logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   minus Skład Rady Gminy
   plus Protokoły
   minus Informacje o pracy Rady Gminy
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      minus 2015
         minus Styczeń
         minus Luty
         minus Marzec
         minus Kwiecień
         minus Maj - Czerwiec
         minus Czerwiec - Wrzesień
         minus Wrzesień - Październik
         minus Listopad
         minus Grudzień
      plus 2016
      plus 2017
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
minus Informacja o wynikach naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


Informacja Przewodniczącego
o pracy Rady Gminy Sulików
Kwiecień 2015 r.

W miesiącu kwietniu Rada Gminy podjęła następujące działania:

1. Dyżur Wiceprzewodniczących Rady Gminy w sprawie przyjmowania skarg i wniosków.

2. Rada Gminy obradowała na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 20 kwietnia 2015 r. 


Do Rady Gminy wpłynęła następująca korespondencja:

1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Sulików za rok 2014.

2. Skarga firm przewozowych: VEKTOR TRAVEL Jacek Pławiak, VEKTOR Wojciech Pławiak, SIWEX, ASTEL Andrzej Steleżuk na Wójta Gminy Sulików. 

3. Wniosek grupy mieszkańców o przeprowadzenie gminnego referendum w sprawie planowanej lokalizacji w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Sulików, a w konsekwencji, budowy i eksploatacji na obszarze gminy Sulików kolejnych elektrowni wiatrowych o mocy ponad 100kW w odległości bliższej niż 2 km od zabudowań mieszkalnych. 

4. Pismo do wiadomości Rady Gminy Sulików kierowane do Zgorzeleckiej Fundacji EDU w sprawie środków finansowych na wykonanie ekspertyzy wraz z inwentaryzacją budynku Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych. 

5. Roczne sprawozdanie z działalności Policji i informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Sulików w 2014 roku. 

6. Informacja o stanie zagrożenia pożarowego na terenie Gminy Sulików za 2014 rok. 

 

Nazwa dokumentu: Kwiecień
Skrócony opis: Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików - Kwiecień 2015
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2015-04-23 09:01:10
Data udostępnienia informacji: 2015-04-23 09:01:10
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-23 09:04:33

Wersja do wydruku...

corner   corner