnakowskiego odczytał radny senior.

Radny Ziomek stwierdził, że wszyscy radni złożyli ślubowanie i tym samym objęli mandat radnego Gminy Sulików.

Ad. 2

Pani Barbara Dunaj – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie poinformowała, że  w wyborach wójta gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. po raz drugi został wybrany Wójtem Gminy Sulików Pan Robert Starzyński,  uzyskując 1783 głosy, co stanowiło ponad 64% ważnie oddanych głosów.

 

Przewodnicząca wręczyła Panu Robertowi Starzyńskiemu zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Sulików.

 

 

Pan Robert Starzyński złożył ślubowanie o następującej treści:

 

„Obejmując Urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”

Wójt w swoim wystąpieniu podkreślił, że ponowna wygrana w wyborach na Wójta Gminy Sulików sprawia mu satysfakcję, radość, a jednocześnie powoduje pokorę i poczucie ogromnej odpowiedzialności za Gminę Sulików. Wójt podziękował wyborcom za okazane poparcie. Ponadto złożył podziękowanie wszystkim członkom komisji wyborczych.

Wójt stwierdził, że w rozpoczynającej się kadencji wielką szansą jest nowa perspektywa finansowa na lata 2014-20 i możliwość pozyskania w tym czasie kolejnych środków unijnych. Spotkania, jakie Wójt odbył w ciągu ostatnich czterech lat sprawiły, że rozumie jakie oczekiwania stawiają  mieszkańcy przed wójtem, ale i przed nową radą.

W działaniach na rzecz Gminy należy brać pod uwagę realne możliwości i faktyczne potrzeby. W nowej kadencji należy odpowiedzieć na pytania związane z wodociągowaniem sołectw, w których nie ma wody, kanalizacją kolejnych miejscowości, budową elektrowni wiatrowych, remontem kolejnych dróg i zasadami jak  to wszystko finansować. Niezbędna będzie kontynuacja dobrej  współpracy ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Marszałkowskim, sąsiednimi gminami i instytucjami. Wójt pogratulował wszystkim nowo wybranym radnym, z którym będzie miał okazję zmieniać wspólnie Gminę Sulików.

Głos zabrali zaproszeni goście: Jan Michalski Senator RP, Członek Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego - Ireneusz Owsik Ks. Dziekan – Janusz Kankiewicz.

Radny Józef Ziomek przedstawił porządek sesji stanowiący załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze:

1.    Ślubowanie nowo wybranych radnych Rady Gminy Sulików.

2.    Ślubowanie Wójta Gminy Sulików.

3.    Wybór Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru  Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sulików.

4.    Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Sulików:
     a) zgłaszanie i prezentacja kandydatów,
     b) przeprowadzenie głosowania tajnego i ustalenie wyników głosowania,
     c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

5.    Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sulików:
     a) zgłaszanie i prezentacja kandydatów,
     b) przeprowadzenie głosowania tajnego i ustalenie wyników głosowania,
     c) podjęcie  uchwały  stwierdzającej  wybór  Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

6.    Sprawy różne.

Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie.

Prowadzący sesję stwierdził, że dwa pierwsze punkty porządku obrad zostały zrealizowane i można przejść do punktu nr 3.

Ad. 3

Wybór Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sulików.

Radny Józef Ziomek zaproponował trzyosobowy skład Komisji Skrutacyjnej i poprosił o zgłaszanie radnych,  kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej.

Radny Jan Solecki  zaproponował radną Weronikę Ziółkowską – radna wyraziła zgodę.

Radny Bogusław Świątek zaproponował radnego Adama Czesnakowskiego – radny wyraził zgodę.

Radny Jan Solecki zaproponował radną Edytę Sawiniec – radna wyraziła zgodę.

 

Radny Józef Ziomek poddał pod głosowanie proponowany skład Komisji Skrutacyjnej.

 

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1.    Weronika Ziółkowska

2.    Edyta Sawiniec

3.    Adam Czesnakowski

została powołana jednogłośnie.

 

Radny Ziomek poprosił członków komisji o zajęcie miejsca przy stoliku przygotowanym dla Komisji Skrutacyjnej.

 

Ad. 4

Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Sulików.

Radny Józef Ziomek poinformował, że wyboru przewodniczącego Rady Gminy dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady,
w głosowaniu tajnym.

 

Radny Bogusław Świątek zaproponował kandydaturę Pana Jana Soleckiego. Radny stwierdził, że radny Solecki godnie reprezentował Radę Gminy Sulików pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady w kadencji 2010-2014 oraz wykazał się rzetelną pracą na rzecz Gminy. 

 

Radny Jan Solecki  wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Ziomek poinformował, że radni otrzymają karty do głosowania z nazwiskiem zgłoszonego kandydata. Radny wyjaśnił, że głosuje się poprzez postawienie znaku „X” w kratce nad wyrazem „tak”, opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub postawienie znaku „X” w  kratce nad wyrazem „nie”, opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata. Głos jest ważny wówczas, gdy znak „X” postawiony został tylko w jednej kratce.

Przystąpiono do głosowania.

Radna Weronika Ziółkowska odczytała protokół z głosowania stwierdzający wybór radnego Jana Soleckiego na Przewodniczącego Rady Gminy Sulików.

Radny Józef Ziomek odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sulików.

Radny stwierdził, że uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sulików została podjęta.

Prowadzenie obrad przejął nowo wybrany Przewodniczący – Jan Solecki.

 

Przewodniczący podziękował, radnym za okazane zaufanie i stwierdził, że postara się jak najlepiej wykonywać obowiązki Przewodniczącego Rady Gminy Sulików.

Ad. 5

Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sulików.

Przewodniczący poinformował, że wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady,
w głosowaniu tajnym.

Radny Andrzej Polowy zgłosił kandydaturę radnej Genowefy Wilczak – Raczak. Radny stwierdził, że radna Wilczak – Raczak pełniła rzetelnie funkcję Wiceprzewodniczącego w ubiegłej kadencji.

Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radna Edyta Sawiniec zgłosiła kandydaturę radnego Jacka Staszczuka, twierdząc że jest to osoba kompetentna, która bardzo dobrze poradzi sobie pełniąc tę funkcję.

Radny Jacek Staszczuk nie wyraził zgody na kandydowanie.

Jednogłośnie zamknięto listę kandydatów.

Głosowanie przeprowadziła powołana wcześniej Komisja Skrutacyjna.

Radny Adam Czesnakowski odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej stwierdzający wybór Pani Genowefy Wilczak – Raczak na I Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Sulików.

Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sulików.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sulików.

 

 

 

Radny Jerzy Marek Nowicki zaproponował kandydaturę radnego Bogusława Świątka. Radny
w poprzedniej kadencji dał się poznać jako bardzo energiczny. Wybór radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy będzie słuszną decyzją, oraz pozwoli na utrzymanie dyscypliny podczas sesji.

 

 

Radny Bogusław Świątek wyraził zgodę na kandydowanie.

Jednogłośnie zamknięto listę kandydatów.

Głosowanie przeprowadziła powołana wcześniej Komisja Skrutacyjna.

Radny Adam Czesnakowski odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej stwierdzający wybór Pana Bogusława Świątek na II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sulików.

 

Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sulików.

 

Ad. 6

Sprawy różne

1. Przewodniczący poinformował, że radni otrzymają druk deklaracji udziału w pracach jednej ze stałych komisji. Deklaracje należy wypełnić i przekazać pracownikowi na stanowisku ds. obsługi organów gminy, w terminie do dnia 5 grudnia.

2. Przewodniczący poinformował, że ustawa o samorządzie gminnym nakłada na nowo wybranych radnych obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych oraz informacji o terminie i sposobie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego.

Radni otrzymają druk oświadczeń majątkowych. Wypełnione druki  w 2 egzemplarzach, należy złożyć przewodniczącemu Rady w terminie 30 dni od daty złożenia ślubowania.

3. Przewodniczący poinformował, że w miesiącu grudniu przewidywane są prace Rady Gminy w następujących terminach:

    - 8 grudnia – posiedzenie komisji i sesja Rady Gminy

    - 15 grudnia - posiedzenie komisji

    - 30 grudnia – sesja Rady Gminy.

Na podstawie art.  42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął I w bieżącej kadencji sesję Rady Gminy Sulików.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Protokołowała:
A.Adamiak-Trela 

Ilość odwiedzin: 2388
Nazwa dokumentu: Protokół Nr 1
Skrócony opis: Z inauguracyjnej sesji Rady Gminy Sulików, odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. o godz. 1500 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2015-01-15 08:48:20
Data udostępnienia informacji: 2015-01-15 08:48:20
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-26 13:30:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner