logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      minus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
         minus Od dnia 31.12.2014 r. do dnia 28.01.2015 r.
         minus Od dnia 29.01.2015 r. do dnia 24.02.2015 r.
         minus Od dnia 25.02.2015 r. do dnia 24.03.2015 r.
         minus Od dnia 25.03.2015 r. do dnia 22.04.2015 r.
         minus Od dnia 23.04.2015 r. do dnia 08.06.2015 r.
         minus Od dnia 08.06.2015 r. do dnia 15.09.2015 r.
         minus Od dnia 16.09.2015 r. do dnia 27.10.2015 r.
         minus Od dnia 28.10.2015 r. do dnia 29.11.2015 r.
         minus Od dnia 30.11.2015 r. do dnia 30.12.2015 r.
         minus Od dnia 30.12.2015 r do dnia 26.01.2016 r.
         minus Od dnia 27.01.2016 r do dnia 23.02.2016 r.
         minus Od dnia 24.02.2016 r do dnia 29.03.2016 r.
         minus Od dnia 29.03.2016 r. do dnia 27.04.2016 r.
         minus Od dnia 28.04.2016 r. do dnia 25.05.2016 r.
         minus Od dnia 26.05.2016 r. do dnia 28.06.2016 r.
         minus Od dnia 29.06.2016 r. do dnia 27.09.2016 r.
         minus Od dnia 28.09.2016 r. do dnia 30.10.2016 r.
         minus Od dnia 31.10.2016 r. do dnia 29.11.2016 r.
         minus Od dnia 30.11.2016 r. do dnia 27.12.2016 r.
         minus Od dnia 28.12.2016 r. do dnia 07.02.2017 r.
         minus Od dnia 08.02.2017 r. do dnia 22.03.2017 r.
         minus Od dnia 22.03.2017 r. do dnia 25.05.2017 r.
         minus Od dnia 26.04.2017 r. do dnia 22.05.2017 r.
         minus Od dnia 23.05.2017 r. do dnia 26.06.2017 r.
         minus Od dnia 27.06.2017 r. do dnia 26.09.2017 r.
         minus Od dnia 01.11.2017 r. do dnia 29.11.2017 r.
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      plus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
od dnia 31 grudnia 2014 r. do dnia 28 stycznia 2015 r.
 
 
Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:
 
1. Udział w inauguracyjnym Konwencie Wójtów w Sosnówce i spotkanie z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii oraz Dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Udział w posiedzeniu Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie.
3. Udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP w Sulikowie
4. Uroczyste otwarcie Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN i koncercie „Kwartet na koniec czasu” w Zgorzelcu
5. Podpisanie aktów notarialnych w Agencji Nieruchomości Rolnej we Wrocławiu
6. Podpisanie aneksu do umowy w Deutsche Bank w Legnicy
7. Udział w spotkaniu Powiatowego Koła Pszczelarzy w Zgorzelcu  w Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Dolnych.
8. Udział w uroczystym dniu z okazji Dnia Babci i Dziadka w SP w Biernej.
9. Spotkanie z przedstawicielami DIS sprawie realizacji projektu „ Rekultywacja Dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” oraz przeprowadzenia kampanii edukacyjno-promocyjnej projektu rekultywacji skierowanej do odbiorców z różnych grup wiekowych.
10. Spotkanie z Panem Tomaszem Naborczykiem w sprawie planów firmy GEO-Renewables” dotyczących gminy Sulików.
11. Spotkania z Panem Grzegorzem Żakiem Dyrektorem GOK-u w Sulikowie w sprawie działalności Gminnego Ośrodka Kultury
12. Spotkanie z Panem Krzysztofem Lipko – Prezesem Spółki SUPLAZ w sprawie nowej taryfy przedstawionej przez spółkę na okres od 1 kwietnia 2015.
13. Spotkania z Księdzem Proboszczem Jackiem Krasoniem, inspektorem nadzoru Panem Ryszardem Nawrockim i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie wymiany pokrycia dachowego budynku Kościoła w Miedzianej i pomocy Gminy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie tego remontu do Urzędu Marszałkowskiego
14. Spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Leśna – Panem Mirosławem Markiewiczem
15. Spotkanie z Wójtem Gminy Platerówka w sprawie działalności spółki SUPLAZ
16. Spotkania z Sołtysem Studnisk Dolnych Panem Franciszkiem Fleszarem, Radną Edytą Sawiniec i prezesem OSP Janem Kolbuchem.
17. Spotkanie z Panią Beatą Szczepańską Dyrektor Przedszkola w Sulikowie w sprawie zmiany godzin otwarcia przedszkola.
18. Spotkanie z Panią Barbarą Kowalczyk - Prezes fundacji prowadzącej Przedszkole w Studniskach Dolnych „Promyczek”
19. Spotkanie z Kierownikiem Posterunku Policji w Zawidowie asp. Marcinem Jabłońskim w sprawie przekazania samochodu dla posterunku w Zawidowie, dofinansowanego w części ze środków Gminy Sulików i działalności Policji na terenie Gminy w ostatnim okresie.
20. Spotkanie z przedstawicielami zespołu Pogranicze w sprawie możliwości pomocy w działalności Fundacji.
21. Spotkanie z przedstawicielami Auto Mobil Klubu „Zagłębie Turuszowskie” w sprawie organizacji rajdów samochodowych na terenie gminy w roku 2015.
22. Przygotowywane są nakazy płatności podatku od nieruchomości i rolnego za 2015r.
23. Trwa przepisywanie umów na dzierżawę pojemników na odpady pomiędzy mieszkańcami a ZGiUK Lubań.
24. Do wszystkich mieszkańców wystosowano do wypełnienia karty ewidencji: podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej, zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków z prośbą o podanie technologii wykonania, częstotliwości opróżniania i daty ostatniego wywozu itp.
 
 
Wydane zostały następujące Zarządzenia:
1.  W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików.
2.  W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sulików.
3. W sprawie ustalenia regulaminu zasad organizowania przetargu na sprzedaż ruchomych środków trwałych stanowiących majątek Gminy.
4.  W sprawie sprzedaży samochodu służbowego marki Renault.
5. W sprawie ustalenia na rok 2015 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
6.  W sprawie ustalenia na 2015 r.  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Sulików.
 
Podpisano następujące umowy:
1. Umowa na przeprowadzenie robót budowlanych związanych z budową urządzeń infrastruktury energetycznej sieci oświetlenia drogowego zawarta z Agencja Nieruchomości Rolnej, Oddział Terenowy we Wrocławiu
2. Umowa dzierżawy gruntu pod składowanie materiałów budowlanych, podpisana z Panią Małgorzatą Koniuszewską.
3. Porozumienie o wysokości kosztów wychowania przedszkolnego, na uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, a uczęszczającymi do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Lubań
4. Porozumienie na wycinkę drzew pod potrzebę wyczyszczenia rowu melioracyjnego na terenie Mikułowej zawarte z Siemens Sp. z o. o. z Warszawy
5. Umowa użyczenia na zakup przedmiotów za środki otrzymane z budżetu Powiatu Zgorzeleckiego za udział w konkursie pn.: „Nasza Wieś Mamy się czym pochwalić”  dla sołectw Bierna, Mała Wieś Górna, Mikułowa, Stary Zawidów, Sulików i Wrociszów Górny.
6. Akty notarialne z Agencją Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu:
 
a/ Rep. A Nr 207/2015  - umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości
przejęcie zabudowanej działki nr 37 we Wrociszowie Dolnym
 
b/ Rep. A nr 214/2015  - aneks do umowy nieodplatnego przekazania własności nieruchomości dot.
przedłużenie terminu zakończenia finansowego i rzeczowego zadania inwestycyjnego: Rekultywacja składowiska odpadów (do końca roku 2015)

c/ Rep. A nr 221/2015  - rozwiązanie w części umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości i przeniesienie własności nieruchomości dot. zwrot działki nr 289/11, obręb Mikułowa.

Wójt Gminy Sulików
Robert Starzyński /-/

Ilość odwiedzin: 1416
Nazwa dokumentu: Od dnia 31.12.2014 r. do dnia 28.01.2015 r.
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 31 grudnia 2014 r. do dnia 28 stycznia 2015 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Moczydłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2015-02-09 09:15:50
Data udostępnienia informacji: 2015-02-09 09:15:50
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-09 09:21:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner