logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
minus Nieruchomości
   minus Archiwum
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      minus 2015
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Informacja Wójta Gminy Sulików
         minus Informacja Wójta Gminy Sulików
         minus Informacja o wyniku przetargu
         minus Informacja o przetargu
         minus Informacja o przetargu
         minus Informacja o przetargu
         minus Informacja o przetargu
         minus Informacja o wykazach
         minus Informacja o wynikch przetargów
         minus Informacja o wynikach przetragu
         minus Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Informacja o wyniku przetargu
         minus Informacja o wyniku przetargu
         minus Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości
      plus 2016
   minus Zarządzenie Nr II.282.2017
   minus Zarządzenie Nr II.283.2017
   minus Zarządzenie Nr II.284.2017
   minus Zarządzenie Nr II.285.2017
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
   minus Informacja o wynikach przetargu
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja o wynikach przetargów
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargach
   minus Ogłoszenie o I przetargu
   minus Ogłoszenie o II przetargu
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości
   minus Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości
   minus informacja
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRZETARGI > Nieruchomości > Archiwum > 2015

Spis dokumentów:
1. Ogłoszenie o przetargu
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego Nr 1U, położonego w obrębie Starego Zawidowa nr 115.
2. Ogłoszenie o przetargu
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż mieszkalnego w obrębie Mikułowa nr 39.
3. Ogłoszenie o przetargu
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, użytkowego Nr 1 (była świetlica wiejska), obręb Mała Wieś Górna Nr 29.
4. Ogłoszenie o przetargu
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, użytkowego Nr 2, położonego w obrębie Mała Wieś Górna 29 [...]
5. Informacja Wójta Gminy Sulików
O wywieszeniu ogłoszeń o przetargach, które odbędą się w dniu 24 lutego 2015 roku.
6. Informacja Wójta Gminy Sulików
O wywieszeniu wykazów ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulików.
7. Informacja o wyniku przetargu
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego Nr 1U, położonego w obrębie Starego Zawidowa Nr 115.
8. Informacja o przetargu
III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu niemieszkalnego użytkowego położonego w obrębie Mała Wieś Górna Nr 29
9. Informacja o przetargu
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż budynku mieszkalnego położonego w obrębie Mikułowa Nr 39
10. Informacja o przetargu
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w obrębie Mała Wieś Górna Nr 29.
11. Informacja o przetargu
III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w obrębie Starego Zawidowa Nr 115.
12. Informacja o wykazach
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
13. Informacja o wynikch przetargów
Które odbyły się w dniu 15 maja 2015 roku.
14. Informacja o wynikach przetragu
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu Nr 1U w obrębie Stary Zawidów
15. Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach
Na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulików, które odbędą się w dniu 16.10.2015 r.
16. Ogłoszenie o przetargu
I ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość niezabudowana gruntowa stanowiąca działkę Nr 701/8 obręb Sulików.
17. Ogłoszenie o przetargu
V ustny przetarg nieograniczony - lokal niemieszkalny użytkowy (budynek gospodarczy dla rolnictwa) położony w obrębie Mała Wieś Górna 29.
18. Ogłoszenie o przetargu
V ustny przetarg nieograniczony - budynek mieszkalny położony w obrębie Mikułowa 39
19. Ogłoszenie o przetargu
V ustny przetarg nieograniczony - lokal niemieszkalny położony w obrębie Starego Zawidowa 115
20. Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach
Na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulików, które odbędą się w dniu 22.10.2015 r.
21. Ogłoszenie o przetargu
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami użytkowymi, Sulików przy ulicy Nowe Miasto 14 wraz z działką nr 513/6.
22. Ogłoszenie o przetargu
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami, Studniska Dolne Nr 5 wraz z działką nr 133.
23. Ogłoszenie o przetargu
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem, Mała Wieś Górna wraz z działką nr 136/23.
24. Ogłoszenie o przetargu
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sulików, działka Nr 701/10 w Sulikowie.
25. Informacja o wyniku przetargu
Dotyczy: 5 ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w obrębie Starego Zawidowa nr 15.
26. Informacja o wyniku przetargu
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, Studniska Dolne Nr 133.
27. Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości
Przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawienia.

Ilość odwiedzin: 1563
Nazwa dokumentu: 2015
Skrócony opis: Archiwum nieruchomości.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2015-09-16 14:40:44
Data udostępnienia informacji: 2015-09-16 14:40:44
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-15 11:25:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner