logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   minus Skład Rady Gminy
   plus Protokoły
   minus Informacje o pracy Rady Gminy
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      minus 2015
         minus Styczeń
         minus Luty
         minus Marzec
         minus Kwiecień
         minus Maj - Czerwiec
         minus Czerwiec - Wrzesień
         minus Wrzesień - Październik
         minus Listopad
         minus Grudzień
      plus 2016
      plus 2017
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


Informacja Przewodniczącego

o pracy Rady Gminy Sulików

w okresie od dnia 10 czerwca 2015 r. do 16 września 2015 r.

W okresie międzysesyjnym Rada Gminy podjęła następujące działania:

  1. Dyżur Wiceprzewodniczących Rady Gminy w sprawie przyjmowania skarg i wniosków.
  2. Radni obradowali na następujących posiedzeniach:

-posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2 lipca 2015 r.

-wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Sulików w dniu 14 września 2015 r.  

-posiedzenie zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego
w Zgorzelcu.

Do Rady Gminy wpłynęła następująca korespondencja:

1) Pisma w sprawie usunięcia wad prawnych uchwały Nr VII/52/15 Rady Gminy Sulików z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Mała Wieś Górna) w związku z naruszeniem interesu prawnego Państwa: Grzegorza Marczyka, Jana Białostockiego, Anny Marczyk, Katarzyny i Bogusława Grymuzy.

2) Pismo Stowarzyszenia Krajowej Rady Sędziów Społecznych w sprawie podjęcia działań w kierunku najlepszej selekcji kandydatów na ławników.

3) Pismo Zgorzeleckiej Fundacji EDU w sprawie zwiększenia dotacji oświatowej na utrzymanie jednego dziecka w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Studniskach Dolnych do 75% ustalonych w budżecie Gminy Sulików wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulików w przeliczeniu na jednego ucznia.

4) Pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego Nr SKO/44/Sb-19/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. do wiadomości Rady Gminy Sulików w sprawie braku podstaw do działania w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Sulików złożonej przez Sołtys Małgorzatę Pławiak.

5) Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Nr WK.WR.40.20.2015.131 z dnia 7 lipca 2015 r. do wiadomości Rady Gminy Sulików w sprawie wniosków pokontrolnych z  przeprowadzonej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Sulików.

6) Pismo Wójta Gminy Sulików Nr FN.1710.1.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. do wiadomości Rady Gminy Sulików w sprawie odpowiedzi na wnioski pokontrolne.

7) Skarga (do wiadomości Rady Gminy Sulików) Zgorzeleckiej Fundacji Rozwoju EDU na pracowników Urzędu Gminy Sulików w związku z niestosowaniem przepisów ustawy o systemie oświaty w sporządzanych pismach.

8) Pismo Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie w sprawie wprowadzenia do porządku sesji Rady Gminy Sulików informacji pn. „Prezentacja ogólnych założeń PROW 2014-2020 oraz analizy SWOT obszaru Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie”.

9) Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubaniu o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych  za rok 2014 oraz w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

10) Uchwała Nr I/201/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 września 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Sulików informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 603
Nazwa dokumentu: Czerwiec - Wrzesień
Skrócony opis: Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie od dnia 10 czerwca 2015 r. do 16 września 2015 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak - Trela
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak - Trela
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2015-09-16 15:22:00
Data udostępnienia informacji: 2015-09-16 15:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-17 15:26:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner