logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      minus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
         minus Od dnia 31.12.2014 r. do dnia 28.01.2015 r.
         minus Od dnia 29.01.2015 r. do dnia 24.02.2015 r.
         minus Od dnia 25.02.2015 r. do dnia 24.03.2015 r.
         minus Od dnia 25.03.2015 r. do dnia 22.04.2015 r.
         minus Od dnia 23.04.2015 r. do dnia 08.06.2015 r.
         minus Od dnia 08.06.2015 r. do dnia 15.09.2015 r.
         minus Od dnia 16.09.2015 r. do dnia 27.10.2015 r.
         minus Od dnia 28.10.2015 r. do dnia 29.11.2015 r.
         minus Od dnia 30.11.2015 r. do dnia 30.12.2015 r.
         minus Od dnia 30.12.2015 r do dnia 26.01.2016 r.
         minus Od dnia 27.01.2016 r do dnia 23.02.2016 r.
         minus Od dnia 24.02.2016 r do dnia 29.03.2016 r.
         minus Od dnia 29.03.2016 r. do dnia 27.04.2016 r.
         minus Od dnia 28.04.2016 r. do dnia 25.05.2016 r.
         minus Od dnia 26.05.2016 r. do dnia 28.06.2016 r.
         minus Od dnia 29.06.2016 r. do dnia 27.09.2016 r.
         minus Od dnia 28.09.2016 r. do dnia 30.10.2016 r.
         minus Od dnia 31.10.2016 r. do dnia 29.11.2016 r.
         minus Od dnia 30.11.2016 r. do dnia 27.12.2016 r.
         minus Od dnia 28.12.2016 r. do dnia 07.02.2017 r.
         minus Od dnia 08.02.2017 r. do dnia 22.03.2017 r.
         minus Od dnia 22.03.2017 r. do dnia 25.05.2017 r.
         minus Od dnia 26.04.2017 r. do dnia 22.05.2017 r.
         minus Od dnia 23.05.2017 r. do dnia 26.06.2017 r.
         minus Od dnia 27.06.2017 r. do dnia 26.09.2017 r.
         minus Od dnia 01.11.2017 r. do dnia 29.11.2017 r.
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      plus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
 

od dnia 25 marca 2015 r. do dnia 22 kwietnia 2015 r.

 Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach: 

 

 1. Udział w Konwencie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Jeleniogórskiego
 • Spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzym Michalakiem, odpowiedzialnym za sprawy infrastruktury, inwestycji i polityki zdrowotnej.
 • Spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeuszem Samborskim, odpowiedzialnym za sprawy społeczne, oświatę, kulturę i ośrodek polityki społecznej.
 • Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Andrzejem Kosiórem, odpowiedzialnym za rozwój regionalny, politykę przestrzenną i współpracę z zagranicą.
 • Spotkanie z Dyrektorem Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu Iwoną Dyszkiewicz.
 1. Udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Rejonowego ZSW w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu
 2. Udział w uroczystości 70 rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej na cmentarzu w Zgorzelcu
 3. Spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego we Wrocławiu w sprawie Strategii Rozwoju Gminy
 4. Spotkanie z przedstawicielami spółki Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa, Inżynierem kontraktu i Wykonawcą  (wizja lokalna na składowisku, droga dojazdowa i warunki konkursu edukacyjnego)
 5. Spotkanie z Prezesem Banku Spółdzielczego p. Śmigielskim w sprawie współpracy gminy z Bankiem i możliwości spłaty zadłużenia wobec banku spółki SUPLAZ.
 6. Spotkanie z dziennikarzami Radia Wrocław, Gazety Wojewódzkiej i portalu powiat zgorzelecki.info.pl
 7. Udział w Apelu Wielkanocnym organizowanym przez ZSPiG w Sulikowie
 8. Udział  zebraniu powołującym Wspólnotę Mieszkaniową Studniska Dolne 78
 9. Spotkanie z p. Kowalczyk, Prezes Przedszkola „Promyczek” w Studniskach Dolnych
 10. Spotkania z przedstawicielami zespołu „Pogranicze” w sprawie festiwalu folklorystycznego w Studniskach który planowany jest na dzień 6.06.15r. z udziałem kilkunastu zespołów regionalnych.
 11. Spotkanie z p. Janem Kolbuchem, Prezesem OSP w sprawie 70 rocznicy powstania OSP Studniska
 12.  Działania związane z usuwaniem skutków wichury.

  Wydane zostały następujące Zarządzenia: 

1.    W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie
2.    W sprawie informacji o stanie mienia Gminy Sulików za rok 2014
3.    W sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Sulików
4.    W sprawie wprowadzenia procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Sulików
5.    W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich użyciu
6.    W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015
7.    W sprawie procedury przygotowywania projektów uchwał Rady Gminy Sulików
8.    W sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja.

Podpisano następujące umowy: 
1. Umowa z Dolnośląskim Centrum Rozwoju Lokalnego dot. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sulików na lata 2015-2025.
2. Umowa z Firmą PUH „ROBERTO” dot. budowy oświetlenia drogowego w Radzimowie Dolnym .
3. Umowa z p. Rafałem Nowosza ZOBUD dot. cząstkowych remontów dróg Gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sulików.
4. Umowa z Lilią Ofman, Biuro Usług Budowlanych i wycena nieruchomości, dot. wykonania, szacowania nieruchomości w Gminie Sulików w latach 2015/2016.
5. Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym RENMAC Zarzycka Renata dot. usługi przewozowej związanej z dowożeniem  uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików.
6. Umowy z Klubem Sportowym „Cosmos” Radzimów, „Bazalt” Sulików, „Błękitni” Studniska oraz Stowarzyszenie Wiejskie „Wspólnie w Przyszłość” Mikułowa dotyczące upowszechniania kultury fizycznej,
7. Umowa sponsoringu z Stowarzyszeniem AUTOMOBILKLUB Zagłębie Turoszowskie dot promocji podczas Konkursowej Jazdy Samochodem „Kwiecień Mistrza 2015”.
8. Umowa Sponsoringu z Dolnośląskim Związkiem Pszczelarzy we Wrocławiu dot. ustalenia warunków usług promocyjnych.
9. Porozumienie z Gminą Miejską Zawidów dot. kosztów wychowania przedszkolnego.
10. Umowa z Sołectwem Studniska Dolne, Stary Zawidów oraz Bierna na użyczenie tablic ogłoszeniowych na potrzeby sołectw oraz umowy z Sołectwem Stary Zawidów, Mała Wieś Górna, Radzimów Górny i Studniska Górne na użyczenie sprzętów doposażających place zabaw w Sołectwach.
11. Umowa z Piotrem Baran GEOBIURO  ze Zgorzelca dot. kompleksowej obsługi geodezyjnej w Gminie Sulików  w latach 2015/2016. 12. Umowa z Panią Wandą Okołowicz dot. dzierżawy gruntu (ogródek przydomowy).  

/-/Wójt Gminy Sulików

Robert Starzyński

 

Ilość odwiedzin: 1439
Nazwa dokumentu: Od dnia 25.03.2015 r. do dnia 22.04.2015 r.
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności Od dnia 25 marca 2015 r. do dnia 22 kwietnia 2015 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Moczydłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2015-04-23 08:53:33
Data udostępnienia informacji: 2015-04-23 08:53:33
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-23 09:00:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner